Aarhus Universitets segl

Andre aftaler

 Aftaler mellem Institut for Agroøkologi og Miljøstyrelsen

Udover opgaverne knyttet til rammeaftalen, bistår Institut for Agroøkologi også Miljøstyrelsen (MST) med konkrete myndighedsopgaver under fire separate aftaler.

Rammerne for disse opgaver er beskrevet nærmere i følgende aftaler.

  • ’Kontrakt om gebyrfinansierede vurderinger af bekæmpelsesmidlers effektivitet’ 2022-2025
  • ’Samarbejdsaftale om ikke-gebyrfinansierede vurderingsopgaver vedrørende pesticider’ 2022-2025
  • ’Samarbejdsaftale om ikke-gebyrfinansierede opgaver vedrørende biocider ’ 2022-2025
  • ’Samarbejdsaftale om Autorisationskursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende pellets’ 2023 – 2028

Under ’Kontrakt om gebyrfinansierede vurderinger af bekæmpelsesmidlers effektivitet’, bidrager AU bl.a. med ekspertise og faglighed ift.

  • at vurdere de effektivitetsdata, som virksomheder leverer i forbindelse med ansøgninger om nye produktgodkendelser og produktfornyelser,
  • at vurdere, om der findes alternative midler, i forbindelse med Miljøstyrelsens behandling af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider, som ikke er godkendte,
  • at anvendelse af bekæmpelsesmidler i mindre omfang.

Af denne type opgaver bestilles og leveres ca. 30 notater årligt. Under kontrakten bidrager AGRO desuden til pesticidvurderinger i regi af EU's Nordzone.

Under aftalen ’Samarbejdsaftale om ikke-gebyrfinansierede vurderingsopgaver vedrørende pesticider’, udfører AGRO opgaver i regi af den nationale sprøjtemiddelsstrategi. Dette omfatter

  • en fast årlig levering af en bekæmpelsesmiddelstatistik,
  • overvågning af resistens mod pesticider,
  • analyser og vurderinger af potentiale i Integrated Pest Management (IPM) og præcisionsteknologi.

I relation til pesticidgodkendelse, bidrager AU med udredninger og notater om emner af relevans for Miljøstyrelsens sagsbehandling på plantebeskyttelsesmiddel-området, samt erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger til brug for EU-rammenotater. Desuden deltager forskere fra AU i EU og OECD-arbejdsgrupper om PPP’er, herunder MUCF, EPPO mm.

Under aftalen ’Samarbejdsaftale om ikke-gebyrfinansierede opgaver vedrørende biocider ’ 2022-2025, yder AGRO bl.a. faglig bistand til vejledning omkring dokumentationskrav til brug for vurdering af effektivitet, samt udredninger og notater om emner af relevans for Miljøstyrelsens sagsbehandling på biocidområdet.

Endelig afholder AGRO autorisationskursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende pellets. Dette arbejde er rammesat under ’Samarbejdsaftale om Autorisationskursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende pellets’.

Du kan læse mere om kurset her

Når rådgivning er leveret til bestilleren, offentliggøres leverancen som beskrevet HER.