Aarhus Universitets segl

SCAR: Fra en fælles europæisk vision til fælles handling

Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) rådgiver Europa-Kommissionen, medlemslandene og andre lande om prioriteringer i den landbrugs- og fødevarerelaterede forskning og innovation i EU. I de senere år er SCAR’s mandat blevet udvidet til også at dække fiskeri, skovbrug og bioøkonomi som helhed.

SCAR er medskaber af effektive forsknings- og innovationsstrategier og bidrager til koordinering af de nationale forsknings- og innovationsindsatser.

Læs mere om SCAR her.