Aarhus Universitets segl

Årsrapporter

På hver af de tre faglige hovedområder udarbejdes årlige rapporter, som har til formål at give et overblik over den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som DCA leverer til Fødevareministeriet. I publikationerne kan man både finde en økonomisk og en faglig afrapportering. Herudover beskrives DCAs procedurer for kvalitetssikring.

Udvalg og arbejdsgrupper

Som led i aftalen mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet kan der løbende nedsættes faglige udvalg og arbejdsgrupper m.m.

En af de permanente arbejdsgrupper er Normudvalget.

Du kan læse om Normudvalget ved at følge dette link