Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Colourbox

17.03.2021 | Forskning

Økologisk landbrug kræver god forvaltning for at beskytte mod nitratforurening af grundvandet

En ny undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Christian Albrechts Universitet peger på, at specialiserede økologiske og konventionelle systemer udvasker nitrat i en sådan grad, at EU's kvalitetsstandarder ikke overholdes. Mens integrerede tilgange baseret på en afbalanceret kombination af foder, efterafgrøder og afgrøder kan…

15.03.2021 | DCA

Nyt magasin fra AU Engineering: Sammen skaber vi fremtiden

Grøn omstilling, bæredygtige teknologier og tværfaglige løsninger på samfundets store problemer er omdrejningspunktet for AU Engineerings nye ingeniørvidenskabelige profilmagasin, som er på gaden nu.

Foto: Colourbox

10.03.2021 | Forskning

Tærskelværdier for temperaturens påvirkning på økosystemers aktivitet kan forbedre prognoser for fremtidens klimaforandringer

I en netop offentliggjort artikel i Nature Ecology & Evolution har et stort hold af internationale forskere blandt andet fra Aarhus Universitet undersøgt, hvordan økosystemers respiration afhænger af temperatur. Økosystemerne viser tærskelværdier for temperaturens påvirkning på økosystemernes udledninger af CO2, og det kan være med til at forbedre…

Foto: Søren Kelstrup Skovsen, Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet

10.03.2021 | Forskning

Et gennembrud i billedgenkendelse af kløver giver mulighed for optimeret kvælstoftilførsel til kløvergræsmarker

Forskere fra Aarhus Universitet har ved hjælp af machine learning udviklet en metode, der kan kortlægge fordelingen af græs, kløver og ukrudt på landmandens mark, så han nemmere kan tilpasse tilførsel af kvælstof. Metoden benytter sig af såkaldt DeepLabv3+ neurale netværk, og den er særdeles robust og giver mulighed for at dække store arealer på…

Virksomheder kan komme til at spille en vigtig rolle i udviklingen af kultiveret kød, fordi de kan levere nogle af de mange bestanddele, som produktionen kræver. Foto: Colourbox

09.03.2021 | DCA

Bliv klogere på kultiveret kød ved Aarhus Universitets online seminar

Der forskes i stigende grad i kød, som er fremstillet i laboratorier. Forskningen foregår også på Aarhus Universitet, som leder det nordiske netværk “Cultured meat – Nordic take”, og nu inviterer til en todages workshop. Her vil forskerne gøre industrien klogere på kultiveret kød, og hvordan virksomheder kan deltage i arbejdet.

Foto: Colourbox

09.03.2021 | DCA

Forskere kortlægger initiativer imod spild i fødevarekæden

En ny DCA-rapport kortlægger den nyeste danske og internationale forskning inden for initiativer til reduktion af madspild og fødevaretab. Undersøgelsen tager udgangspunkt i resultater med stærk evidens og med relevans i en dansk sammenhæng, og den lægger vægt på de fire første led i fødevareværdikæden: primærproduktion, industri, detailhandel og…

Foto: Colourbox

09.03.2021 | DCA

Mange faktorer påvirker forbrugernes valg af sundere fødevarer

Skal forbrugernes valg af fødevarer drejes i en sundere og mere klimavenlig retning, så er det afgørende at forstå, hvorfor vi forbruger, som vi gør. Det blev mere end 200 webinar-deltagere klogere på den 4. marts, hvor den nyeste viden på området blev præsenteret af forskere fra Aarhus Universitet.

09.03.2021 | DCA

Vores sanser er afgørende for designet af sund mad i fremtiden

Syn, lugt, smag, berøring eller hørelse - alle vores sanser er med, når vi opfatter, reagerer på og vælger vores fødevarer. Dette er omdrejningspunktet for den sensoriske videnskab, som kan bruges til dreje vores valg af mad i en sundere retning. Den innovative forskning, som Aarhus Universitet udfører på området, er med i en ny bog, som er…

Foto: Colourbox

09.03.2021 | DCA

”Lavt fedtindhold” og ”Højt fiberindhold” kan både vejlede og give misforståelser

Når et fødevareprodukt er mærket med ”Lavt fedtindhold” eller ”Højt fiberindhold”, kan det hjælpe os til at tage et sundere valg, men det kan også få os til at opfatte et produkt som sundere, end det egentlig er. Forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet kaster lys over dilemmaet i en ny undersøgelse af de danske forbrugeres reaktion på de…

I DCA-rapporten ”Kvalitetsindeks 2020” er fokus på de danske forbrugeres holdninger til kød og kødalternativer. Foto: Colourbox

05.03.2021 | DCA

Stor forskel i danskernes villighed til at reducere kødforbruget

Blandt danske forbrugere ses en generel tendens til at spise mindre kød, men den fordeler sig meget ujævnt blandt forskellige forbrugertyper. Det viser en ny rapport fra MAPP Centret på Aarhus Universitet.

Viser resultater 41 til 50 ud af 1283

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste