Aarhus Universitets segl

Historiske publikationer

Nedenfor finder du historiske publikationer fra tidligere forsøgsvirksomhed på landbrugs- og fødevareområdet.

Det er bl.a. publikationer fra Danmarks JordbrugsForskning, Statens Planteavlsforsøg, Statens Husdyrbrugsforsøg og fra "Forsøgslaboratoriet".

Hvis du anvender en historisk publikation, skal du være opmærksom på, at der er stor sandsynlighed for at der er kommet ny faglig viden på området. Tilsvarende kan regler og retningslinjer været ændret. 


 


Skadedyrsguiden

I regi af Statens Skadedyrslaboratorium blev der udarbejdet vejledninger om skadedyr, den såkaldte skadedyrsguide. Vejledningerne gør det muligt at artsbestemme et givet skadedyr og få information om dets biologi og bekæmpelse. Skadedyrslaboratoriet blev lukket i 2012.

Vis oversigt over vejledninger 


Grøn Viden

Serien Grøn Viden indeholdt forskningsresultater skrevet direkte til praktisk jordbrug og til brug i undervisning m.m. Grøn Viden udkom i en markbrugsserie, en havebrugsserie og en husdyrbrugsserie. Serien stoppede i 2012. 

Download Grøn Viden
Grøn Viden - Markbrug
Grøn Viden - Husdyrbrug
Grøn Viden - Havebrug
DJF-rapporter

Denne serie indeholder hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

Vis oversigt over DJF-rapporter inden for MarkbrugHusdyrbrugHavebrug eller Særudgave.

Se også sektionen for DJF-rapporter fra perioden 1998-2000.


Prøverapporter

Prøverapporterne er udarbejdet af den tidligere Afdelingen for Jordbrugsteknik ved Danmarks JordbrugsForskning. De beskriver afprøvninger af teknik i stald og på mark. Afprøvningerne er udført efter internationalt bestemte retningslinier. 

Vis oversigt over Prøverapporter.


 

Forskningsrapporter fra Statens Husdyrbrugsforsøg 1993-1997

Find oversigten over forskningsrapporter fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1993-1997.

 


Interne rapporter

Interne rapporter kan bl.a. indeholder forsøgsopgørelser, mødebilag og lignende. Rapporterne er ofte udarbejdet med henblik på at informere kolleger og samarbejdspartnere. 

Vis oversigt over Interne rapporter til og med år 2005. 

Vis oversigt over Interne rapporter indenfor HusdyrbrugHavebrug og Markbrug til og med 2011. 

Vis oversigt over Interne rapporter fra 2011. 


Dansk Planteværnskonference 1984-2003

Find oversigt over samtlige udgivelser vedr. Dansk Planteværnkonference, 1984-2003.


Om Landbrugets Kulturplanter, 1879-1894

Find oversigten over "Om Landbrugets Kulturplanter" fra årene 1879-1894.


SH Beretning 1883-1997

Find oversigten over beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1883-1997.


SH Meddelelser 1974-1992

Find oversigten over meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1974-1992.


SP Meddelelser 1899-1987

Find oversigten over meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg i årene 1899-1987.


Tidsskrift for Planteavl 1895-1993

Find oversigten over udgivelser af "Tidsskrift for Planteavl" udgivet i årene 1895-1993.


Tidsskrift for Planteavls Specialserie 1979-1993

Find oversigten over udgivelser af "Tidsskrift for Planteavls Specialserie" udgivet i årene 1979-1993.


Månedsoversigt over plantesygdomme 1906-1994

Find månedsoversigten over plantesygdomme i årene 1906-1994.

Plantesygdomme i Danmark 1884-1992

Find oversigten over rapporterne "Plantesygdomme i Danmark" i årene 1884-1992.