Aarhus Universitets segl

Rådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening. Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den myndighedsrådgivning, som forskerne yder i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministeriet, og den forskning, som ligger til grund for rådgivningen. Herudover omfatter begrebet en række opgaver og ydelser i forbindelse med overvågning og beredskab m.m.

For at sikre et tværgående samarbejde om myndighedsbetjeningen har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som til sammen danner ramme for samarbejdet med ministeriet.