Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

25.01.2021 | DCA

Vejen til nul-emissions fremtid kræver ny form for ammoniakproduktion

Et nyt globalt samarbejde, der skal undersøge nye måder at producere grøn ammoniak på, er støttet af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med 21 mio. kr. Projektet ledes af ingeniørforsker fra Aarhus Universitet.

Foto: Colourbox

21.01.2021 | Forskning

Fikserende efterafgrøder som pligtige efterafgrøder

Et notat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug samt Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet dokumenterer, at kvælstoffikserende efterafgrøder har flere fordele end andre typer efterafgrøder, idet de ud over at reducere udvaskningen af nitrat også kan binde kvælstof fra luften, som vil kunne udnyttes af de efterfølgende…

Forbrugerne, som har reduceret deres kødforbrug, nævner hensynet til miljø, klima, sundhed og dyrevelfærd som de vigtigste motiver for at reducere kødforbruget. Foto: Colourbox

20.01.2021 | DCA

Næsten en tredjedel af danskerne har skåret ned på kødet i kosten

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at næsten en tredjedel af danskerne har reduceret eller stoppet deres kødforbrug. Blandt dem er især personer med videregående uddannelse, personer i større byer, kvinder og unge.

Arrangementer

man 01 feb
09:00-17:00 | Online
Konference: Future Food Science
Aarhus Universitets Center for Innovativ Fødevareforskning, innFOOD, afholder sin første, internationale forskningskonference den 1. og 2. februar 2021.
fre 05 feb
10:00-13:00 | Online
Ph.d.-forsvar: Analyser af tarmmikrobiel økologi fra fravænnede smågrise og æglæggende høner - forståelse af virkningerne af glyphosat via eksponering af foderrester.
Sundas Rani holder ph.d.-forsvar 5. februar 2021. Ph.d.-forsvaret afholdes online. For at modtage et link til arrangementet bedes du sende en e-mail til Charlotte Steffensen; charlotte.steffensen@anis.au.dk
tor 04 mar
13:00-15:40 | Online, Teams
Forbrugernes interesse for sundere fødevarer
På webinaret præsenterer forskere fra MAPP Centret og Institut for Fødevarer ny viden om forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer.