Aarhus Universitets segl

Emballering

Vidensopbygningen inden for råvarens produktionsmæssige karakteristika på Aarhus Universitet omfatter løsninger inden for emballering og lagring, der kan forhindre madspild og bidrage til en bæredygtig udvikling i fødevareindustrien.


Udvalgte publikationer

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase

Nyt forskningsnetværk for bæredygtig emballering af fødevarer. Et nyt, internationalt forskningsnetværk med repræsentanter fra 36 lande, CIRCUL-A-BILITY, har set dagens lys inden for rammerne af Det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST). Formålet med netværket er at understøtte vidensdeling om bæredygtige løsninger til emballering af fødevarer. Professor Milena Corredig fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet er initiativtager til netværket. Læs mere om forskningsnetværket i artiklen her.

Udvikling af nye bæredygtige emballager til frugt og grønt. Ny forskning og produktudvikling inden for bæredygtige emballager til frugt og grønt blev præsenteret på et seminar på Teknologisk Institut i Aarhus den 25. november. En af ideerne er at omdanne kasseret frugt og grønt til emballager til frisk frugt og grønt. Læs mere om seminaret i artiklen her.

Den perfekte emballage til frisk frugt og grønt skal opfylde mange krav. Forskere fra Aarhus Universitet er i samarbejde med industrien i færd med at undersøge, hvordan der kan udvikles nye typer af indpakning, der sikrer bedre ressourceudnyttelse og mindre madspild. Læs mere om samarbejdet i artiklen her.