Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arrangementer

fre 05 mar
14:00-17:00 | Zoom
Ph.d.-forsvar: Malkekvæg kan opleve sult under goldning
Ph.d.-studerende Guilherme A. Franchi, Institut for Husdyrvidenskab, afholder ph.d.-forsvar kl. 14.00. Hvis du vil følge det, foregår det på Zoom.
fre 12 mar
13:00-15:00 |
Ph.d.-forsvar: Variation og effekter af glykosidaser i mælk på frie og bundne mælkesukre
I løbet af sit ph.d.-studium har Anne Vuholm Sunds forsket i de naturlige glykosidaser i mælk. Glykosidaser kløver sukre, og kan derfor potentielt kløve de værdifulde mælkesukre, oligosakkariderne, som med sine præbiotiske effekter stimulerer væksten af fordelagtige bakterier i tarmen hos nyfødte.
tir 16 mar
12:45-12:00 | Online seminar
Seminar om europæisk forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for landbrug, fødevarer, klima og miljø
Europæiske regeringer står over for vigtige beslutninger om landbrug, fødevarer, klima og miljø. Forskningsbaseret myndighedsbetjening er i høj efterspørgsel, men varierer i hele Europa. Målet med det første transeuropæiske seminar på dette område er at lette udveksling af erfaringer, udfordringer og bedste praksis omkring, hvordan man leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening.
fre 26 mar
10:00-11:30 | Online
Orienteringsmøde om iCAP: Innovationspartnerskab om klimaneutralt landbrug
Danske og internationale landbrugssystemer er højt integrerede, og der er derfor brug for et helhedssyn på tilgangen til at reducere udledninger og øge CO2-optaget i landbrugsjord. Dette kræver en samlet indsats på tværs af forskning, erhverv og offentlige myndigheder – og det er formålet med det nye forskningspartnerskab iCAP.
man 29 mar
08:30-12:30 | AU Foulum
Institut for Husdyrvidenskab udbyder ph.d.-kursus i: 'Measuring and assessing animal welfare at herd level
Kurset er af 5 dages varighed og foregår på AU Foulum.
man 12 apr
09:00-12:00 | Online workshop
Nysgerrig på kultiveret kød?
Det nordeuropæiske netværk “Cultured meat – Nordic take” inviterer til en todages workshop, som har til formål at øge forståelsen for og formidlingen af konceptet blandt relevante interessenter.
ons 14 apr
12:30-16:30 |
Virtual Meeting: Resilient Northern Crops Network (NordCrop)
The network funded by NKJ will investigate how we can exploit new genomic and phenotyping technologies to identify more robust genotypes in key Nordic field crops (wheat, oat, potato and fodder grasses).
man 28 jun
09:00-20:00 | Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, 200 m from the railway station.
Technologies for a Danish Zero Greenhouse Gas Emission Agriculture
Aarhus University iCLIMATE centre is organising a one-day national workshop on technologies to reduce green-house gas (GHG) emissions from agriculture.
tor 23 sep
08:49-08:49 | Copenhagen
Postponed to 2021: SEGES summit 2020: THINK Piglet Health & Nutrition
Experts from all over the world will attend the summit to discuss, share and learn more about how health, nutrition and management can improve the viability of piglets from hyperprolific sows.
tir 22 feb
09:00-16:30 |
International conference on Zero Greenhouse Gas Emission in High Productive Agriculture
The conference is a perfect opportunity to engage with important policy makers and other relevant stakeholders