Aarhus Universitets segl

Precilience: Udvikling af præcise løsninger for klimamodstandskraft i landbrug og skovbrug i hele den nordlige del af Europa

Aarhus Universitet er med i et nyt stort Horizon Europe-projekt kaldet Precilience. Projektet til 10 millioner euro vil udvikle præcisionsløsninger sammen med landmænd, skovbrugere, jordejere og andre aktører for at øge klimamodstandskraften i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Klimaændringer påvirker de boreale regioner markant, da disse områder opvarmes tre gange hurtigere end verdensgennemsnittet. Landmænd, skovbrugere og jordejere står over for store udfordringer med at tilpasse sig disse ændringer, hvilket skaber et presserende behov for gennemprøvede løsninger. Det nye Horizon Europe-projekt Precilience har netop til mål at udvikle præcise løsninger, der øger klimaresiliensen i landbrug og skovbrug.

Bygger bro mellem videnskab og praktik

Precilience vil arbejde på at bygge bro mellem videnskab og praktisk implementering ved hjælp af samarbejde. Projektets resultater vil blive udviklet sammen med eksterne interessenter, da det kan føre til mere virkeligsnære løsninger, der er skabt af dem, som skal bruge og drage fordel af dem. Projektet sigter også mod at sprede brugen af præcisionsløsninger til andre egnede områder ved at demonstrere deres effektivitet i virkelige produktionsmiljøer.

11 forsøgsområder

Løsningerne vil blive udviklet og testet i elleve hovedområder og fire replikationsarealer i de boreale regioner i Europa. Vi arbejder tæt sammen med organisationer i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige. Det er planen, at man vil undersøge følgende emner i løbet af projektperioden:

  • Udvikling af tilpasningsstrategier i fællesskab
  • Diversificering af landbrugsproduktion
  • Bæredygtig vandforvaltning og genbrug
  • Forbedring af jordfunktioner
  • Vurdering af sårbare skovtyper
  • Innovativ skovregenerering på tørkeudsatte områder
  • Naturbaseret skovforvaltning
  • Brug af klimarobuste træmaterialer til genplantning af skove

Interesserede individer og organisationer opfordres til at deltage, rådgive, dele erfaringer og viden, og hjælpe med at forme dette vigtige projekt. Projektet består af et partnerskab mellem 16 organisationer, ledet af Natural Resources Institute Finland (Luke). De resterende deltagere er Aarhus Universitet, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Estonian University of Life Sciences, Luontoa, Oppla, Sveriges Landbrugsuniversitet, Technische Universität München, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Skogkurs Skogbrukets Kursinstitutt Norge, Østfold Fylkeskommune, Indre Østfold Kommune, SEGES Innovation, Soil Protection Estonia, Eesti Erametsaliit og Riigimetsa Majandamise Keskus.

Precilience har til formål at støtte positive resultater for naturen, European Green Deal og global indsats under Global Biodiversity Framework, og fremskynde bevarelse og genopretning af naturen ved at tilbyde præcise løsninger til klimaændringstilpasning for landmænd, skovbrugere og jordejere.

Yderligere information

www.precilience.eu