Aarhus Universitets segl

Om DCA

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er rammen om samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. 


Det primære formål med DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er at sikre opfyldelsen af kontrakten med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) om levering af forskningsbaseret myndighedsrådgivning inden for planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd til ministeriet og tilknyttede styrelser. Herudover fungerer DCA som en samlende ramme for tværgående aktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet.

DCA omfatter de af Aarhus Universitets institutter, der har forskningsaktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet. Aktiviteterne i DCA understøttes af DCA’s centerenhed, der varetager opgaver omkring myndighedsbetjening, erhvervs- og sektorsamarbejde, internationalt samarbejde og kommunikation.