Aarhus Universitets segl

PREPSOIL styrker bevidstheden og viden om jordbundens sundhed

Projektet PREPSOIL understøtter udrulningen af "En jordpagt for Europa" på tværs af europæiske regioner for at øge bevidstheden og viden om jordbundens behov blandt forskellige aktører – landmænd, fødevareindustrien, myndigheder, NGO’er og forbrugere. Bl.a. undersøger Prepsoil hvordan man kan fremme varige forretningsmodeller for living labs som redskab til at skabe engagement blandt aktørerne om at udvikle og anvede metoder til bæredygtig anvendelse af jordene for at fremme jordens frugtbarhed.

Projektet vil desuden afdække specifikke behov for at sikre jordenes frugtbarhed i 21 Europæiske regioner systematisk udvalgt på tværs af jordbundstyper, landskaber og arealanvendelse gennem dialog mellem aktørerne. Målet er at tilvejebringe anbefalinger for hvilke problemstillinger og løsningsmuligheder aktører kan fokusere på i LLs samt retningslinjer for lignende systematisk afdækning af behov for at forbedre beskyttelsen af de Europæiske jorde. Desuden vil Prepsoil bidrage med viden til den fremtidige overvågning af jordenes tilstand ift. de nævnte mål.

I arbejdet med at styrke bevidstheden, formidle og kommunikere viden om jordens sundhed udvikler PREPSOIL blandt andet en Knowledge Hub – et flersproget videnscenter, som skal tjene som en slags ”One-Stop-Shop” for eksisterende online ressourcer om jordbundsinformation målrettet en bred vifte af interessenter.

Læs mere om PREPSOIL på www.prepsoil.eu.