Aarhus Universitets segl

EU-projekter

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har stærkt fokus på samarbejde, rådgivning og myndighedsbetjening på internationalt plan og er repræsenteret i forskellige sammenhænge.

DCA varetager via centerenheden samarbejde og repræsentation i de europæiske netværk, som primært beskæftiger sig med europæisk forskningspolitik inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

Herudover understøtter centret samarbejdet om større ansøgninger til europæiske forskningsprogrammer, primært Horizon 2020 og Horizon Europe.

Den internationale finansiering sikrer øget forskningsaktivitet og medvirker til, at DCA kan levere forskningsbaseret myndighedsbetjening på højt internationalt niveau.

Herunder kan du læse mere om flere af de EU-projekter DCA i øjeblikket deltager i.