Aarhus Universitets segl

Forskningsrapporter fra Statens Husdyrbrugsforsøg 1993-1997

Nr.    Titel                      Link
1Forskningsrapport: Slutfedning af lakterende Jersey køer Vis
2Forskningsrapport: Belægningsgradens og temperaturens indflydelse på tilsvining med gødning og konsekvensen heraf for ornelugt Vis
3Forskningsrapport: Bestemmelse af nettoenergiindhold (FEK) i foder til kvægVis
4Forskningsrapport: Urea kontra sojaskrå i forskellige mængder til ungtyre fodret med store mængder byghelsædsensilageVis
5Forskningsrapport: Undersøgelser over effekten af intrauterin sensibilisering på frugtbarheden hos gylteVis
6Forskningsrapport: Majsensilage suppleret med urea eller sojaskrå sammenlignet med kraftfoder til ungtyreVis
7Forskningsrapport: Effekt af lermineralet Klinofeed på ungsvins produktionsegenskaber og proteinomsætningVis
8Forskningsrapport: Suppleringsfoder til vinterhvedehelsæd og dets betydning for mælkens kvalitet, vitamin- og mineralstofindholdVis
9Forskningsrapport: Afprøvning af to alternative ægproduktionssystemer Hans Kier Systemet og BOLEG II systemetVis
10Forskningsrapport: Kvier opstaldet i bindestald eller spaltegulvsboks med og uden sommergræsningVis
11Forskningsrapport: Effekten af forskelligt indhold af sukker og stivelse i rationen på tilvækst, fodereffektivitet og slagtekvalitet hos lamVis
12Forskningsrapport: Undersøgelser over effekten af intrauterin sensibilisering på frugtbarheden hos gylteVis
13Forskningsrapport: Vækstfremmende antibiotikas indflydelse på ornelugt hos hangriseVis
14Forskningsrapport: Forskellig foderstyrke til sopolteVis
15Forskningsrapport: Produktionssystemets betydning for tilvækst, slagte- og kødkvalitet hos dådyrVis
16Forskningsrapport: Fuldfoder kontra separat tildeling af energirige foderrationer udfodret efter ædelyst eller restriktivt til malkekøerVis
17Forskningsrapport: Effekten af ceronebehandlet byg på reproduktionsforholdene hos rotter, mink og hønsVis
18Forskningsrapport: Betydning af proteinmængde og proteinkilde på tilvækst, foderforbrug, slagte- og kødkvalitet hos ungtyre fodret med overvejende kraftfoderVis
19Forskningsrapport: Mikrobielt producerede enzymer i foder til smågrise: Undersøgelse med PORZYME SPVis
20Forskningsrapport: Tilsviningsgradens betydning for indhold af skatol og indol i spæk (ornelugt) hos slagtesvinVis
21Forskningsrapport: Forsøg med dådyr. Produktionssystemer, tilvækst, slagte- og kødkvalitetVis
22Forskningsrapport: Energiniveau og fodringsstrategi til køer i goldperiodenVis
23Forskningsrapport: Energiniveau og fodringsstrategi til køer i goldperiodenVis
24Forskningsrapport: Modellering af malkekoens produktion ud fra nettoenergisystemet (FE)Vis
25Forskningsrapport: Effekten af afskylning af pattekopperne med Airwash-systemet på bakterieforekomst og yversundhedVis
26Forskningsrapport: Protein behov til kvier fra 3 til 12 mdrs. alderenVis
27Forskningsrapport: Næringsstofomsætningen i mave-tarmkanalen hos køer tildelt forskellige mængder sojaskrå eller urea sammen med byghelsæd samt modellering af proteinomsætningen i vommenVis
28Forskningsrapport: Reduceret fosfortildeling til slagtesvinVis
29Forskningsrapport: Rapsprodukter til malkekøer - mælkeydelse og mælkekvalitetVis
30Forskningsrapport: Proteinniveauets og ærters indflydelse på ægs ydre og indre kvalitetVis
31Forskningsrapport: Slagtekyllingers optagelse af lugt- og smagsstoffer fra svinegødningVis
32Forskningsrapport: Korttidsvirkning af antibiotika samt tilsviningsgradens betydning for hangriselugt hos grise med et højt eller lavt grundniveau for skatol i blodVis
33Forskningsrapport: Effekt af lysprogram og fodring på produktion, slagte- og kødkvalitet af unge krondyr produceret på staldVis
34Forskningsrapport: Fordøjeligheden af fosfor i foderfosfater og kødbenmel bestemt efter regressionsmetodenVis
35Forskningsrapport: Betydningen af fodrings- intensitet, afgræsning og slutfedning på produktion og slagtekvalitet af SDM ungtyreVis
36Forskningsrapport: NabosamarbejdeVis
37Forskningsrapport: Landmænds erfaringer i etablerede driftsfællesskaberVis
38Forskningsrapport: Opdræt af hingsteplageVis
39Forskningsrapport: Rå mælks køling, opbevaring og kvalitetVis
40Forskningsrapport: Undersøgelse af bokse med trædeudmugning til ungkvægVis
41Forskningsrapport: Spredning af kommunalt spildevandsslamVis
42Forskningsrapport: Patteaftørringens indflydelse på bakteriefloraen på pattehuden og malkerens hænderVis
43Forskningsrapport: Fordøjelig energi i foder til chinchilla og kanin bestemt ved EFOS-metodenVis
44Forskningsrapport: Landmænds overordnede målVis
45Forskningsrapport: Effekten af rapsfrø i foder til brunægs-æglæggere på TMA-lugt og andre kvalitetsegenskaber af ægVis
46Forskningsrapport: Magnetiseret drikkevand til kvægVis
47Forskningsrapport: Produktionssystemets betydning for tilvækst, slagte- og kødkvalitet hos unge kronhinderVis
48Forskningsrapport: Samarbejde mellem kvægbedrifterVis
49Forskningsrappor: Høst af korn, bælgsæd, frø og rapstVis
50Forskningsrapport: Grønmel til slagtesvin og drægtige søerVis
51Forskningsrapport: Sammenhæng mellem foderoptagelse og passagehastighed gennem vommen på forskellige laktationsstadierVis
52Forskningsrapport: Dybstrøelse til kvierVis
53Forskningsrapport: Effekten af fytaseti Isætn ing på fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger til svinVis
54Forskningsrapport: Virkningen af forskellige vandmængder samt betydningen af tørfoder, opblødt foder og støbfoder på skatolkoncentrationen i spæk hos hangriseVis
55Forskningsrapport: Ultralydsscanning af rygmuskel og fedtansætning hos lamVis
56Forskningsrapport: Forkølingens indflydelse på den rå mælks kvalitetVis
57Forskningsrapport: Nürtinger to-klimasystem til fravænnede griseVis