Aarhus Universitets segl

SP Meddelelser 1899-1987

Nr.    TitelÅr      Link
01Saatidsforsøg med rug1899Vis
02Resultater af Forsøg over forskellige Havresorters Ydeevne1899Vis
03Om Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker om Foraaret1900Vis
04Resultater af Forsøg over forskellige Kartoffelsorters Ydeevne1900Vis
05Resultater af Forsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder1910Vis
06Resultater af Forsøg med Alsikekløver og Hvidkløver fra forskellige Avlssteder1910Vis
07Resultater af Forsøg over forskellige Rugsorters Ydeevne1902Vis
08Om Spireevnen af Runkelroefrø avlet i 19021903Vis
09Resultater af Dyrkningsforsøg med Ærter og Hestebønner1903Vis
10Gratis Uddeling af Saasæd1904Vis
11Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa Kartofler paa forskellige Afstande1910Vis
12Resultater af Dyrkningsforsøg med hele og overskaarne Læggekartofler1910Vis
13Resultater af Dyrkningsforsøg med Havre 2rd Byg og Bælgsæd i Renbestand og i Blanding1904Vis
14Om Eftersaaning af Udlægsmarker1904Vis
15Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter1905Vis
16Resultater af Saatidsforsøg med Rug1910Vis
17Foreløbige Forsøg med Dyrkning af tidlige Kartofler1906Vis
18Resultater af Saatidsforsøg med Havre1910Vis
19Resultater af Forsøg med Rugsorter1906Vis
20Resultater af Overvintringsforsøg med Runkelroer1906Vis
21Resultater af Dyrkningsforsøg med Ærter og Hestebønner1907Vis
22Resultater af Dyrkningsforsøg med Staldfoderblandinger saaede til forskellig Tid1907Vis
23Resultater af forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter1907Vis
24Resultater af Forsøg med Sorter af Vinterhvede1907Vis
25Resultater af Undersøgelser over Ajlens Indhold af Kvælstof under Forskellige Forhold1907Vis
26Resultater af 13 Aars Forsøg over Anvendelsen af Staldgødning og Kunst= gødning paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1894—19061908Vis
27Resultater af 9 Aars Forsøg med Staldgødning anvendt i forskellige Mængder og til forskellig Tid paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1898—19061908Vis
28Resultater af Forsøg med toradede Bygsorter1908Vis
29Resultater af Forsag med Havresorter1908Vis
30Resultater af Forsøg med Afhugning af Lucerne 2, 3 eller 4 Gange aarlig paa god Lucernejord1908Vis
31Bekæmpelse af Ukrud med Jærnvitriol1909Vis
32Resultater af Forsøg med Rodfrugtstammer og Rodfrugtsorter1909Vis
33Resultater af Forsøg med seksradede Bygsorter1909Vis
34Resultater af Forsøg med Havresorter1910Vis
35Resultater af Forsøg med Kartofler lagt til forskellig Tid og i forskellige Dybder1910Vis
36Bekæmpelse af Kartoffelskimmel med Bordeauxvædske1910Vis
37Udbytteforsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1898-19101911Vis
38Frøavl af Hundegræs Foreløbige Resultater af Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder1911Vis
39Frøavl af Kællingetatid. Resultater af foreløbige Forsøg over Udsædsmængdens Indflydelse paa Frøudbyttet samt af Forsøg med Frøavl af 1. eller 2. Slæt.1911Vis
40Udbytteforsøg med Foderlucerne fra forskellige Avlssteder 1901-19101911Vis
41Resultater af Forsøg med Rugsorter 1905-101911Vis
42Resultater af Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed1911Vis
43Forsøg med Dyrkning af tidlige Kartofler1912Vis
44Udbytteforsøg med Alsikekløver Hvidkløver og Humle-Sneglebælg fra forskellige Avlssteder1912Vis
45Afstands og Udtyndingsforsøg med Rodfrugter1912Vis
46Forsyningen med Rødkløverfrø til Udsæd i 19131912Vis
4717 Aars Forsøg over Anvendelsen af Staldgødning og Kunstgødning paa Forsøgsstationen ved Askov 1894-19101913Vis
48Forsøg med Turnipssorter til Sommerstaldfodring1913Vis
49Resultater af 13 Aars Forsøg med Staldgødning, anvendt i forskellig Mængde og til forskellig Tid, med og uden Tilskud af Ajle, paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1898—19101913Vis
506 Aars Forsøg med forskellige Sorter af Vinterhvede1913Vis
51Resultater af Dyrkningsforsøg med Havresorter 1908-19121914Vis
52Forsøg med Bygsorter 1907-19121914Vis
53Afsvampning af Vaarsæd og Græsfrø1914Vis
54Kartoflens Bladrullesyge1914Vis
55Forsøg med Kartoffelsorter 1904-19111914Vis
56Bekæmpelse af Kartoffelskimmel med Bordeauxvædske1914Vis
57Afsvampning af Vintersæd1914Vis
58Overvintringsforsøg med Kaalroer1914Vis
59Forsøg med forskellig Saatid for Sukkerroer 1908-19131915Vis
60Bagning af Brød af forskellig Rug1915Vis
61Forsøg med Udtynding af Rodfrugter1915Vis
62Opbevaring af kogte Kartofler til Sommerfodring1915Vis
63Stikkelsbærdræberen og dens Bekæmpelse1916Vis
64Bekæmpelse af Kartoffelskimmel med Bordeauxvædske1916Vis
65Forsøg med Dyrkning i Havre af Serradela og Tidlig Rødkløver til Grøngødning 1910—161917Vis
66Forsøg til Belysning af Roetoppens Værdi som Gødning1917Vis
67Brak- og Grøngødningsforsøg paa Sandmarken ved Askov Forsøgsstation 1888—19141918Vis
68Forsøg med Frøavl af Gul og Blaa Lupin, saaet til forskellig Tid 1894—19021918Vis
69Bekæmpelse af Kaalfluens Larve1918Vis
70Forsøg over Slættidens Indflydelse paa Høafgrødens Størrelse og paa Høets Foderværdi1918Vis
71Forsøg med sorter af stikkelsbær ribs og solbær1920Vis
72Forsøg med Agerkultur paa Højmose. Forskellig Jordlægning og Gødskning1920Vis
73Forsøg med forskellige sorter af toradet byg 1913-19161920Vis
74Forsøg med forskellige stammer af vintehvidkål 1917-19191920Vis
75Forsøg med opbevaring af frugt i kælder og afkølede lagerrum1920Vis
76Gulerods-krusesyge1921Vis
77Kartoffelens bladrullesyge1921Vis
78Brand hos vintersæd Hvedens stinkbrand1921Vis
79Brand hos vaarsæd Nøgen havrebrand1921Vis
80Byggets stribesyge1921Vis
81Forsøg med jordbærsorter1921Vis
82Nogle resultater af de første 8 aars gødningsforsøg på forsøgsstationen ved Aarslev 1911-19181921Vis
83Jordlopper og deres bekæmpelse1921Vis
84Kallfluens levevis og bekæmpelse1921Vis
85Kartoffelskimmel1921Vis
86Stikkelsbærdræberen1921Vis
87Podning af bælgplanter1922Vis
88Kunstig vanding af have- og markafgrøder1922Vis
89Sprøjtning af æbletræer og andre kærnefrugttræer1922Vis
90Sorts- og stammeforsøg med lave marværter 1919-19211922Vis
91Bladfluens levevis og bekæmpelse1922Vis
92Ådselsbillens levevis og bekæmpelse1922Vis
93Havreålens levevis og bekæmpelse1922Vis
94Lyspletsyge Manganmangel1922Vis
95Kålbrok1922Vis
96Forsøg med sorter og stammer af havegulerødder 1919-19211922Vis
97Forsøg med sorter og stammer af rødbeder 1919-19211922Vis
98Spiringsforsøg i marken med runkelroefrø1923Vis
99Forsøg med nyere tyske kartoffelsorter 1921-19221923Vis
100Sprøjtning mod tæger paa æbletræer1923Vis
101Læets indflydelse på frugttræernes trivsel og ydeevne1923Vis
102Opbevaring af æbler og pærer1923Vis
103Forsøg med afsvampning af vintersæd1923Vis
104Kartoffelbrok1923Vis
105Forsøg med stammer af tomater for friland 1919-19211923Vis
106Læets indflydelse på jordbærrenes ydeevne og modningstid1923Vis
107Forsøg med Stammer af Rødkaal 1922—231926Vis
108Forsøg med jordbærsorter1924Vis
109Kløverål og lucerneål1924Vis
110Sprøjtning af frilandstomater1924Vis
111Brakfluen1924Vis
112Forsøg med hvedesorter 1918-19231924Vis
113Anerkendte stammer af køkkenurter1924Vis
114Frøblandinger til græsmark1924Vis
115Forsøg med Gødskning af Jordbær1925Vis
116Undersøgelser vedrørende ajlens opbevaring1925Vis
117Forsøg med gødskning af tidlige kartofler og tidlig hvidkål1925Vis
118Bekæmpelse af Ukrud ved Overbrusning med forskellige Vædsker1925Vis
119Frostmålere1926Vis
120Sprøjtevædsker til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr1926Vis
121Afsvampning af runkelroefrø og sukkerroefrø1926Vis
122Sprøjtning af æble- og pærertræer1926Vis
123Afstandsforsøg med køkkenurter Hvidkål rødbeder lave ærter lave bønner og selleri 1920-23 asparges 1939-47 og skalotteløg 1945-471926Vis
124Kunstig vanding af have- og markafgrøder1926Vis
125Ru kulsukker (Symphytum asperrimum)1926Vis
126Forsøg med stammer af runkelroer og fodersukkerroe 1917-19231926Vis
127Forsøg med stammer af kaalroe 1920-19231926Vis
128Forsøg med stammer af turnips og gulerødder 1917-19191926Vis
129Bekæmpelse af hejre i rugen1926Vis
130Forsøg med sorter af høje marværter1926Vis
131Gødskning af lavmose med fosforsyre og kali1926Vis
132Kvælstofgødning til mosejord1927Vis
133Forskellige mængder af fosforsyre- og kaligødning til lavmose1927Vis
134Afvanding af mosejord1927Vis
135Omlægnings- og udlægningsmetoder til varigt græs på mosejord1927Vis
136Tab ved staldgødningens udbringning1927Vis
137Forsøg med sorter af toradet byg 1922-19261927Vis
138Forsøg med havresorter 1922-19251927Vis
139Knoldbakterier og afsvampningsmidler1927Vis
140Bekæmpelse af tidsler med klorsure salte1927Vis
141Blalus på havebrugsplanter mm1927Vis
142Æble-bladloppen1927Vis
143Spiringsforsøg med levkøjer, 1925-261928Vis
144Kobbermangel - gulspidssyge1928Vis
145Stankelben1928Vis
146Sygdomme og skadedyr på frugtbuske1928Vis
147Om frugttræerne ernæring1929Vis
148Forsøg med ultraglas1929Vis
149Forsøg med stammer af nantes karotter 1926-271929Vis
150Sprøjtevædsker m m til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr1929Vis
151Forsøg med stammer af vinterhvidkål 1925-271929Vis
152Brand hos korn og græsarter1929Vis
153Byggets stribesyge og byggets bladpletsyge1929Vis
154Spiringsfusariose og sneskimmel1929Vis
155Afsvampningsmidler1929Vis
156Forsøg med rugsorter 1921-19271929Vis
157Plumage archer-byg1930Vis
158Fodringsforsøg samt opbevaringsforsøg med staldgødning ved Aarslev 1911-19261930Vis
159Tab ved staldgødningens udbringning1930Vis
160Forskellige udførselstider for staldgødning1930Vis
161Forskellige mængder af gødning1930Vis
162Forsøg med staldgødning og kunstgødning1930Vis
163Værdiforholdet mellem staldgødning og kunstgødning1930Vis
164Forsøg med stammer af runkelroe barres sukkerroe og fodersukkerror 1926-19291930Vis
165Forsøg med stammer af kålroer 1926-19291930Vis
166Forsøg med stammer af gulkødet turnips 1926-19291930Vis
167Stammeforsøg med enårige græsarter 1926-19281930Vis
168Stammeforsøg med flerårige græsarter 1926-19291930Vis
169Sprøjteskade forårsaget af svovlnatron1930Vis
170Forsøg med stammer af sukkerroe 1928-19291930Vis
171Forsøg med tidlige og middeltidlige sorter af spisekartofler 1926-291930Vis
172Forsøg med middeltidlige og sildige sorter af spisekartofler 1926-291930Vis
173Forsøg med hvedesorter 1924-291930Vis
174Forsøg med jordbærsorter1930Vis
175Midler til bekæmpelse af frugttræer-spindemider (Rødt Spind)1930Vis
176Frugttræ-spindemiden (Paratetranychus pilosus) Rødt Spind på frugttræerne1930Vis
177Forsøg med tomatsorter i væksthus1931Vis
178Forsøg med porresorter 1925-19281931Vis
179Sortsforsøg med lave grønne bønner 1926-19281931Vis
180Forsøg til belysning af roetoppens værdi som gødning1931Vis
181Puddersorter til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr1931Vis
182Forsøg med agurkesorter i væksthus1931Vis
183Forsøg med beskæring af æbletræer 1919-19301931Vis
184Udbytteforsøg med afsvampning af kornarterne1931Vis
185Forsøg med sorter af toradet byg 1927-19301931Vis
186Sorts- og stammeforsøg med rødbeder 1929-301931Vis
187Forsøg med havresorter 1927-19301931Vis
188Afsvampning af roefrø1935Vis
189Æbleskurv og pæreskurv1931Vis
190Forsøg med en kombination af svovlkalk- og bordeauxvædskeindsprøjtninger til æbletræer1931Vis
191Forsøg med tidlig rødkløver sildig rødkløver og alsikekløver fra forskellige avlssteder 1925-19301931Vis
192Grundstamme til æbletræer1931Vis
193Forsøg med kalk og mergel ved kultivering af højmose1931Vis
194Orienterende forsøg med derrisholdige midler til bekæmpelse af insekter1932Vis
195Foreløbig meddelelse om stammeforsøg med hvidkløver i varigt græsleje1932Vis
196Forsøg med hindbærsorter1932Vis
197Afprøvning af puddermidler og sprøjtevædsker mod kartoffelskimmel1932Vis
198Foreløbig meddelelse om forsøg med stigendekalkmængder til køkkenurter1932Vis
199Porremøllet og løgfluen1932Vis
200Foreløbig meddelelse om såtidsforsøg med kålroer på kålbroksmittet jord1932Vis
201Forsøg med stammer af gulerødder til foderbrug 1930-19311932Vis
202Forsøg med stammer af hvidkødet turnips til sommerbrug 1930-19311932Vis
203Fritfluen1932Vis
204Rygning i drivhuse1932Vis
205Gråsten-æblet1932Vis
206Jordens dybdebearbejdning til køkkenurter og lætræer1932Vis
207Æbleblomsternes bestøvningsforhold1933Vis
208Forsøg med rodfrugtarter 1925-19301933Vis
209Forsøg med stigende Kvælstofmængder til Blomkaal. Spangsbjerg 1928—321933Vis
210Bekæmpelse af skulpesvamp1933Vis
211Forskellig dybdebearbejdning forud for frugttræers og frugtbuskes plantning1933Vis
212Undersøgelser over fremskyndelse af roddannelsen hos urteagtige stiklinger ved hjælp af kemikalier1933Vis
213Obevaringsforsøg med vinterhvidkål Amager 1929-321933Vis
214Forsøg med tomatsorter i væksthus1933Vis
215Forsøg med opvbevaring af blommer i kølerum og i kælder1934Vis
216Sortsforsøg med høje bønner (Stangbønner) 1930-19321934Vis
217Forsøg med kartoffelsorter 1931-19331934Vis
218Forskellige udførselstider for staldgødning1934Vis
219Kvælstoftabet ved staldgødningens udbringning1934Vis
220Kartoffelsorter og kartoffelsygdomme1934Vis
221Melonsorter i drivbænk1934Vis
222Sorts- og stammeforsøg med selleri1934Vis
223Afkøling af jordbær1934Vis
224Fordampnings tabet ved ajlens anvendelse til vårsæd og rodfrugt1934Vis
225Stammehøjdens indflydelse på udbyttet af æbletræer1934Vis
226Priksyge på æbler1934Vis
227Æblesorter og grundstammer1934Vis
228Afhugningsforsøg i lucerne1934Vis
229Forsøg med vædsker til vintersprøjtning1934Vis
230Kornbiller1934Vis
231Bekæmpelse af rodål1934Vis
232Forsøg med foderærter og kogeærter 1929-19311934Vis
233Cryocid (Kryolit) til bekæmpelse af insekter1935Vis
234Forsøg med stopning af tomater i væksthus1935Vis
235Forsøg med Nitrophoska1935Vis
236Forsøg med forskellig jordreaktion til tomater i væksthus 1930-19341935Vis
237Zoneråd på tulipaner1935Vis
238Plantetidens og afrankningsmådens indflydelse på ydeevnen hos jordbær1935Vis
239Kemikalieskade på frugttræer og frugtbuske1935Vis
240Dyrkning af spindhør1935Vis
241Forsøg med beskæring af æbletræer1935Vis
242Forsøg med forårskarbolineum1935Vis
243Forsøg med stikkelsbærsorter1935Vis
244Foder- og fabrikskartofler 1931-19351935Vis
245Læets virkning på æbletræer1936Vis
246Om dyrkning af soyabønner1936Vis
247Forsøg med forskellig gødskning af køkkenurter 1922-19331936Vis
248Forsøg med danske stammer af tidlig havlsildig og sildig rødkløver 1932-351936Vis
249Borax som middel mod plantesygdomme1936Vis
250Kemikalier til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr1936Vis
251Forsøg med stammer af runkelroe og fodersukkeroe 1932-19351936Vis
252Kartoffelålen1936Vis
253Udbytteforsøg med kombination af svovlkalk- og Bordeauxvædskesprøjtninger til æbletræer1936Vis
254Afstandsforsøg med runkelroer og kålroer på forskellig gødet jord1936Vis
255Forsøg med hvedesorter 1930-19351936Vis
256Rodålens levevis og bekæmpelse1936Vis
257Avlssteds- og stammeforsøg med lucerne 1926-341936Vis
258Forsøg med middeltidlige sorter af spisekartofler 1932-19351937Vis
259Dyrkningsforsøg med asparges 1931-1936 Foreløbig meddelelse1937Vis
260Forsøg med forårskarbolineer1937Vis
261Forsøg med sorter og stammer af rosenkål 1933-19351937Vis
262Pæregalmyggen1937Vis
263Forsøg med sunde og virussyge (bladrullesyge og mosaiksyge) læggekartofler 1932-351937Vis
264Forsøg med tidlige sorter af spisekartofler 1932-351937Vis
265Æbleopbevaring1937Vis
266Forskellige udførselstider for staldgødning til rodfrugt og vårsæd1937Vis
267Foreløbig meddelelse om stammeforsøg med hvidkløver 1934-19371938Vis
268Æblesorter og grundstammer1938Vis
269Stammehøjdes indflydelse på udbyttet af æbletræer 1927-19451938Vis
270Forsøg med stammer af foderbeder Sukkeroe til foderbrug og foddersukkerroe 1936-19371938Vis
271Ajlens nedbringning med ajlenedfælder1938Vis
272Forsøg med stammer af kålroer 1934-371938Vis
273Oldenborrer1938Vis
274Blommehvepsen1938Vis
275Forsøg med rugsorter 1932-1337 samt artsforsøg med rug og hvede 1933-19371938Vis
276Forsøg med Ema svøbepapir til æbler1938Vis
277Sammenlignende dyrkningsforsøg med hun- og hanplanter af asparges 1935-381938Vis
278Forsøg med blandinger af lucerne og rødkløver1939Vis
279Forsøg med havresorter 1935-19381939Vis
280Forsøg med svovlpudder til æbletræer1939Vis
281Forsøg med sorter og stammer af tomater på friland 1936-19381939Vis
282Fodsyge hos korn1939Vis
283Frøblandinger til græsmark1939Vis
284Æbletræers udbytte under forsk gødskningforhold1939Vis
285Frugttræernes gødskning1939Vis
286Forsøg med kunstgødning kalk og mergel til marskjord1939Vis
287Forsøg med kunstgødning og staldgødning til agerkultur på merglet marskjord1939Vis
288Dyrkningsforsøg med stammer af asie-agurker 1936-381939Vis
289Sortrust på kornarter1940Vis
290Forsøg med olieplanter Oliehør gul sennep og sommerraps 1934-19371940Vis
291Foreløbig meddelelse om forsøg med kartoffelsorterne King Edward og Bintje 1938-19391940Vis
292Forsøg med forskellige kvælstofgødninger 1922-381940Vis
293Forskellig udbringningstid for Chilesalpeter til æbletræer1940Vis
294Klorholdig og klorfri kaliumgødning til æbletræer1940Vis
295Forsøg med sammenligning mellem skal- og marværter 1936-381940Vis
296Kaliummangelsymptomer på landbrugsplanterne1940Vis
297Forsøg med sødlupin og gul lupin 1935-19381940Vis
298Forsøg med gødskning af køkkenurter 1922-19391940Vis
299Sortsforsøg med kepaløg (rødløg) 1935-381940Vis
300Forsøg med stammer af sukkerroer til fabriksbrug 1937-19381940Vis
301Om derris og derrispræperater til bekæmpelse af skadedyr1940Vis
302Forsøg med kvassia til bekæmoelse af blommehvepsens larver1940Vis
303forsøg med læggedybde til kartofler 1936-19391940Vis
304Forsøg med gødskning og sandbelægning til agerkultur på højmose 1923-19381940Vis
305Coloradobillen1940Vis
306Forsøg med Hvedesorter 1936—401940Vis
307Mangan kobber og bor i staldgødning ajle og handelsgødning1940Vis
308Bor til lucerne på overkalket jord1940Vis
309Forsøg med ensilering1940Vis
310Forsøg med sortering af aspargesplanter før udplantning på blivestedet 1939-401940Vis
311Forsøg med høbjergning1941Vis
312Blodlusen og dens bekæmpelse1941Vis
313Hørsygdomme og afsvampning af hørfrø1941Vis
314Guldhalen1941Vis
315Sygdomsbekæmpelse i småhaver 19421941Vis
316Udbytteforsøg med borax1941Vis
317Dyrkning af lupiner1941Vis
318Dyrkningsforsøg med aspargessorter 1931-401941Vis
319Forsøg med tidlige og middeltidlige brokimmunne kartoffelsorter 1937-401941Vis
320Kobberbesparende foranstaltninger ved bekæmpelse af plantesygdomme og ukrudt i 19411941Vis
321Forsøg med sommerudbringning af ajle til rodfrugt1941Vis
322Forskellige optagningstider for kartofler 1935-401941Vis
323Forsøg med sildige stammer af vinter-rødkål 1938-19401942Vis
324Forsøg med sildige stammer af vinter-hvidkål 1938-19401942Vis
325Dyrkning af hamp1942Vis
326Forsøg med rodfrugtarter 1925-19361942Vis
327Foreløbig meddelelse om forsøg med rugsorter 1939-19411942Vis
328Forsøg med sorter af spindehør 1933-19411942Vis
329Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1939-19411942Vis
330Forsøg med stammer af foderbeder Runkelroe fodersukkeroe og sukkerroe 1938-19411942Vis
331Forsøg med stammer af gulkødet turnips 1938-19411942Vis
33212 Aars Forsøg med stigende Kalkmængde til Køkkenurter 1928—19401942Vis
333Orienterende sammenligning mellem byg majs oliehør opiat-valmue lupin brun bønne og soyabønne1942Vis
334Forsøg med kartoffelsorter 1937-19411942Vis
335Sortsforsøg med ribs 1933-401942Vis
336Sortsforsøg med solbær 1933-401942Vis
337Forsøg med erstatningspræperater for Bodeauxvædske til bekæmpelse af kartoffeskimmel1942Vis
338Bladrullesyge mosaiksyge og andre virussygdomm på kartofler1942Vis
339Knoporme1942Vis
340Kvælstofgødning til vintersæd1942Vis
341Undersøgelser over frostens nedtrængen i jorden1942Vis
342Forsøg med forskellige kalkmængder1942Vis
343Foreløbig meddelelse om forsøg med bygsorter 1941og 19421943Vis
344Forsøg med hvaresorter 1939-19421943Vis
345Forsøg med udplantning af roer1943Vis
346Bormangel hos land- og havebrugsplanter1943Vis
347Såtidsforsøg med runkelroer og sukkerroer 1933-19391943Vis
348Foreløbig meddelelse om forsøg med tobakssorter i 1940-19421943Vis
349Foreløbig meddelelse om forsøg med forskellige mængder staldgødning til tobak (Nicotina tabacum) 1940-19421943Vis
350Forskellig dybdebearbejdning forud for frugttræers og frugtbuskes plantning1943Vis
351Forsøg mmed læggetid og forspiring i kartofler 1936-19421943Vis
352Forsøg med nye præperater til vintersprøjtning af frugttræer (Dinitroortokresoler)1944Vis
353Foreløbig meddelelse om sortsforsøg med lupiner1944Vis
354Forsøg med forskellig rækkeafstand i lupiner1944Vis
355Nogle specialmidler til sommersprøjtning mod skurv på frugttræer1944Vis
356Forsøg med stammer af kålroer 1940-19431944Vis
357Forsøg med sorter af opiatv-almue 1941-19431944Vis
358Foreløbig meddelelse om kulturforsøg med opiat-valmue 1941-19431944Vis
359Forsøg med gul sennep til frøavl 1940-19431944Vis
360Forsøg med rækkeafstand og sånmængde til oliehør 1940-19431944Vis
361Stammeforsøg med rødkløver 1938-19431944Vis
362Stammeforsøg med hundegræs og eng-svingel 1940-19431944Vis
363Sygdomme og skadedyr på spiseløg (skalotter og kepaløg)1944Vis
364Forsøg med gesarol-pudder mod skadedyr1944Vis
365Dyrkningsforsøg med rabarbersorter 1933-19431944Vis
366Stammeforsøg med vintergulerødder 1941-19431944Vis
367Stammeforsøg med rødbeder 1941-19431944Vis
368Stammeforsøg og stammenavne1944Vis
369Ensilering af roetop1944Vis
370Stammeforsøg med kepaløg 1940-19431944Vis
371Orienterende forsøg med vintersprøjtemidler1945Vis
372Foreløbig meddelelse om forsøg med bygsorter 1943-19441945Vis
373Foreløbig meddelelse om forsøg med kartoffelsorter 1943-19441945Vis
374Forsøg med havresorter 1941-19441945Vis
375Foreløbig meddelelse om stammeforsøg med hvidkløver 1941-441945Vis
376Såtidsforsøg med kålroer på kålbrokfri og på kolbroksmittet jord1945Vis
377Forsøg med forskellige grundstammer til æbler1945Vis
378Avlsstedsforsøg med spisekartofler Webbs tidlige goldperle juli og king edward 1937-19441945Vis
379Forsøg med forskellige grundstammer til blommer1945Vis
380Ensilering af sødlupin og kløvergræs1945Vis
381Forsøg med grundstammer til kirsebær1945Vis
382Sammenlignende dyrkningsforsøg med han- og hunplanter af asparges 1936-451945Vis
383Sortsforsøg med hestebønner 1942-19451946Vis
384Gødningsdforsøg i lupin1946Vis
385Kulturforsøg med asparges1946Vis
386Foreløbig meddelelse om forsøg med sorter og partier af oliehør 1944-19451946Vis
387Stammeforsøg med kællingetand 1941-19451946Vis
388Forsøg med rugsorter 1939-19451946Vis
389Såtidsforsøg med oliehør 1941-19451946Vis
390Blommehvepsen1946Vis
391Sortsforsøg med lave marv- og sukkerærter 1943-451946Vis
392Nye Kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt i landbruget1947Vis
393Kemiske ukrudtsmidlers virkning på kulturplanter1947Vis
394Artsforsøg med vårrug byg og havre 1943-19461947Vis
395Forsøg med havresorter 1943-19461947Vis
396Kemisk bekæmpelse af ukrudt i græsplæner mm1947Vis
397Forsøg med bygsorter 1943-19461947Vis
398Forsøg med afbrydning af topskud og sideskud på tobak (Nikotiana tabacum) 1940-19461947Vis
