Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

Resultater fra forskningen publiceres primært i internationale, videnskabelige tidsskrifter, og der publiceres over 500 publikationer om året. Publikationerne kan findes via Aarhus Universitets publikationsdatabase.
Besøg Publikationsdatabasen via dette link.

DCA udgiver også en rapportserie, DCA-rapporter, som hovedsageligt formidler myndighedsrådgivning fra DCA til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM). Der kan endvidere udgives rapporter, som samler og formidler viden fra forskningsaktiviteter.

Alle rapporter kan frit downloades via dette link.

Bestilling af særtryk
Det er muligt, at bestille særtryk af DCA rapporter og nyere DJF rapporter m.fl. (minimum 5 stk.) til undervisningsbrug og lignende formål. Omkostninger til tryk og forsendelse afholdes af bestilleren.

Angiv titel, leveringsadresse og det ønskede antal i en mail til dca@dca.au.dk
Kontakt evt. Jette Ilkjær på Jette.Ilkjaer@dca.au.dk for pris og yderligere oplysninger.

Gennemgang af rapporter
I bestræbelsen på at leve op til Aarhus Universitetets retningslinjer for transparens og deklarering af eksternt samarbejde er der i samarbejde mellem AU/STs dekanat og relevante forskere udarbejdet supplerende oplysninger og præciseringer til en række DCA rapporter. Enkelte indstik er efterfølgende blevet korrigeret. 

En oversigt over de pågældende rapporter kan findes her­