Aarhus Universitets segl

Kommunikation

På vegne af DCA udfører centerenheden kommunikationsopgaver i forbindelse med myndighedsrådgivningen.

DCAs kommunikationskonsulenter varetager også kommunikationsopgaver for Institut for Fødevarer og Institut for Husdyr- og Vetrinærvidenskab.

DCA udfører også kommunikationsopgaver i en række større EU-projekter, som centerenheden deltager i.

Kommunikationschef