Aarhus Universitets segl

C4FUTURE: Styrkelse af afgrøders klimarobusthed

Globale klimaforandringer er i stigende grad en trussel for landbrugssektoren, fødevaresikkerheden og samfundsstabilitet på grund af stigende temperaturer, flere tørkeperioder og mere uforudsigeligt vejr.

Det er derfor en vigtig opgave globale landbrugssamfund at styrke afgrødernes modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

I fremtiden, hvor jorden bliver tørre, varmere og får et højere mængde CO2 i atmosfæren, bliver planter og afgrøder, der udfører C4-fotosyntese, vigtige. Selvom C4-planter kun udgør omkring 3 % af alle plantearter, står de for næsten en fjerdedel af den årlige nettoproduktion af afgrøder og spiller derfor en central rolle.

I projektet C4FUTURE undersøges to vigtige C4-afgrøder (majs og durra) med henblik på at øge deres robusthed over for klimaforandringer.

Læs mere om C4FUTURE her.