Aarhus Universitets segl

Aftalen mellem AU og Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Rammeaftale

Aftalen omfatter en rammeaftale, der sikrer, at AU gennemfører forskning, som kan understøtte Miljøministeriet (MIM), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s (FVM) forvaltningsmæssige opgaver. Derudover skal aftalen sikre, at AU har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forskningsbaseret rådgivning inden for de fagområder, der er omfattet af aftalen. 

Du kan læse rammeaftalen ved at følge dette link

Herudover omfatter aftalen aktuelt seks ydelsesaftaler, som beskriver den faglige ramme for den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for en række faglige indsatsområder. I aftalen er der på DCA-området beskrevet tre ydelsesaftaler for henholdsvis planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd. For hvert indsatsområde listes i Arbejdsprogrammerne konkrete opgaver og projekter, som er aftalt for det kommende år.

Aftalerne justeres årligt, og der vil løbende komme nye opgaver og projekter.  

De enkelte aftaler på DCA-området:

De resterende tre ydelsesaftaler (Natur og vand, Luft, emissioner og risikovurdering samt Arktis) koordineres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Du kan besøge DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi hjemmeside ved at følge dette link

Rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftaler er 4-årig med forbehold for vedtagelse af de enkelte års finanslove og rulles årligt for en ny 4-årig periode.