399Forsøg med hvedesorter 1943-19461947Vis
400Såtidsforsøg med rug og hvede 1940-19451947Vis
401Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i spindhør 1939-19441947Vis
402Forsøg med forskellig rusketid for spindhør 1940-19461947Vis
403Forskellige udførselstider for staldgødning1947Vis
404Staldgødningens opbevaring1947Vis
405Forsøg med sorter af oliehør 1944-19471947Vis
406Forsøg med tidlig vinter-rødkål 1944-461948Vis
407Forsøg med vintersprøjtevædsker til frugttræer Foreløbig meddelelse1948Vis
408Forsøg med stammer af tidlig vinter-hvidkål 1944-461948Vis
409Foreløbig meddelelse om kunstig vanding af markafgrøder1948Vis
410Sprøjtning af stenfrugttræer1948Vis
411Forsøg med jordbærsorter 1945-471948Vis
412Forskellige udførselstider for ajle1948Vis
413Forsøg med vintervikke-blandsæd og andre grønfoderafgrøder1948Vis
414Forsøg med stammer af foderbeder Runkelroe fodersukkerroe og sukkerroe 1944-19471948Vis
415Forsøg med forskellige kaligødninger til tobak 1940-19461948Vis
416Stammeforsøg med vinter rosenkål 1944-19461948Vis
417Hormonpræparater til bekæmpelse af ukrudt1948Vis
418Forsøg med lucernestammer 1941-19471948Vis
419Forsøg med sorter af opiat-valmue 1944-19471948Vis
420Kulturforsøg med asparges1948Vis
421Forsøg med såtid for spindhør 1939-19441948Vis
422Sortsforsøg med foderærter og kogeærter 1943-461948Vis
423Forsøg med sorter af spindhør 1940-19451948Vis
424Stammeforsøg med Hvidkløver 1941 — 19471948Vis
425Forsøg med stammer af vinterraps og vinterryps 1941-19451948Vis
426Forsøg med skalotteløg1948Vis
427Forsøg med vinter- og forårssprøjtevædsker til frugttræer 1946-481948Vis
428Flyvehavre1948Vis
429Forsøg med pløjning eller harvning af roejord1948Vis
430Almindelig kvik1948Vis
431Opbevaringsforsøg med roer i kule og hus 1941-19481948Vis
432Forsøg med kartoffelsorter 1943—19481949Vis
433Forsøg med bygsorter 1943-19481949Vis
434Foreløbig meddelelse om forsøg med rugsorter 1946-19481949Vis
435Forsøg med havresorter 1945—19481949Vis
436Orienterende sortsforsøg med hassel 1934-481949Vis
437Sygdomme og skadedyr på hindbær1949Vis
438Sygdomme og skadedyr på ribs1949Vis
439Sygdomme og skadedyr på Solbær1949Vis
440Sygdomme og skadedyr på Stikkelsbær1949Vis
441Sortsforsøg med hindbær 1938-481949Vis
442Spiringsfusariose og sneskimmel1949Vis
443Specialpræparater til sommersprøjtning mod skurv på æble1949Vis
444Statens forsøg med stammer af foderroer1949Vis
445Dyrkningsforsøg med tidlige spisekartofler 1945-19481949Vis
446Forskellige kemikaliers virkning på ukrudtsplanter1949Vis
447Frøblandinger til græsmark1949Vis
448Stammeforsøg med knoldselleri 1946-19481949Vis
449Sorts- og stammeforsøg med vinterporre 1946-481949Vis
450Ukrudstbekæmpelse i kepaløg (zittauerløg) og porrer1950Vis
451Ukrudtsbekæmpelse i gulerødder selleri m fl1950Vis
452Forsøg med stammer af kålroer 1946-19491950Vis
453Forsøg med grus- og stenkultur til tomater1950Vis
454Artsfortsøg med olieplanter1950Vis
455Orienterende forsøg med nelliker i stenkultur1950Vis
456Sortsforsøg med lupiner 1946-491950Vis
457Forsøg med opbevaring og ensilering af roer til sommerbrug1950Vis
458Opbevaringsforsøg med æbler i forskellige typer af frugtlagre1950Vis
459Forsøg med varmebehandling af skalotteløg til sættebrug1951Vis
460Foreløbig meddelelse om forsøg med sorter af oliehør 1949-501951Vis
461Foreløbig meddelelse om forsøg med havresorter 1949-19501951Vis
462stammeforsøg med rødkløver 1945-19501951Vis
463Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1946-19501951Vis
464Forsøg med stammer af gulerødder til foderbrug 1949-19501951Vis
465Forsøg med stammer af sukkerroer til fabrik 1949-19501951Vis
466Forsøg med sorter af spindhør 1946-19501951Vis
467Forsøg med bygsorter 1945-19501951Vis
468Dyrkningsforsøg med stammer af asieagurker 1946-501951Vis
469Forsøg med ensilering af roetop og sødlupin 1944-491951Vis
470Flyvehavrens bekæmpelse1951Vis
471Forsøg med forskellige optagningstid for foderbeder og kålråer1951Vis
472Sortrustens bekæmpelse Udryd de farlige berberisbuske1951Vis
473Forsøg med sommeraftopning af bederoer1952Vis
474Forsøg med tvangsmodning af gul lupin ved sprøjtning med kemikalier1952Vis
475Forsøg med danske og svenske stammer af sukkerroer til fabrik 1950-19511952Vis
476Forsøg med rugsorter 1946-511952Vis
477Sortsforsøg med foderærter og kogeærter 1949-511952Vis
478Avlssteds- og stammeforsøg med lucerne 1947-19511952Vis
479Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til oliehør 1948-19511952Vis
480Forsøg med forskellige grundstammer til sorter af roser1952Vis
481Ukrudtsbekæmpelse i spindhør med kemiske midler1952Vis
482Sønderdeling af hormonpræparater (24 - D og 4K - 2M) i jordbunden1952Vis
483Forsøg med forskellig behandling af spiseløg efter optagning Foreløbig meddelelse1952Vis
484Gødningsforsøg med frøavlskulturer af radis og spinat 1948-501952Vis
485Forsøg med hvedesorter 1947-511952Vis
486Bortskaffelse og anvendelse af ensilagesaft1952Vis
487Orienterende forsøg og analytiske undersøgelser vedrørende saltstrømidler til ensilering 1950-521952Vis
488Artsforsøg med hvede og rug 1945-19511952Vis
489Sortsforsøg med lave grønne bønner 1949-511952Vis
490Ukridtsbekæmpelse i forstplanteskoler1952Vis
491Forsøg med kompostering af halm 1950-521952Vis
492Forsøg med tetraploid rug 1950-1952. Foreløbig meddelelse1953Vis
493Forsøg med stigende mængder salpeter til bederoer ved anvendelse af forskellige mængder staldgødning og ajle1953Vis
494Forsøg med bygsorter 1949-19521953Vis
495Sprøjtning mod bladlus og spindemider1953Vis
496Forsøg med havresorter 1949-19521953Vis
497Forsøg med bekæmpelse af ferskenblæresyge ved sprøjtning med svovlkalk1953Vis
498Forsøg med bekæmpelse af pæregalmiden ved hjælp af metylbromid1953Vis
499Forsøg med forskellig planteafstand til tomatplanter i væksthus 1950-521953Vis
500Forsøg med sorter af spindhør 1949-19521953Vis
501Forsøg med sorter af oliehør 1949-19521953Vis
502Forsøg med forskellige typer af agurk i væksthus udplantet med forskellig planteafstand 1950-521953Vis
503Stammeforsøg med hundegræs og engsvingel 1949-19521953Vis
504Foreløbig meddelelse om forsøg med sammeligning af bederoer og majs1953Vis
505Sortsforsøg med lave marværter 1950-521953Vis
506Sorts- og stammeforsøg med pickles- og sylteagurker 1951-19531954Vis
507Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i ærter1954Vis
508Forsøg med stammer af foderbeder Runkelroe fodersukkeroe og sukkerroe 1950-19531954Vis
509Dyrkning af majs til ensilage1954Vis
510Forsøg med udsædsmængder af lucerne1954Vis
511Foreløbig meddelelse om såtidsforsøg med vinterraps1954Vis
512Fortsatte undersøgelser over æbleskurvens modningstid Foreløbig meddelelse1954Vis
513Foreløbig meddelelse om sædskifteforsøg med vanding1954Vis
514Forsøg med kartoffelsorter 1951-53 Foreløbig meddelelse1954Vis
515Betydningen af sprøjtetidspunkternes beliggenhed i forhold til infektionsperioderne ved bekæmpelse af æbleskurv1954Vis
516Forsøg med såmængder af rug 1946-521954Vis
517Forsøg med varmtvandsbehandling af jordbærplanter med henblik på bekæmpelse af jordbærål1954Vis
518Forsøg med forskellig jordreaktion til asparges og rabarber1954Vis
519Sorts- og stammeforsøg med køkkenurter1954Vis
520Forsøg med hvedesorter 1950-531954Vis
521Forsøg med rugsorter 1952-53 Foreløbig meddelelse1954Vis
522Dansih state experiments with strains of fodder roots1954Vis
523Forsøg med tetraploid rug 1950-541955Vis
524Sortsfrosøg med majs til grønhøstning Foreløbig meddelelse1955Vis
525Udbringning af ajle og salpeter efterår vinter og forår1955Vis
526Løgfluen1955Vis
527Forsøg med bygsorter 1951-19541955Vis
528forsøg med tåge- eller koncentratsprøjtning til frugttræer1955Vis
529Forsøg med havresorter 1949-541955Vis
530Stammeforsøg med hvidkløver 1950-1954 Foreløbig meddelelse1955Vis
531Stammeforsøg med alsike og kællingetand 1951-19541955Vis
532Gulerodsfluen (Psila rosae F)1955Vis
533Stammeforsøg med kepaløg 1952-541955Vis
534Forsøg med sorter af spindhør 1953-19541955Vis
535Forsøg med tidlige brokimmune sorter af spisekartofler 1950-531955Vis
536Forsøg med svenske rødkløverstammer1955Vis
537Sprøjtning med hormonpræparater i kartofler1955Vis
538Forsøg med kartoffelsorter 1951-541955Vis
539Forsøg med stigende mængder kvælstofgødning til rodfrugt ved anvendelse af forskellige mængder staldgødning og ajle1955Vis
540Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1953-541955Vis
541Magnesiummangel I Forsøg med tomat selleri og kartoffel mm 1948-19531955Vis
542Spindemider på frugttræer1955Vis
543Forsøg med stammer af sukkerroe til fabrik 1952-19541955Vis
544Forsøg med kalksalpeter til græs på marskjord 1952-541955Vis
545Høsttidsforsøg med grønmajs 1949-19541955Vis
546Staldgødningens opbevaring og udbringning1955Vis
547Forsøg med kalium- fosforsyre- og kvælstofgødskning til æbletræer 1928-521955Vis
548Forsøg med sammeligning af staldgødning og kunstgødning til æbletræer 1928-521955Vis
549Tvangsmodning af afgrøder Foreløbig meddelelse1956Vis
550Forsøg med hvedesorter 1952-19551956Vis
551Forsøg med rugsorter 1952-551956Vis
552Forsøg med ensilering af findelt bederoetop uden eller med AIV-syre 1952-551956Vis
553Forsøg med sorter af oliehør 1953-1955 Foreløbig meddelelse1956Vis
554Forsøg med beskæring af solbærbuske Foreløbig meddelelse1956Vis
555Sortsforsøg med lave voksbønner 1952-551956Vis
556Sortsforsøg med skalærter 1953-551956Vis
557Forsøg med vårhvede1956Vis
558Forsøg med såmængde og rækkeafstand i spindhør 1952-19551956Vis
559Ukrudtsbekæmpelse i spindhør med kemiske midler1956Vis
560Forsøg med beskæring og opbinding af frilandstomater1956Vis
561Forsøg med forvejring og ekstra tryk ved ensilering af kløvergræs og lucerne1956Vis
562Forsøg med AIV-syre myresyre og melasse ved ensilering af kløvergræs og lucerne 1950-541956Vis
563Cox´s Orange-plet1956Vis
564Betydning og udbredelse af kartoffelviruser i Danmark1956Vis
565Vanding mod tørke og nattefrost i tidlige kartofler1957Vis
566Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1955-561957Vis
567Forsøg med bygsorter 1953-19561957Vis
568Forsøg med havresorter 1953-19561957Vis
569Forsøg med sammeligning af bederoer og majs 1949-19561957Vis
570Forsøg med ukrudtsbekæmpelse på forskellige tidspunkter i ærter1957Vis
571Forsøg med udstrøning og udsprøjtning af boraks til kålroer Foreløbig meddelelse1957Vis
572Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1953-19561957Vis
573Forsøg med stammer af kålroer 1953-19561957Vis
574Forsøg med sorter af majs til grønhøstning 1953-19561957Vis
575Forsøg med beskæring af stikkelsbærbuske Foreløbig meddelelse1957Vis
576Forsøg med sorter af foderærter og kogeærter 1951-561957Vis
577Forsøg med sorter af spindhør 1955-1956 Foreløbig meddelelse1957Vis
578kartoffel virus X og S i de almindeligt dyrkede kartoffelsorter1957Vis
579Forsøg med forskellige jordbehandlinger og gødninger til tomater i væksthus 1953-561957Vis
580Rust på kornarter1957Vis
581Gødningsforsøg med ribs1957Vis
582Stammeforsøg med holdbar vinter-hvidkål 1954-571957Vis
583Behandling af kartofler mellem optagning og vinteropbevaring1957Vis
584Forsøg med ensilering af bederoer1957Vis
585Ensilering af fodermarvkål1957Vis
586Forsøg med forskellige grundstammer til kirsebær1957Vis
587Forsøg med hvedesorter 1953-19571957Vis
588Forsøg med rugsorter 1954-19571957Vis
589Forsøg med sorter af oliehør 1953-571957Vis
590Forsøg med tidlige brokimmune soretr af spisekartofler 1955-571957Vis
591Stammeforsøg med hvidkløver 1950-19571958Vis
592Forsøg med stammer og sorter af frilandstomater 1954-571958Vis
593Præparering af skalotte- og kepaløg (stikløg) til læggebrug 1952-571958Vis
594Stammeforsøg med rødkløver 1953-19571958Vis
595Jordbehandling til planteskolekulturer1958Vis
596Forsøg med kalksalpeter til skalotteløg1958Vis
597Tørring og opbevaring af spiseløg1958Vis
598Sygdomme og skadedyr på roser i haven1958Vis
599Forøg med række- og planteafstand for kartofler 1953-571958Vis
600Virusgulsot hos bederoer i Danmark1958Vis
601Forsøg med grundstamme til blomme 1935-19551958Vis
602Forsøg med stammer af vinterraps 1950-19571958Vis
603Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1955—571958Vis
604Forsøg med udbringningstid for kalksalpeter til tulipaner 1955-57 Foreløbig meddelelse1958Vis
605Frøblandinger til græsmark1958Vis
606Allylalkohol til bekæmpelse af ukrudt1958Vis
607Kemiske midler imod ukrudt på udyrkede arealer1958Vis
608Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1957-581959Vis
609Forsøg med havresorter 1955-581959Vis
610Forsøg med bygsorter 1953-581959Vis
611Sortsforsøg med vårhvede 1954-581959Vis
612Udbringning af kalksalpeter til hvede1959Vis
613Udbringning af salpeter til rug1959Vis
614Forsøg med typer af potter til udplantningsplanter 1956-581959Vis
615Forsøg med sorter af opiatvalmue 1948-19581959Vis
616Forsøg med dyrkning af tomater i væksthus ved forskellige luft- og jordtemperaturer 1953-591959Vis
617Forsøg med saltstrømidler ved ensilering af kløvergræs og lucerne 1956-581959Vis
618Forsøg med stammer af skalotteløg 1956-19581959Vis
619Sortsforsøg med jordbær 1957-581959Vis
620Forskelligt antal slæt i en vandet kløvergræsmark1959Vis
621Forsøg med handelsgødninger til stueplanter 1957-581959Vis
622Forsøg med udbringningstider og mængder af salpetergødning til jordbær1959Vis
623Vanding ved forskellig gødskning til sukkeroer Foreløbig meddelelse1959Vis
624Sortsforsøg med solbær1959Vis
625Sortsforsøg med høje bønner 1955-581959Vis
626Sortsforsøg med høje ærter 1956-581959Vis
627Forsøg med sildige kartoffelsorter 1955-581959Vis
628Roetoppens gødningsværdi1959Vis
629Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i tulipaner 1956-59 Foreløbig meddelelse1959Vis
630Orienterende forsøg med sorter af tomater i væksthus 19591959Vis
631Ukrudtsbekæmpelse i asparges med monuron (CMU)1959Vis
632Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til vinterraps 1956-59 Foreløbig meddelelse1960Vis
633Ukrudtsfrøs spireevne efter opbevaring i ensilage1960Vis
634Forsøg med hvedesorter 1954-19591960Vis
635Forsøg med rugsorter 1956-591960Vis
636Forsøg med stammer af foderbeder Runkelroe fodersukkeroe og sukkerroe 1956-19591960Vis
637Kemisk bekæmpelse af alm fuglegræs m fl i oliehør1960Vis
638Forsøg med vanding af tulipaner Foreløbig meddelelse1960Vis
639Sommerudbringning af salpeter til roer1960Vis
640Forsøg med bekæmpelse af kartoffelskurv1960Vis
641Radrensning af roer1960Vis
642Forsøg med ensilering af frisk og fortørret kløvergræs og lucerne 1957-591960Vis
643Vanding1960Vis
644Forsøg med forskellige opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner Foreløbig meddelelse1960Vis
645Forsøg med forskellig læggeafstand til tulipaner Foreløbig meddelelse1960Vis
646Forsøg med midler til dræbning af kartoffeltop 1957-591960Vis
647Stammeforsøg med holdbar vinter-rødkål 1957-601960Vis
648Sorts- og stammeforsøg med efterårs- og vinterporre 1957-601960Vis
649Kalkforsøg på humus- og klægjorder 1956-591960Vis
650Forsøg med fuldgødninger Foreløbig meddelelse1960Vis
651Fastliggende forsøg med vanding1960Vis
652Forsøg med havresorter 1957-601961Vis
653Forsøg med bygsorter 1957-601961Vis
654Formering af kirsebærgrundstamme F 12-I1961Vis
655Forsøg med kalk og mergel på marskjord1961Vis
656Sentudplantede chrysanthemum i væksthus1961Vis
657Forsøg med tidlige brokimmune kartoffelsorter 1959-60 Foreløbig meddelelse1961Vis
658Forsøg med sorter af oliehør 1954-601961Vis
659Stammeforsøg med lucerne 1957-601961Vis
660Dyrkning af oliehør1961Vis
661Forsøg med plantning af æbletræer på trætræt jord1961Vis
662Forsøg med kvælstofgødskning til frugttræer under forskellige jordbunds- og kulturforhold1961Vis
663Forsøg med tilsætning af kemikaliemidler og kulhydratmidler ved ensilering af kløvergræs og lucerne1961Vis
664Vandingsforsøg med æbletræer (Foreløbige rsultater 1957-60)1961Vis
665Forsøg med grundstammer til æbler1961Vis
666Kemisk ukrudtsbekæmpelse i kepaløg1961Vis
667Sortsforsøg med lupiner 1956-601961Vis
668Stammeforsøg med fodermarvkål 1957-591961Vis
669Forskellige findelings- og høstmetoders indflydels på ensileringen af kløvergræs Foreløbige resultater 1957-601961Vis
670Forskellige mængder kaligødning og kalk til lucerne på vandet sandjord1961Vis
671Såtidsforsøg med hvede 1957-19601961Vis
672Sorts- og stammeforsøg med knoldselleri 1958-611961Vis
673Forsøg med ensilering af bederoetop efter forskellig henliggetid i marken og med varierende tid for fyldning af siloe1961Vis
674Bekæmpelse af lugtløs kamille i rødkløver til frø Foreløbig meddelelse1961Vis
675Kvælstofgødskning af kløvergræs og rent græs på agerjord Foreløbig meddelelse1961Vis
676Forsøg med hvedesorter 1958-19611962Vis
677Forsøg med rugsorter 1958-611962Vis
678Forsøg med fosforsyre- og kaligødning på marskjord1962Vis
679Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1959-611962Vis
680Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til vinterraps 1956-19611962Vis
681Forsøg med vårhvede 1956-19611962Vis
682Stammeforsøg med hundegræs og engsvingel 1958-19611962Vis
683Bekæmpelse af frøukrudt i rød- og hvidkløver til frø Foreløbig meddelelse1962Vis
684Udlægsmetoder for lucerne1962Vis
685Slættidsforsøg i lucerne1962Vis
686Forsøg med sukkerroestammer til fabrik 1958-19611962Vis
687Broccoli1962Vis
688Forsøg med bekæmpelse af tulipangråskimmel Foreløbig meddelelse1962Vis
689Forsøg med rodfugtarter på forskelligt gødet jord 1952-19591962Vis
690Sortsforsøg med sukkermajs 1959-611962Vis
691Sortsforsøg med lave grønne bønner 1959-611962Vis
692Forsøg med stikløg af kepaløgsorter 1959-611962Vis
693Forsøg med sorter af foderærter og kogeærter1962Vis
694Forsøg med sildige kartoffelsoretr 1957-611962Vis
695Forsøg med ladetørring af hø 1958-60 Foreløbig resultater1962Vis
696Forsøg med aftopning og optagning af sukkerroer til forskellig tid1962Vis
697Såtidsforsøg med rug 1958-611962Vis
698Forsøg med opbevaring af bederoer1962Vis
699Forsøg med forskellig rækkeafstand til agurker i væksthus1962Vis
700Foreløbig sortsliste for kartofler (Udgivet i medfør af lov nr 206 af 16 juni 1962)1962Vis
701Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1956-61 1962Vis
702Forsøg med bygsorter 1957-621963Vis
703Forsøg med havresorter 1959-621963Vis
704Stammeforsøg med italiensk rajgræs 1959-19621963Vis
705Stammeforsøg med sneglebælg 1959-19621963Vis
706Forsøg med midler til endsivning af kartoffeltop 1960-611963Vis
707Stammeforsøg emd engrapgræs almindelig rapgræs og rød svingel 1959-1962 Foreløbig meddelelse1963Vis
708Sortsforsøg med hindbær1963Vis
709Forsøg med stammer af kålroer 1959-19621963Vis
710Forsøg med tidlig brokimmune kartoffelsoreter 1959-621963Vis
711Forsøg med forskellig drændybde og - afstand på marskjord1963Vis
712Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer Foreløbig meddelelse1963Vis
713Stammeforsøg med rodfrugter og græsmarksplanter1963Vis
714Orienterende sortsforsøg med lave marværter 1960-621963Vis
715Gødningsforsøg med asparges 1956-19621963Vis
716Forsøg med kalk og kvælstof på marskjord 1959-621963Vis
717Bladanalyse- og udbytteresultater fra gødningsforsøg med æbler1963Vis
718Høstning og behandling i marken af kløvergræs og lucerne til fremstilling af ensilage eller hø Foreløbige resultater1963Vis
719Afprøvning af træagtige planter Foreløbig meddelelse1963Vis
720Plasticdækning af bederoekuler 1961-63 Foreløbige resultater1963Vis
721Forsøg med sorter af agurker i væksthus 1962-631963Vis
722Orienterende forsøg med dyrkning på tørv og jord i væksthus1964Vis
723Stigende mængder salpeter til staldgødet og ikke staldgødet jord1964Vis
724Forsøg med forskellige materialer til dækning af tulipaner 1957-631964Vis
725Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til sommerraps 1961-1963 Foreløbige resultater1964Vis
726Forsøg med hvedesorter 1960-631964Vis
727Udsædsmængder af vårhvede1964Vis
728Sorter af sød peber i væksthus Foreløbig meddelelse1964Vis
729Forsøg med rugsorter 1960-631964Vis
730Kortdagsbehandling af julebegonia (Begonia x cheimantha Everett)1964Vis
731Jordbundsundersøgelser fra marsken i Ribe amt1964Vis
732Bekæmpelse af frøukrudt i kartofler med Stam F-341964Vis
733Forsøg med ensilering i stak og silo1964Vis
734Sortsforsøg med jordbær 1960-631964Vis
735Forskellige bedtyper og planteafstande til Asparagus plumosus nanus1964Vis
736Sortsforsøg med ribs1964Vis
737Chrysanthemumsorters modt. over for hvid chrysanthemumrust (tidl. japansk chrysanthemumrust) (Puccinia horiana) Foreløbig medd.1964Vis
738Forsøg med middeltidlige kartofelsorter 1960-631965Vis
739Forsøg med sildige kartofelsorter 1960-631965Vis
740Kemsik bekæmpelse af alm fuglegræs i vintersæd1965Vis
741Bekæmpelse af kvik (Agropyrum repens)1965Vis
742Forsøg med bekæmpelse af rodfiltsvamp på kartoffel1965Vis
743Forsøg med havresorter 1961-641965Vis
744Sorts- og stammefrosøg med vintergulerødder 1961-641965Vis
745Forsøg med bygsorter 1959-641965Vis
746Stammeforsøg med rødkløver 1960-641965Vis
747Forsøg med stammer af gul sennep1965Vis
748Stammeforsøg med engrapgræs almindelig rapgræs og rød svingel 1959-641965Vis
749Forsøg med bekæmpelse af sadelgalmyggen (Haplodiplosis equestris Wagner)1965Vis
750Kemsik jordbehandling til planteskolekulturer1965Vis
751Bekæmpelse af meldug på agurker i væksthus i relation til udbytte og kvalitet1965Vis
752Sortsforsøg med lave voksbønner 1962-641965Vis
753Sorts- og stammeforsøg med sylte- og picklesagurker 1961-641965Vis
754Forsøg med udlægsmetoder for kløvergræs på marskjord 1959-641965Vis
755Gødening til planteskolekulturer.1900Vis
756Forsøg med vinterbyg 1960-641965Vis
757Blomstringsregulering af Aphelandra squarrosa Nees Dania Foreløbig meddelelse1965Vis
758Plasticdækning af bederoekultur1965Vis
759Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd ved sprøjtning med DNOC om efteråret1965Vis
760Vanding af kløvergræs under forskellige jordbunds- og klimaforhold1965Vis
761Forsøg med udblødning af stikløg og skalotteløg til læggebrug1965Vis
762Nedbør fordampning og vandbalance 19641965Vis
763Kombineret køle- og varmepræparering af skalotteløg til læggebrug1965Vis
764Sortsafprøvning af Chrysanthemum lacustre Brot 1963-651965Vis
765Gummived hos æbletræer1966Vis
766Sortsafprøvning af Monarda 1963-651966Vis
767Forsøg med planteafstand i rødbeder1966Vis
768Forsøg med plasticdækning af drueagurker Foreløbig meddelelse1966Vis
769Nedbør fordampning og vandbalance 19651966Vis
770Sortsforsøg med lave marværter 1963-651966Vis
771Forsøg med rugsorter 1962-651966Vis
773Forskellig prikleafstand og planteafstand til selleri1966Vis
774Jordtyper kvælstofgødning og vanding til Asparagus plumosus Foreløbig meddelelse1966Vis
775Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterrosenkål 1962-65 Prøvedyrkning nr 1821966Vis
776Sorts- og stammeforsøg med overvintrede spidskål til kold bænk og friland 1963-65 Prøvedyrkning nr 186 og 1871966Vis
777Indflydelse af nellike-spætning-virus på udbytte og kvalitet hos nelliker Foreløbig meddelelse1966Vis
778Kemisk ukrudtsbekæmpelse i roser1966Vis
779Sortsforsøg med sød peber i væksthus1966Vis
780Sorts- og stammeforsøg med salat til koldt hus efterår 1963-65 Prøvedyrkning 1881966Vis
781Sorts- og stammeforsøg med drivgulerod 1964-65 Prøvedyrkning 1901966Vis
782Dyrkning af tomatsorter i tørv og jord ved 2 planteafstande1966Vis
783Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til sommerraps 1961-19651966Vis
784Sortsforsøg med vårhvede 1961-651966Vis
785Kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt1966Vis
786Forsøg med stammer af foderbeder 1962-19651966Vis
787Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1962-651966Vis
788Frøblandinger til græsmark1966Vis
789Forsøg med stigende antal år med korn efter roer Foreløbig meddelelse1966Vis
790Plasticdækning og vanding af tidlige kartofler Foreløbig meddelelse1966Vis
791Læggetidsforsøg med tulipaner 1960-19651966Vis
792Sortsforsøg med tomater i væksthus 1965-661966Vis
793Sorter af lave marværter til friskforbrug1966Vis
794Sortsforsøg med frøfreesia 1964-661966Vis
795Sadelgalmyg i forskellige kornarter og -sorter1966Vis
796Forsøg med turnipsstammer 1964-651966Vis
797Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1962-651967Vis
798Nedbør fordampning og vandbalance 19661967Vis
799Forsøg med bygsorter 1961-661967Vis
800Forsøg med havresorter 1963-661967Vis
801Sorts- og stammeforsøg med sommergulerod 1965-66 Prødvedyrkning nr 1921967Vis
802Sorts- og stammeforsøg med forårssåede spidskål 1965-66 Prødvedyrkning nr 1951967Vis
803Sorts- og stammeforsøg med rødbeder 1965-66 Prødvedyrkning nr 1931967Vis
804Sorts- og stammeforsøg med rodpersille 1965-66 Prødvedyrkning nr 1941967Vis
805Sorts- og stammeforsøg med salat til kold bænk efterår 1963-65 Prødvedyrkning nr 1891967Vis
806Forøgelse af grenvinkler hos unge æbletræer med trijodbenzoesyre (TIBA)1967Vis
807Dyrkning af hestebønne1967Vis
809Ukrudtsbekæmpelse i gulerødder1967Vis
810Kvælstofgødskning til græsmarker med optimal vandforsyning1967Vis
811Såtidsforsøg med vårhvede 1963-19661967Vis
812Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frø 1960-19651967Vis
813Bekæmpelse af løgfluen (Hylemyia antiqua Meig) med diazinon1967Vis
814Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til brun sennep 1963-19661967Vis
815Stigende mængder kalksalpeter til tulipaner 1959-19651967Vis
816Fastliggende forsøg med kalk og gødning på mosejord i Skjernådalen 1963-991967Vis
817Gråskimmel på jordbær1967Vis
818Forskellig tidspunkt for påbeyndelse af vanding til korn byg havre rug og hvede1967Vis
819Dræningsforsøg på marskjord 1959-661967Vis
820Bekæmpelse af spindemider på agurker i væksthus i relation til udbytte og kvalitet1967Vis
821Fasliggende forsøg med kalk og superfosfat på lavbundsjord 1960-661967Vis
822Forsøg med stammer af vinterraps 1962-19661967Vis
823Behandling af afskårne plumosusgrene Foreløbig meddelelse1967Vis
824Sortsforsøg med sødkirsebær1967Vis
825Forsøg med udenlandske stammer af italiensk rajgræs almindelig rajgræs og timothe 1962-661968Vis
826Nedbør fordampning og vandbalance 19671968Vis
827Forsøg med vårhvedesorter 1962-671968Vis
828Forsøg med hvedesorter 1964-671968Vis
829Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker1968Vis
830Stammeforsøg med radis til koldt hus forår 1966 og 19671968Vis
831Stammeforsøg med radis forsommer til friland 1966 og 19671968Vis
832Stammeforsøg med asieagurk 1964-671968Vis
833Stammeforsøg med radis højsommer 1966 og 19671968Vis
834Stammeforsøg med overvintrede blomkål til friland 1965-19671968Vis
835Aftsandsforsøg med vinterrødkål1968Vis
836Stigende mængder kvælstof til vårsæd på lavbundsjord 1969-671968Vis
837Bekæmpelse af meldug på korn1968Vis
838Forsøg med sorter og stammer af frilandstomater 1964-651968Vis
839Grundstammer til æbler1968Vis
840Stammeforsøg med hvidkløver 1963-67 Foreløbig meddelelse1968Vis
841Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinter-hvidkål 1964-671968Vis
842Nematoderesistente kartoffelsorter1968Vis
843Jorddækning mellem frugtbuske1968Vis
844Sortsforsøg med storfugtet hyld1968Vis
845Fastliggende forsøg med gips kalk og gødning på klægjord i Skjernådalen 1963-671968Vis
846Traktorsprøjter som spreder af virus X i kartofler1968Vis
847Forsøg med stammer af foderbeder 1964-671968Vis
848Drys hos forskellige grentyper af Asparagus plumosus1968Vis
849Bekæmpelse af selvsået birk (Betula sp) i kulturer af rødgran (Picea abies)1968Vis
850Forskellig udplantning af tomater i væksthus1968Vis
851Udsædsmængde og såtid til spinat1968Vis
852Tomatsorter 19681968Vis
853Kemsik ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer1968Vis
854Afstand aftopning og høsttid i rosenkål1968Vis
855Forsøg med plasticdækning af frilandsagurker1968Vis
856Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1964-671968Vis
857Forsøg med sildige kartoffelsorter 1964-671968Vis
858Behandling med TCA forud for kartofler1969Vis
859Kemisk udtynding af nåletræer1969Vis
860Sygdomsresistente popler1969Vis
861Sortsforsøg med knoldfreesia 1966-681969Vis
862Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19681969Vis
863Nedbør fordampning og vandbalance 19681969Vis
864Forsøg med planteafstand i to broccolisorter1969Vis
865Bekæmpelse af frøukrudt i kålroer1969Vis
866Forsøg med stammer af gul sennep 1963-671969Vis
867Forsøg med hestebønnesorter 1967-19681969Vis
868Forsøg med bygsorter 1964-681969Vis
869Forskellige rabattyper med og uden undervarme til agurker i væksthus1969Vis
870Automatisk vanding til Hedera canariensis Marengo1969Vis
872Afstandsforsøg med frøfreesia1969Vis
873Høsttidsforsøg i brun sennep 1962-19681969Vis
874Forsøg med havresorter 1965-681969Vis
875Placering af NPK-gødning til kartofler Foreløbig meddelelse1969Vis
876Påvisning af mosaik-virus hos skalotteløg1969Vis
877Bekæmpelse af frøukrudt i udplantede selleri1969Vis
878Kemisk ukrudtsbekæmpelse i porrer1969Vis
879Forsøg med frøavl af forskellige væksttyper af almindelig rajgræs timothe og hundegræs1969Vis
880Forsøg med linier af salat til højsommerbrug 1967-19681969Vis
881Forsøg med udlæg af kløvergræs1969Vis
882Stammeforsøg med rødkål septemberhøst til industribrug1969Vis
883Stammeforsøg med augustblomkål 1967-19681969Vis
884Forsøg med linier af salat til forsommerbrug 1967-19681969Vis
885Nedvisning af kartoffeltop1969Vis
886Plantetal og udbytte i kartoffelmarken 1969Vis
887Udsprøjtning af magniumsulfat1969Vis
888Forsøg med sorter af oliehør 1965-681969Vis
889Sortsforsøg med hindbær Foreløbig meddelelse1969Vis
890Kulturforsøg med roser1969Vis
891Såtids- og rækkeafstandsforsøg i brun sennep 1966-19681969Vis
892Salatsorter til tempereret hus efterår1969Vis
893Forsøg med stammer af sommerraps 1965-19681969Vis
894Forsøg med stammer af kålroer 1965-19681969Vis
895Afbladning af Gerbera1969Vis
896Forsøg med sorter af kogeærter 1966-681969Vis
897Varmebehandling af virusangrebne planter1969Vis
898Virusinfektion hos klonformerede æblegrundstammer1969Vis
899Eliminering af kartoffel virus X S og A i forskellige kartoffelsorter1969Vis
900Virusinfektion hos Ligustrum1969Vis
901Afsvampning af Engsvingel1969Vis
902Undervarme kuldioxyd lufttemperatur skygning og skæring til Asparagus plumosus1969Vis
903Virkningen af fortørring og kvælstofgødskning på tab kvalitet og foderværdi af kløvergræsensilage1969Vis
904Sorter af lave marværter 1966-671969Vis
905Plantemåde og plantetæthed til agurker i væksthus1970Vis
906Virusforsøg med sød peber (Capsicum annuum)1970Vis
907Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19691970Vis
908Nedbør fordampning og vandbalance 19691970Vis
909Peperomia-ringmosaik forårsaget af agurk-mosaik-virus1970Vis
910Langdagsbehandling af nelliker1970Vis
911Forsøg med forskellige yemperaturer ved dyrkning af tomater1970Vis
912Stammeforsøg med rødkål tidlig vinter1970Vis
913Tidlig rosenkål 1968 og 19691970Vis
914Tidlig rosenkål 1968-19691970Vis
915Kemoresistens hos ferskenbladlus (Myzus persicae Sulz)1970Vis
916Stammeforsøg med januarsåede blomkål 1968-19691970Vis
917Forsøg med sorter af tidlige kartofler1970Vis
918Undersøgelser af byg-stribemosaik i Danmark1970Vis
919Obevaring af varmebehandlede freesiaknolde1970Vis
920Forsøg med sorter af opiatvalmue 1965-691970Vis
921Plasicdækning og vanding af tidlige kartofler1970Vis
922Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer1970Vis
923Sådybdens indflydelse på udlægsfrøets fremspiring1970Vis
924Såtids- og rækkeafstandsforsøg i sommerraps 1966-19691970Vis
925Kemsik ukrudtsbekæmpelse i spiseløg1970Vis
926Sortsforsøg med solbær 1964-691970Vis
927Forskellige grundvandstand på marskjord1970Vis
928Ensidig byg- og havredyrkning på marskjord1970Vis
929Forsøg med to partier af Majestic1970Vis
930Kemisk bekæmpelse af lugtløs kamille (Matricaria inodora) i hvidkløver til frø1970Vis
931Såmængde og raækkeafstand i kogeærter1970Vis
932Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af rød svingel1970Vis
933Forsøg med Alar til æbletræer1970Vis
934Kemisk bekæmpelse af agersvinemælk (Sonchus arvensis)1970Vis
935Blomstringsdato i forhold til knibnings- og drivningstidspunktet hos 3 azaleasorter1970Vis
936Sorter af lave grønne bønner 1965-691970Vis
937Sortsforsøg med issalat Foreløbig meddelelse1970Vis
938Forsøg med tilsætning af flydende melasse ved ensilering af friske og fortørrede græsmarksafgrøder1970Vis
939Bygsorter på mosejord 1961-691970Vis
940Forsøg med stammer af vinterraps 1962-691970Vis
941Rækkeafstandsforsøg i vinterraps 1966-19691970Vis
942Rustpletter i kartoffelknolde forårsaget af virusinfektion1970Vis
943Bekæmpelse af den store kålflue (Hylemya floralis) i peberrod1970Vis
944Salatfrø befriet for mosaik-virus ved hjælp af varmebehandling1970Vis
945Nedvisning af kartoffeltop med Reglone (Diquat)1970Vis
946Stammeforsøg med lucerne 1965-691970Vis
947Salatsorter friland1970Vis
948Ernæring af stiklingeroser1970Vis
949Standardiseret dyrkning af Hedera canariensis Glorie de Marengo1970Vis
950Stammeforsøg med alsike og kællingetand 1965-691970Vis
951Bekæmpelse af hvid lagersvamp (Rhizoctonia Carotae) i gulerodskølelager1970Vis
952Ital rajgræs og kløvergræs udlagt i bygsorter af forskellig tidlighed og ved 3 kvælstofmængder 1967-701970Vis
953Plantemetode til Gerbera1970Vis
954Kirsebær-dværgfrugt en ondartet smitsom sygdom1970Vis
955Temperatur til knoldfreesia1970Vis
956Virussygdomme hos roser1970Vis
957Etablering af virusfrie meristemkulturer af havebrugsplanter1970Vis
958Tomatsorter 19701970Vis
959Forsøg med stammer af foderbeder 1966-691970Vis
960Forsøg med middeltidige kartoffelsorter 1966-691970Vis
961Kemisk bekæmpelse af hindbær (Rubus idaeus) i kulrurer af nåletræer1970Vis
962Salat-nervebåndsklorose i danske salatkulturer1971Vis
963Ildsot (Erwinia amylovora)1971Vis
964Stammeforsøg med sukkerroer til fabrik 1966-691971Vis
965Skårlægning og skårbehandling af græsmarksafgrøder til fortørring1971Vis
966Forsøg med forskellig optagningstid for tulipaner 1966-691971Vis
967Gødningstilførsel af azalea (Rhododendron simsii Planch)1971Vis
968Nedbør fordampning og vandbalance 19701971Vis
969Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19701971Vis
970Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner mm1971Vis
971Havre-rødsot - en bladlusbåren virussygdom1971Vis
972Udbringning af quintozen til bekæmpelse af skurv og rodfiltsvamp på kartofler1971Vis
973Forsøg med havresorter 1966-701971Vis
974Ensidig dyrkning af samme kornart 1960-701971Vis
975Sorter af hestebønne 1967-701971Vis
976Forsøg med forskellige række- og planteafstande i bederoer og kålroer1971Vis
977Forvarmning og let forspiring af læggekartofler1971Vis
978Afskårne rosers holdbarhed og videre udvikling efter skæring på forskellige udviklingstrin1971Vis
979Forskellige underlag til borde med automatisk vanding af potteplanter1971Vis
980Såmåder til kålroer1971Vis
981Såtids- og rækkeafstandsforsøg i gul sennep 1967-701971Vis
982Såtids- og rækkeafstandsforsøg for hestebønne1971Vis
983Tørstoftab og kvalitetsændringer hos foderroer under kuleopbevaring1971Vis
984Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterrødkål 1967-701971Vis
985Stenuld som stikkesubstrat1971Vis
986Sortsforsøg med jordbær 1965-691971Vis
987Virrussygdomme hos tulipaner1971Vis
988Planteafstand til tomater i væksthus1971Vis
989Stigende mængder kvælstof til havre og byg på højmose 1967-691971Vis
990Sengødskning med kvælstof til byg ved forskellig kvælstofgrundgødning1971Vis
991Sortsforøg med ribs1971Vis
992Granuleret stenuld som dyrkningssubstrat1971Vis
993Sortsforsøg med æbler1971Vis
994Forsøg med stammer af kålroer 1967-701971Vis
995Kuleopbevaring af stiklingeroer1971Vis
996Rajgræs-mosaik - en midebåren virussygdom1971Vis
997Kemsik bekæmpelse af følfod (Tussilago farfara)1971Vis
998Virrussygdomme hos kålroer1971Vis
999Grønhøstning af hestebønner1971Vis
1000Afprøvning af Ligustrum vulgare L Atrovirens typer1971Vis
1001Virusangreb hos peberrod1971Vis
1002Desinfektion af jord forud for lægning af tulipaner1971Vis
1003Forsøg med hvedesorter 1965-701971Vis
1004Jordbehandling og fodsyge ved ensidig bygdyrkning1971Vis
1005Køleopbevaring af afskårne roser1971Vis
1006Gødskning af planter dyrket i inaktivt substrat1971Vis
1007Stammeforsøg med italiensk rajgræs 1967-701971Vis
1008Sortsforsøg med Klatre- og Espalierroser 1967-701971Vis
1009Stammeforsøg med engsvingel 1966-701971Vis
1010Stammeforsøg med hundegræs 1966-701900Vis
1011Sortsforsøg med knoldfreesia 1968-701971Vis
1012Stammeforsøg med grønkål 1968-701971Vis
1013Stammeforsøg med sommerhvidkål 1969-19701971Vis
1014Stammeforsøg med tidlig rødkløver 1967-19701971Vis
1015Stammeforsøg med hvidkløver 1963-701971Vis
1016Konserverings- og fodringsforsøg med kvælstofgødet kløvergræs1971Vis
1017Afprøvning af stammer af Anthurium scherzerianum Schott1971Vis
1018Sunde jordbærplanter1972Vis
1019Kemisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs1972Vis
1020Nedbør fordampning og vandbalance 19711972Vis
1021Agurksorter til væksthus 1968-711972Vis
1022Kemisk bekæmpelse af kamille (Matricaria) i rødkløver til frø1972Vis
1023Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19711972Vis
1024Sunde hindbærplanter1972Vis
1025Blomme-dværgsyge1972Vis
1026Bekæmpelse af fyrrens nåleskedegalmyg (Thecodiplosis brachyntera Schwaegr)1972Vis
1027Tålsomhed hos nogle chrysanthemumsorter over for rygning-fordampning med 3 typer bekæmpelsesmidler1972Vis
1028Formeringsenheder og dræn til stiklngeformering under tåge1972Vis
1029Typer af Rosa multiflore (Thunb)1972Vis
1030Såtider for hestebønner til modenhed 1968-711972Vis
1031Bælgsædarter 1969-711972Vis
1032Sorter af kogeærter 1968-711972Vis
1033Sorter af hestebønne1 1969-711972Vis
1034Formering af prydæbler ved urteagtige stiklinger1972Vis
1035Køreskade i byg som følge af kørsel med traktor i vækstperioden1972Vis
1036Kvælstof og kalium til kartofler på staldgødet og ikke staldgødet jord1972Vis
1037Forsøg med bygsorter 1964-711900Vis
1038Forsøg med vårhvedesorter 1966-711972Vis
1039Forsøg med stammer af foderbeder 1968-711972Vis
1040Kombineret stamme- og såtidsforsøg med vinterraps 1968-711972Vis
1041Forsøg med stammer af sommerraps 1968-711972Vis
1042Bekæmpelse af bladlus i korn1972Vis
1043Bladlus på korn1972Vis
1044Ernæringstilstanden i jordbær vurderet på basis af bladanalyser1972Vis
1045Stikke- og knibningstidspunkt for Euphorbia pulcherrima Willd Annette Hegg ved naturlig daglængde1972Vis
1046Knibningstidspunkt for Euphorbia pulcherrima Willd Annette Hegg i forhold til kortdagsbehandling1972Vis
1047Hortensie-ringmosaik1972Vis
1048Radrensning af foderbeder1972Vis
1049Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af hundegræs1972Vis
1050Råvand til containerkulturer1972Vis
1051Sorter og stammer af efterårs- og holdbar vinterporre 1967-701972Vis
1052Sorter og stammer af kepaløg til stikløg 1969-701972Vis
1053Ensilering af grønhøstede hestebønner1972Vis
1054Sorter og stammer af knoldselleri 1968-711972Vis
1055Ernæringstilstanden i danske frugtplantager belyst ved bladanalyser 1 Æbler 1963-661972Vis
1056Vanding af byg og havre på sandjord1972Vis
1057Stigende mængder kvælstof til kartofler på højmose 1957-691972Vis
1058Stammeforsøg med halvsildig rødkløver 1967-711972Vis
1059Vanding af tulipaner efter fordampningsmåler1972Vis
1060Stammeforsøg med høsthvidkål 1970-19711972Vis
1061Stammeforsøg med radis til koldt hus efterår 1969-19701972Vis
1062Stammeforsøg med kruspersille til friland og drivning 1969-711972Vis
1063Stammeforsøg med efterårsblomkål 1969-711972Vis
1064Høsttid og høstmåde for hestebønner1972Vis
1065Forsøg med plasicdækning af sukkermajs 1968-701972Vis
1066Orienterende sortsforsøg med sukkermajs 1969-701972Vis
1067Orienterende forsøg med stammer af pariserkarotter 1970-711972Vis
1068Drænvandsundersøgelser 1971-721972Vis
1069Vaccination af tomatplanter1973Vis
1070Nedbør fordampning og vandbalance 19721973Vis
1071Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19721973Vis
1072Revner i kirsebær1973Vis
1073Tiltrækning af salatplanter ved kunstlys1973Vis
1074Orienterende forsøg med sorter af rosenkål (eengangshøst) 1970-711973Vis
1075Orienterende forsøg med af lave marværter 1969-701973Vis
1076Kulturforsøg med frugtbuske1973Vis
1077Forsøg med bygsorter 1968-721973Vis
1078Forsøg med rugsorter 1970-721973Vis
1079Afsvampning af lucernefrø og indflydelsen heraf på bakterieknolddannelse og udbytte1973Vis
1080Plukketidsprognose for kirsebær1973Vis
1081Stiklingeformerede roser1973Vis
1082Dækningsforsøg i tulipaner dækketidspunkt og dæklagets tykkelse 1964-711973Vis
1083Hvordan påvirker vækst og bæring æbletræers næringsstofoptagelse1973Vis
1084Harvningsinsensitet til byg1973Vis
1085Ensileringsmidler og iltningstab ved ensilering1973Vis
1086Forsøg med havresorter 1967-721973Vis
1087Kemisk ukrudtsbekæmpelse i porrer1973Vis
1088Kemisk ukrudtsbekæmpelse i gulerødder1973Vis
1089Sunde æbleplanter1973Vis
1090Gødningsvand til containerkulturer koncentration og kontrol1973Vis
1091Sortsforsøg med lave roser 1969-71 Floribunda og Polyantha1973Vis
1092Sortsforsøg med lave roser 1969-71 Thehybrider og Grandiflora1973Vis
1093Formering af stikkelsbær ved urteagtige stiklinger1973Vis
1094Ernæringstilstanden i danske frugtplantager belyst ved bladanalyse II Pære kirsebær og blomme 1967-701973Vis
1095Tomatforsøg 1969-721973Vis
1096Vanding af kartofler 1965-711973Vis
1097Forsøg med hvedesorter 1968-721973Vis
1098Forsøg med fjernelse af dæksædens halm til forskellig tid ved udlæg af frøgræs1973Vis
1099Forenelighed mellem pæresorter og grundstammen “Kvæde A”1973Vis
1100Lagringsforsøg med blomkål1973Vis
1101Bormangel og løvudvikling hos “Coxs Orange”1973Vis
1102Bekæmpelse af Radopholus similis i Maranta tricolor og M makoyana1973Vis
1103Stikning af Euphorbia pulcherrima Willd Annette Hegg på forskellige tidspunkter i forhold til knibning1973Vis
1104Minimal jordbehandling1973Vis
1105Beskæring af blommer1973Vis
1106Årstidens indflydelse på kulturens varighed hos Hedera canariensis Willd Gloire de Marengo1973Vis
1107Opbevaring og ensilering af presset sukkerroeaffald1973Vis
1108Gødningsforsøg med solbær1973Vis
1109Kemsik ukrudtsbekæmpelse i frøgræs1973Vis
1110Forsøg med kartoffel virus x-frie kloner af Dianella1973Vis
1111Plantetæthedens og grundstammens indflydelse på udbytte og kvalitet hos tre sorter af væksthusroser1973Vis
1112Afvandingsdybde til æbletræer1973Vis
1113Kemisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede1973Vis
1114Mekanisk høstning af solbær og ribs1973Vis
1115Plasticdækning af tidlige kartofler 1970-731973Vis
1116Kemisk bekæmpelse af kamille (matricaria) i rødkløver til frø1973Vis
1117Vanding af byg 1968-731974Vis
1118Forskellige kvælstofgødninger til tulipaner 1966-711974Vis
1119Orienterende forsøg med sorter af lave grønne bønner 1970-711974Vis
1120Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 19731974Vis
1121Forskellige konserveringsmetoder fro græs og fodringsforsøg med de konserverede afgrøder1974Vis
1122Nedbør fordampning og vandbalance 19731974Vis
1123Tomater dyrket i jord tørv og på halmballer1974Vis
1124Forsøg med håndpodninger af æbletræer1974Vis
1125Hvidråd hos spiseløg1974Vis
1126Kemsik bekæmpelse af lugtløs kamille (Matricaria Inodora) i hvidkløver til frø1974Vis
1127Bekæmpelse af frøukrudt i vintersæd1974Vis
1128Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1970-721974Vis
1129Sorter af sødkirsbær II1974Vis
1130Forsøg med typer af peberrod 1967-721974Vis
1131Bekæmpelse af frøukrudt i byg og havre1974Vis
1132Bladlus Prociphilus pini (Koch 1856) på rødder af fyr1974Vis
1133Kemisk ukrudtsbekæmpelse i jordbær1974Vis
1134Jordtemperatur i styroporkasser1974Vis
1135Orienterende forsøg med sorter af lave marværter 1971-721974Vis
1136Sortsforsøg med asparges 1969-731974Vis
1137Forsøg med sildige kartoffelsorter 1968-731974Vis
1138Vanding af græs og kløvergræs 1968-731974Vis
1139Hestebønne til grønhøstning1974Vis
1140Bekæmpelse af frøukrudt og lungemos (Marchantia polymorpha L) i containerculturer1974Vis
1141Sortsforsøg med spinat højsommer1974Vis
1142Varsling for kartoffelskimmel efter prognose1974Vis
1143Forskellige nedfældningsmåder og nedfældningstider for flydende ammoniak1974Vis
1144Sortsforsøg med spinat forsommer1974Vis
1145Sortsforsøg med rødkål sommer1974Vis
1146Opbevaring af gulerødder ved forskellige CO2 koncentrationer1974Vis
1147Stigende mængde efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af engsvingel1974Vis
1148Vanding med mejerispildevand til kløvergræs1974Vis
1149Afsvampning af tulipanløg afsvampningstid og varighed 1957-73 Organisk kviksølv kontra andre afsvampningsmidler1974Vis
1150Kemisk ukrudtsbekæmpelse i kål1974Vis
1151Dyrkning af italiensk rajgræs1974Vis
1152Substrater og gødningsvand til containerkulturer1974Vis
1153Frøavl af Rosa multiflora Thunb1974Vis
1154Prunus-ringplet-virus hos kirsebærtræer1974Vis
1155Stiklingeformering af sorter af Lave Roser1974Vis
1156Gødningsvand og bundfælding1974Vis
1157Virussygdomme hos salat1974Vis
1158Snitning og nedmuldning af halm1974Vis
1159Halmens indflydelse på kærneudbytte og fodsyge ved ensidig korndyrkning 1967-731974Vis
1160Agurk-mosaik-virus og værtplanteområdet i Danmark1974Vis
1161Virkninger af SADH (Alar) på unge æbletræers vækst og bæring1974Vis
1162Virkninger af SADH (Alar) og chlormequat (CCC) på unge pæretræer1974Vis
1163Beskæring af æbletræer med hækklipper1974Vis
1164Overskud af bor som årsag til svedne bladspidser under drivning af tulipaner1974Vis
1165Udlæg af italiens rajgræs i byg havre og hestebønne til helsædhøst1974Vis
1166Kvælstof til æbletræer1974Vis
1167Forsøg med forskellige udbringningsmåder for kalkammonsalpeter og flydende trykfri N-gødning til byg og bederoer1974Vis
1168Nedbørens indhold af plantenæringsstoffer 1970-741974Vis
1169Drivning af tulipaner ved kunstlys 1969-73 Sammenligning af 3 forskellige lysstofrør ved 2 lysstyrker1974Vis
1170Sortsforsøg med sukkerroer til fabrik 1970-731975Vis
1171Sortsforsøg med foderbeder 1970-731975Vis
1172Nedbør fordampning og vandbalance 19741975Vis
1173Virussygdomme hos korn og græs i Danmark1975Vis
1174Fritfluen1975Vis
1175Mekanisk høst af solbær og ribs II1975Vis
1176Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer1975Vis
