Aarhus Universitets segl

Kvalitetssikring

I myndighedsrådgivningen lægges der stor vægt på faglig kvalitet, rettidighed, synlighed af resultaterne samt koordinering og dialog med rekvirenten under samtidig hensyntagen til, at universitetets rådgivning og de efterfølgende politiske beslutningsprocesser er klart adskilte.

Kvalitetssikring af hele processen er et vigtigt element i myndighedsrådgivningen, og DCA har sammen med DCE og Technical Science derfor indført et fælles og sammenhængende kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivningen. Systemet skal sikre høj kvalitet af de leverede ydelser gennem sikring af kvaliteten i de enkelte trin i processen og skal samtidig kunne anvendes som ekstern dokumentation for, hvordan kvaliteten sikres i myndighedsrådgivningen.

Kvalitetsledelsessystemet er certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO9001. Certificeringen blev gennemført af FORCE Certification i september 2020. 

Du kan få yderligere information om kvalitetssikring ved at følge dette link 

Du kan også læse artiklen om kvalitetsledelsessystemet fra magasinet Dansk Kvalitet