Aarhus Universitets segl

Forskning

Inden for fødevare- og jordbrugsforskningen ved Aarhus Universitet gennemføres der grundlagsskabende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning rettet imod produktion af fødevarer og biologisk baserede nonfood-produkter som f.eks. bioenergi, skind og fibre.

Forskningen skal skabe grundlag for en produktion som er bæredygtig såvel økonomisk som socialt og etisk. Det vil sige, at produktionen skal være rentabel, accepteret generelt i samfundet og overholde etiske principper vedrørende dyrevelfærd, miljø- og klimabelastning.

Forskningen er primært finansieret via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM), det forskningsrådgivende system samt private fonde og private virksomheder. Denne finansiering sikrer stor relevans og gennemslagskraft i forskningen og medvirker til, at nye problemområder hurtigt bliver taget op.

De fleste forskningsprojekter bliver gennemført i et tæt samarbejde med organisationer, virksomheder, myndigheder samt andre danske og udenlandske universiteter.

Fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet foregår primært på nedenstående institutter og centre:


Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Husdyrvidenskab arbejder inden for følgende områder:

  • Adfærd og stressbiologi
  • Epidemiologi og management
  • Husdyrernæring og fysiologi
  • Immunologi og mikrobiologi

 

Dele af ingeniørinstitutterne på Aarhus Universitet

Ingeniørinstitutterne på Aarhus Universitet arbejder bl.a. inden for følgende områder:

Andre

Følgende centre og institutter bidrager også til DCA's arbejde: