Aarhus Universitets segl

Oversigt over virkemidler

Forskere fra universiteterne i Aarhus og København har udarbejdet et katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Kataloget indeholder beskrivelse af i alt 32 virkemidler på henholdsvis dyrkningsfladen og i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb.

Ud over kvælstofeffekten er der redegjort for effekter af virkemidlerne i forhold til fosfor, klima, natur og biodiversitet, skadegørere og pesticider samt budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger.

Virkemidlerne varierer betydeligt i virkemåde, udbredelsespotentiale og tidsmæssig effekt i vandmiljøet. Med stigende indsatskrav vil der være behov for at kombinere virkemidler på og uden for dyrkningsfladen. Ud over de detaljerede beskrivelser af de enkelte virkemidler er det derfor også belyst, hvorvidt virkemidlerne kan kombineres, og hvad en kombineret anvendelse kan betyde for den samlede effekt.


Udvalgte publikationer

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Rapporten beskriver 32 virkemidler på henholdsvis dyrkningsfladen og i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb. Læs DCA-rapport nr. 174

Nabotjek gav ikke nye virkemidler En undersøgelse afdækker anvendelsen af kvælstof- og fosforvirkemidler i syv europæiske landområder. Forskerne bag undersøgelsen havde håbet at få forslag til nye virkemidler og godkendelsesprocedurer, men forhåbningerne blev ikke indfriede.


Kvælstofvirkemidler kan i princippet opdeles i tre hovedgrupper, hhv. fladevirkemidler, dræn- og vandløbsvirkemidler samt marine virkemidler. DCA-rapport nr. 174, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet, giver en oversigt over flade-, dræn- og vandløbsvirkemidler. Læs mere LINK. De marine virkemidler er beskrevet i DCE's rapport om Marine virkemidler