Aarhus Universitets segl

Forskning

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug leverer forskning indenfor fødevare- og jordbrug.


Forskningen skal skabe grundlag for en produktion som er bæredygtig såvel som økonomisk som socialt og etisk. Det vil sige, at produktionen skal være rentabel, accepteret generelt i samfundet og overholde etiske principper vedrørende dyrevelfærd, miljø- og klimabelastning.

De fleste forskningsprojekter bliver gennemført i et tæt samarbejde med organisationer, virksomheder, myndigheder samt andre danske og udenlandske universiteter.