1177Sortsforsøg emd ærter 1971-731975Vis
1178Forsøg med forskellige tilbageskæringshøjder af to-årige æbletræer1975Vis
1179MCPA og dichlorprop virkning på kartofler1975Vis
1180Forsøg med græsarter og -sorter til plæne 1969-731975Vis
1181Beskæring og gødskning af hyld1975Vis
1182Udsædsmængde af byg kombineret med stigende mængder kvælstof1975Vis
1183Kemsik ukrudtsbekæmpelse i udplantede selleri1975Vis
1184Ukrudtsbekæmpelse i konservesærter1975Vis
1185Såmængdeforsøg ved frøavl af engsvingel1975Vis
1186Sorter af vintergulerødder til industribrug og friskvaremarkedet 1971-741975Vis
1187Forsøg med sorter af drueagurker 1971-731975Vis
1188Forsøg med bygsorter 1971-731975Vis
1189Forsøg med havresorter 1971-731975Vis
1190Forsøg med hvedesorter 1971-731975Vis
1191Forsøg med sorter af italiens rajgræs 1970-731975Vis
1192Forskellig frøstand i bederoer udsået til blivende stand1975Vis
1193Virussygdomme hos kartofler1975Vis
1194Såmængdeforsøg ved frøavl af timothe1975Vis
1195Overdosering af kombinerede ukrudtsmidler i vintersæd1975Vis
1196Overdosering af kombinerede ukrudtsmidler i byg og havre1975Vis
1197Bekæmpelse af frøukrudt i kålroer1975Vis
1198Herbicidernes virkning på frøukrudt i korn1975Vis
1199Containerstørrelser til vedplanter1975Vis
1200Magnesium til æbletræer1975Vis
1201Bekæmelse af blodlus (Erisoma lanigerum)1975Vis
1202Kemisk bekæmplese af græsser i skovkulturer1975Vis
1203Usædsbårne svampesygdomme på hvede og rug1975Vis
1204Usædsbårne svampesygdomme på byg og havre1975Vis
1205Betanal - Egenskaber og anvendelsesmuligheder1975Vis
1206Virrussygdomme hos bælgplanter i Danmark1975Vis
1207Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-711975Vis
1208Sorter af fodermarvkål1975Vis
1209Afstandsforsøg og 1 og 2 års varighed af narciskultur1975Vis
1210Efterårsbehandling af frømarker med rød svingel1975Vis
1211Tomatavl baseret på TMV-beskyttede eller TMV-resistente planter1975Vis
1212Gylles indhold af plantenæringsstoffer1975Vis
1213Opbevaringsforsøg med vaskede gulerødder1975Vis
1214Energireduktion ved anvendelse af fleksibelt skyggevæv og temperaturprogrammer i forsøg med Asparagus plumosus1975Vis
1215Sortsforsøg med ærter 1972-741975Vis
1216Sorter af vårraps 1972-741975Vis
1217Sorter af vinterhvede1972-741975Vis
1218Pyracantha coccinea Roem Beral og Lani1975Vis
1219Opbevaringsforsøg med læggeløg af narcisser1975Vis
1220Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af nitratkvælstof1975Vis
1221Juniperus-kvistdød1975Vis
1222Sorter af havre 1971-741975Vis
1223Sorter af vårhvede 1972-741975Vis
1224Sorter af byg 1971-741975Vis
1225Sorter af tidlige kartofler1975Vis
1226Sorter af middeltidlige kartofler1975Vis
1227Placering og bredsåning af NPK-gødning til sildige kartofler1975Vis
1228Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Ficus elástica1975Vis
1229Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Solanum capsicastrum1975Vis
1230Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Capsicum ánnuum1975Vis
1231Forsøg med forskellige dækningsmaterialer til narcisser 1969-731975Vis
1232Drivning af tulipaner dyrkningssubstrat og kassehøjde1975Vis
1233Tidlige sorter af almindelig rajgræs 1970-741975Vis
1234Middeltidlige sorter af almindelig rajgræs 1970-741975Vis
1235Sildige sorter af almindelig rajgræs 1970-741975Vis
1236Sorter af timothe 1970-741975Vis
1237Sorter af majs til grønhøst 1972-741975Vis
1238Kepaløg Optagningstidens indflydelse på udbytte og holdbarhed1975Vis
1239Temperatur til Ficus elastica Robusta1975Vis
1240eengangshøst i drueagurker1975Vis
1241Sorter af lucerne 1970-741975Vis
1242Temperatur til Kongevin (Rhoicissus rhomboidea)1975Vis
1243Temperatur til Codiaeum variegatum Geduldig1975Vis
1244Temperatur til Dieffenbachia picta Exotica Perfection1976Vis
1245Såtidsforsøg i asie- og drueagurker1976Vis
1246Kemisk ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frø1976Vis
1247Nedsivning fra markmøddinger og ensilagestakke1976Vis
1248Såtider fot ærter til modenhed1976Vis
1249Nedbør fordampning og vandbalance 19751976Vis
1250Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i vårraps Gulle 1972-751976Vis
1251Kartoffelbrok Levevis forebyggelse og bekæmpelse1976Vis
1252Sorter af foderbeder 1972-741976Vis
1253Sorter af sukkerroe til fabrik 1972-741976Vis
1254Temperatur til Crossandra infundibuliformis Mona Wallhed1976Vis
1255Temperatur til Hedera Canariensis Glorie de Marengo1976Vis
1256Temperatur til Nephrolepis exaltata Rooseveltii1976Vis
1257Plantetæthed i kepaløg1976Vis
1258Sorter af byg 1973-751976Vis
1259Sammensætning og styring af næringsstofoplysninger til potteplanter i rindende vand1976Vis
1260Temperatur til Philodendron Tuxla1976Vis
1261Temperatur til Pachystachye lutea1976Vis
1262Temperatur til Hibiscus rosa-sinensis1976Vis
1263Kemisk ukrudtsbekæmpelse i spiseløg1976Vis
1264Ensileringsmetoder for kløvergræs og græs og fodring med de ensilerede afgrøder1976Vis
1265Hvert andet års beskæring af æbletræer1976Vis
1266Sortsforsøg med bromberg1976Vis
1267Gødningsforsøg med tulipaner1976Vis
1268Sorter af rug 1973-751976Vis
1269Sorter af vårhvede 1973-751976Vis
1270Sorter af vinterhvede 1973-751976Vis
1271Tidlige sorter af rødkløver 1972-751976Vis
1272Retardering af vækst hos potteplanter dyrket i rindende vand1976Vis
1273Standardiseret dyrkning af Dipladenia sanderi Rosea1976Vis
1274Hypericum Hysan1976Vis
1275Gødskning af Hypericum Hysan i containere Produktion af stiklinger og salgsplanter1976Vis
1276Gødskning af Lave Roser i containere til produktion af stiklinger og salgsplanter1976Vis
1277Elmesyge (Ceratocystis ulmi)1976Vis
1278Flyvehavremidlers virkning på kulturplanter1976Vis
1279Udlæg af kløvergræs i byg og havre til helsædhøst1976Vis
1280Udlæg af lucerne i byg og havre til helsædhøst1976Vis
1281Knoporme1976Vis
1282Sorter af hestebønne 1970-721976Vis
1283Sorter af gul sennep 1972-751976Vis
1284Vanding af grønsager med grundvand og saltholdigt vand1976Vis
1285Frugtmodning med ethrel i tidlige æblesorter1976Vis
1286Formering af blommegrundstammer ved urteagtige stiklinger1976Vis
1287Efterårsbehandling af frømarker med hundegræs1976Vis
1288Programmeret dyrkning af Asparagus plumosus1976Vis
1289Gødningsniveau ved produktion af Rhododendron i containere1976Vis
1290Vækstanalyse i byg1976Vis
1291Vækstanalyse i havre1976Vis
1292Sorter af vinterraps 1973-751976Vis
1293Jordpakning ved færdsel om foråret1976Vis
1294Blomsterinduktion hos bromeliaceer med ethrel1976Vis
1295Udbytte og kvalitet af grønmajs på forskellige udviklingstrin1976Vis
1296Temperaturens indflydelse på vækst og efterfølgende blomsterinduktion hos Vriesea splendes1976Vis
1297Temperaturens indflydelse på vækst og efterfølgende blomsterinduktion hos Guzmania minor Orange1976Vis
1298Temperatur til Perlargonium x hortorum Amanda1976Vis
1299Rosa Rona1976Vis
1300Temperatur til Dipladia sanderi Rosa1976Vis
1301Pythium-råd i kartofler1976Vis
1302Frøblandinger til græsmark1976Vis
1303Bekæmpelse af enårig rapgræs og rød svingel1976Vis
1304Behovet for vækstsoftilførsel hos stiklinger af sorter af Lave Roser1976Vis
1305Virkning af Ethrel på Brunfelsia pauciflora var calycina1976Vis
1306Glyphosats anvendelsesmuligheder i skovbruget1976Vis
1307Sortsforsøg med majs til modenhed 1973-751976Vis
1308Ensilering af bederoetop iblandet halm1976Vis
1309Opbevaring af gulerødder i plasticforede containere1976Vis
1310Sortsforsøg med majs til grønhøst 1973-751976Vis
1311Sorter af middeltidlige og sildige kartofler1976Vis
1312Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Stephanótis floribunda1976Vis
1313Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i gul sennep Trico 1971-761976Vis
1314Nedbør fordampning og vandbalance 19761977Vis
1315Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stogende mængder til frøavlskultur i spinat 1971-761977Vis
1316Sortsforsøg med storfrugtet hyld II1977Vis
1317Supplerende grovfoderproduktion med efterafgrøder1977Vis
1318Afvanding kalkning og behandlingsdybde af marskjord1977Vis
1319Standardiseret dyrkning af Pelargonium X hortorum1977Vis
1320Standardiseret dyrkning af Allamanda cathartica var hendersonii1977Vis
1321Registrerede produktionstider og arealforbrug hos knebne Pachystachys lutea1977Vis
1322Registrerede produktionstider og arealforbrug hos uknebne Pachystachys lutea1977Vis
1323Snagle (Gastropoda)1977Vis
1324Forsøg med stigende mængder forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs 1972-761977Vis
1325Spiring af frø udsået i blanding med byggryn1977Vis
1326Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder til frøavlskultur i radis 1972-761977Vis
1327Sorter af kepaløg (såløg) 1973-761977Vis
1328Standardiseret dyrkning af Clerodendrum thomsoniae1977Vis
1329Sortsvurdering af sødkirsebær1977Vis
1330Forsøg med sorter af engrapgræs almindelig hvene krybende hvene vild timothe og almindelig rapgræs til plæne 1972-751977Vis
1331Forsøg med sorter af almindelig rajgræs rød svingel stivbladet svingel fåresvingel og kamgræs til plæne 1972-751977Vis
1332Midler til hæmming af skudvæksten efter beskæring af frugttræer1977Vis
1333Minkgødningens indhold af plantenæringsstoffer1977Vis
1334Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Primula X vulgaris og Primula X veris1977Vis
1335Grønrug Udnytte kvalitet og efterafgrøder1977Vis
1336Startgødning og stigende mængde kvælstof ved dyrkning af majs til ensilering1977Vis
1337Sorter af vårraps 1974-761977Vis
1338Bestøvning og frugtsætning i Coxs Orange1977Vis
1339Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Hibiscus rosa-sinensis1977Vis
1340Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Hibiscus rosa-sinensis Moonlight1977Vis
1341Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Dieffenbachia maculata Exotica Perfection1977Vis
1342Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs 1971-761977Vis
1343Knækkefodsyge i vintersæd Biologi og bekæmpelse1977Vis
1344Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Ficus benjamina1977Vis
1345Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Fuchsia X hybrida1977Vis
1346Sorter af tidlige kartofler1977Vis
1347Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Monstera deliciosa1977Vis
1348Rygning i julestjerner (Euphorbia pulcherrima)1977Vis
1349Sortsforsøg med knoldfresia1977Vis
1350Sorter af vinterraps 1974-761977Vis
1351Sorter af hestebønne 1974-761977Vis
1352Sorter af kommen 1974-761977Vis
1353Kalk superfosfat og kvælstof på svær klægjord1977Vis
1354Registrerede produktionstider og arealforbrug hos julekaktus og påskekaktus1977Vis
1355Produktion af tidlige jordbærplanter på formeringsbed1977Vis
1356Kålbrok1977Vis
1357Forsøg i vinterraps med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof kombineret med 2 såtidspunkter 1971-761977Vis
1358Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Dipladenia sanderi Rosea1977Vis
1359Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Browallia Speciosa1977Vis
1360Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Cissus antarctica (Russervin)1977Vis
1361Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Cissus rhombifolia (Kongevin)1977Vis
1362Sortsforsøg med jordbær 1972-741977Vis
1363Gødningstilførsel til stiklinger under tågeformering1977Vis
1364Sorter af foderbeder 1974-761977Vis
1365Sorter af italiensk- og hybrid rajgræs 1973-761977Vis
1366Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Nerium oleander1977Vis
136750 drivning af tulipaner 1970-751977Vis
1368Sortsforsøg med majs til grønhøst 1974-761977Vis
