Aarhus Universitets segl

Målrettet regulering

I 2016 vedtog Folketinget at gennemføre et paradigmeskift i miljøreguleringen af landbruget – den såkaldte Fødevare- og landbrugspakke.

Den daværende regulering byggede hovedsageligt på generelle krav som f.eks. begrænsning i anvendelsen af kvælstof, den såkaldte normreduktion, samt dyrkning af efterafgrøder. Med Fødevare- og Landbrugspakken blev normreduktionen ophævet, og fokus skulle være på at løfte miljøindsatsen i de områder, hvor der er behov for det. Med andre ord skulle den generelle regulering erstattes af målrettede indsatser, dvs. målrettet regulering.

På den baggrund er der iværksat en lang række aktiviteter, som skal udvikle virkemidler til den målrettede regulering. I det følgende er der oversigter og henvisninger til forskning og forskningsbaseret rådgivning på området.