1369Sorter af vinterhvede 1974-761977Vis
1370Sorter af byg 1974-761977Vis
1371Sorter af havre 1974-761977Vis
1372Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Pelargonium x hortonum1977Vis
1373Retardering af vækst hos Beloperone med Ethrel og reducymol1977Vis
1374Sorter af sukkerroe til fabrik 1974-761977Vis
1375Energiforbrug hos snitchrysanthemum ved forskellige dyrkningstemperaturer1977Vis
1376Pyracantha Orange Glow og Golden Charmer1977Vis
1377Sorter af engsvingel 1972-761977Vis
1378Sorter af hundegræs 1972-761977Vis
1379Overvintring af spildkartofler Kartoffel som ukrudtsplante1977Vis
1380Sorter af halvsildig rødkløver 1972-761977Vis
1381Sorter af sneglebælg 1973-761977Vis
1382Nedvaskning af kvælstof og eftergødskning af byg på sandjord 19771900Vis
1383Virkn. af Alar- og Ethrel-beh. på frugtkval. i æblesorten McIntosh I Frugtens farve størrelse og fasthed ved høst1977Vis
1384Virkn. af Alar- og Ethrel-beh. på frugtkval. i æblesorten McIntosh II Frugtens lagringsevne og vægttab under lagringen1977Vis
1385Reduceret jordbearbejdning til byg1978Vis
1386Beskæring af pæretræer1978Vis
1387Nedbør fordampning og vandbalance 19771978Vis
1388Virkning af hvile undervarme og igangsætningstemperatur på udbytte i væksthusroser1978Vis
1389Kemisk frugtudtynding i æblesorten Summerred1978Vis
1390Løvsnudebiller i græsser1978Vis
1391Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i frøavlskulturer af spinat 1973-771978Vis
1392Plantageetablering med grundstammer og håndpodninger1978Vis
1393Maskinel beskæring af æbletræer II Cortland1978Vis
1394Sorter af surkirsebær1)1978Vis
1395Såmængde- og rækkeafstandsforsøg ved frøavl af radis 1973-771978Vis
1396Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Peperomia obtusifolia USA1978Vis
1397Sådybdens og N-gødskningens indflydelse på fremspiring udbytte og kvalitet hos kepaløg1978Vis
1398Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Nephrolepsis exaltata Bostoninsis og Rooseveltii1978Vis
1399Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Scindapsus aureus1978Vis
1400Virkning af Ethrel og Reducymol hos Fuchsia1978Vis
1401Grundstammer til kirsebær1) En litteraturoversigt1978Vis
1402Forskellig okulationshøjde til æble- og pæretræer1978Vis
1403Forsinket lægning af tulipaner1978Vis
1404Stiklingeformering af surkirsebærsorten Stevnsbær1978Vis
1405Kalkning og dybpløjning af klægjord i Skjernådalen1978Vis
1406Sorter af asieagurk1978Vis
1407Sorter af drivgulerod1978Vis
1408Sorter af sommergulerod1978Vis
1409Sorter af spinat til efterårsbrug1978Vis
1410Sorter af spinat til overvintring på friland1978Vis
1411Sorter af efterårssåede og overvintrede spidskål til friland1978Vis
1412Sorter af efterårssåede spidskål til drivning1978Vis
1413Sorter af salat til koldt hus efterår1978Vis
1414Ukrudtsbekæmpelse i fodermajs og sukkermajs1978Vis
1415Sorter af holdbar vinterhvidkål1978Vis
1416Sorter af rosenkål vinter1978Vis
1417Produktion af hindbærplanter1978Vis
1418Forsøg med sorter af almindelig rajgræs rød svingel lav timothe almindelig hvene og engrapgræs til plæne 1974-771978Vis
1419Stængel-sortråd i Vinca minor1978Vis
1420Avlsstedets indflydelse ved avl af læggekartofler1978Vis
1421Orienterende undersøgelser over spredning af byggens stribesyge fra mark til mark1978Vis
1422Græsarter i renbestand og i blanding til slæt1978Vis
1423Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for azalea1978Vis
1424Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for julestjerne (Euphorbia pulcherrima)1978Vis
1425Nedmuldning af halm1978Vis
1426Sorter af tidlige kartofler1978Vis
1427Sorter af sildige kartofler1978Vis
1428Rationalisering af tulipandyrkning ved sortering af udlægsmaterialet1978Vis
1429Væksthussnudebillen (Otiorrhynchus sulcatus) i jordbær på friland Levevis og bekæmpelse1978Vis
1430Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for Kalanchoë blossfeldiana1978Vis
1431Sortsforsøg med jordbær 1975-761978Vis
1432Sortsforsøg med ærter 1975-771978Vis
1433Sorter af vinterraps 1975-771978Vis
1434Sorter af fodervikke til grønhøst 1975-771978Vis
1435Afstandsforsøg i konservesærter1978Vis
1436Modning og høst af Stevnsbær1978Vis
1437Sortsforsøg med Lave Roser 1971-73 Thehybrider og Grandiflora1978Vis
1438Sortsforsøg med Lave Roser 1971-73 Floribunda og Polyantha1978Vis
1439Holdbarhed hos første flors-roser1978Vis
1440Anvendelse af ammoniak som hø-konserveringsmiddel1978Vis
1441Såmængdeforsøg ved frøavl af hundegræs 1971-771978Vis
1442Rosa nitida Willd Kebu1978Vis
1443Planteretning og plantemønster i æbleplantager1978Vis
1444Planteafstandens indflydelse på vækst og udbytte hos æbletræer1978Vis
1445Temperatur til væksthusroser under hvilen1978Vis
1446Belastning af jorden med stigende mængder husdyrgødning1978Vis
1447Sorter af majs til grønhøst 1975-19771978Vis
1448Sorter af sukkerroe til fabrik 1975-771978Vis
1449Sorter af foderbeder 1975-771978Vis
1450Sorter af vinterhvede1975-771978Vis
1451Slætudvikling i genvækst af vintersæd1978Vis
1452Kemisk knibling af azalea1978Vis
1453Sorter af byg 1974-771978Vis
1454Sorter af havre 1975-771978Vis
1455Sorter af italiens rajgræs 1974-771978Vis
1456Sorter af hybrid rajgræs 1974-771978Vis
1457Tidlige sorter af alm rajgræs 1973-771978Vis
1458Middeltidlige sorter af alm rajgræs 1973-771978Vis
1459Sildige sorter af alm rajgræs 1973-771978Vis
1460Sorter af timothe 1973-771978Vis
1461Sorter af engrapgræs 1971-771978Vis
1462Sorter af lucerne 1972-771978Vis
1463Sorter af fodermarvkål 1975-771978Vis
1464Sorter af foderraps 1975-771978Vis
1465Sorter af foderræddike som efterafgrøde 1975-771978Vis
1466Flydende ammoniak til vinterkål1978Vis
1467Nedbør fordampning og vandbalance 19781979Vis
1468Ensilering af bederoer1979Vis
1469Virkninger af varieret vandingsfrekvens i forskellige udviklingsfaser hos kartofler Foreløbuge resultater1979Vis
1470Kemiske midler imod ukrudt på udyrkede arealer1979Vis
1471Pre-emballerede roser1979Vis
1472Ukrudtsbekæmpelse i kommen til frø1979Vis
1473Sådybdens indflydelse på fremspiringen af spinat radis skorzonerrod og kruspersille1979Vis
1474Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof i porre kombineret med 3 sådybder1979Vis
1475Dobbelt glæde af afskårne roser1979Vis
1476Sorter af rødsvingel 1971-771979Vis
1477Sorter af rødbeder1979Vis
1478Produktion af prydbuske i containere Cornus alba Sibirica1979Vis
1479Elmebarkbiller i Danmark1979Vis
1480Forskellige såmængder og rækkeafstand ved avl af vårraps1979Vis
1481Stigende kvælstofmængder til gul sennep1979Vis
1482Sådybdens indflydelse på fremspiringen af raps gul og brun sennep oliehør kommen og valmue1979Vis
1483Enårig græsukrudt i vintersæd1979Vis
1484Kamform og læggedybde ved avl af kartofler1979Vis
1485Sortsforsøg med Calluna vulgaris (L) Hull 1968-711979Vis
1486Vanding af majs 1976-78 Foreløbige resultater1979Vis
1487Ensilering af vintersædafgrøder1979Vis
1488Rækkeafstand i kartofler1979Vis
1489Sørge myg og andre små myg og fluer i væksthuse1979Vis
1490Herbicidernes virkning på frøukrudt i vintersæd og vårsæd1979Vis
1491Flyvehavre (Avena fatua) Beskrivelse og kemisk bekæmpelse1979Vis
1492Forsøg med sorter af rød svingel stivbladet svingel og engrapgræs til plæne 1975-781979Vis
1493Vinterhvede i kornrige sædskifter 1973-781979Vis
1494Kvælstofgødskning til vinterhvede i kornrige sædskifter1979Vis
1495Forskellige udbringningstider for kvælstofgødningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs1979Vis
1496Produktion af prydbuske i containere Forsythia Lynwood1979Vis
1497Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)1979Vis
1498Sorter af italiensk rajgræs 1975-781979Vis
1499Sorter af hybrid rajgræs 1975-781979Vis
1500Middeltidlige sorter af alm rajgræs 1974-781979Vis
1501Sildige sorter af alm rajgræs 1974-781979Vis
1502Sorter af hundegræs 1974-781979Vis
1503Sorter af engsvingel 1974-781979Vis
1504Sorter af lucerne 1973-781979Vis
1505Sorter af vinterraps 1976-781979Vis
1506Sorter af vårraps 1976-781979Vis
1507Sorter af ærter 1976-781979Vis
1508Høsttidsforsøg i korn1979Vis
1509Sorter af foderbeder 1976-781979Vis
1510Sorter af sukkerroer til fabrik 1976-781979Vis
1511Sorter af majs til grønhøst 1976-781979Vis
1512Ensilageoptagelse og mælkeproduktion hos malkekøer i relation til slættidspunkt og kraftfodermængde1979Vis
1513Såtidsforsøg i vinterbyg Foreløbige resultater1979Vis
1514Sorter af vinterhvede 1976-781979Vis
1515Sorter af vårhvede 1976-781979Vis
1516Sorter af byg 1972-781979Vis
1517Sorter af havre 1976-781979Vis
1518Sorter af vinterbyg 1978-79 Foreløbige resultater1979Vis
1519Faktorer med indflydelse på tab under lagring af kartofler Foreløbige resultater1979Vis
1520Helsædsinsilage af byg høstet på forskellige udviklingstrin Udbytte og foderværdi til malkekøer1979Vis
1521Forskellige grovfodermidler til malkekøer1979Vis
1522Sortsforsøg med hindbær1979Vis
1523Klimaforhold i væksthusrosernes hvileperiode1979Vis
1524Nedbør fordampning og vandbalance1980Vis
1525Reduceret jordbehandling efterafgrøde og nedbringning af halm ved bygdyrkning1980Vis
1526Den sæsonmæssige kvælstofforsyning og frugtudviklingen hos æbler1980Vis
1527Kvælstofgødskning af vinterbyg1980Vis
1528Forsøg med bors indflydelse på kvalitet af gulerødder1980Vis
1529Kombineret plantetætheds- rækkeafstands- og kvælstofgødsningsforsøg i majs til ensilage 1976-781980Vis
1530Afsvampning af sædekorn1980Vis
1531Vanding af asieagurker1980Vis
1532Sorter af rodpersille1980Vis
1533Såtidsforsøg med majs til ensilering1980Vis
1534Soreter af lave marværter 1976-19771980Vis
1535Soreter af lave marværter 1977-19781980Vis
1536Soreter af asieagurker1980Vis
1537Soreter af drueagurker1980Vis
1538Dyrkning af kepaløg overvintret på friland1980Vis
1539Karforsøg med dolomitkalk1980Vis
1540Sådybdens indflydelse på fremspiringen af hvidkløver rødkløver og lucerne1980Vis
1541Forskellige udbringningstider for kvælstof ved frøavl af engsvingel1980Vis
1542Stigende mængder flydende trykfri kvælstofgødning N-30 og kalkammonsalpeter ved frøavl af forskellige græsser1980Vis
1543Knækkefodsyeg i vintersæd1980Vis
1544Byg og ærter i blanding1980Vis
1545Forskellige antal år mellem bederoer1980Vis
1546Muligheder for at erstate elm (Ulmus) med andre træer1980Vis
1547Gode Forsythia til haver og anlæg1980Vis
1548Kemisk og mekanisk udtynding af blommer1980Vis
1549Vanding af vårraps Foreløbige resultater1980Vis
1550Vinterhvede til grønhøst og helsædhøst1980Vis
1551Såbedets tilstand i forårssåede marker1980Vis
1552Vinteropbevaring af bøg (Fagus silvatica L)1980Vis
1553Et nyt skovbrugsherbicid hexazinon (Velpar)1980Vis
1554Substrattemperatur til stiklinger af storbladede Rhododendron1980Vis
1555Udlægsmåder for kommen1980Vis
1556Virusangreb i peber (Capsicum annuum L) med særlig henblik på tobakmosaikvirus1980Vis
1557Afskårne roser kan lagres en måned ved lavt tryk1980Vis
1558Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i kartofler1980Vis
1559Frøblandinger til græsmark1980Vis
1560Produktion af Clematis1980Vis
1561Kuleopbevaring af fabrikskartofler1980Vis
1562Kuldioxyd til roser1980Vis
1563Forsøg med sorter af alm rajgræs røs svingel og alm hvene til plæne 1976-791980Vis
1564Sorter af kornblomstrede grønfoderafgrøder 1977-791980Vis
1565Sorter af majs til grønhøst 1977-791980Vis
1566Forbehandling af læggekartofler1980Vis
1567Sorter af vinterraps 1977-791980Vis
1568Sorter af vinterhvede1977-791980Vis
1569Sorter af rug 1977-791980Vis
1570Sorter af italiensk rajgræs 1977-791980Vis
1571Tidlige sorter af alm rajgræs 1975-791980Vis
1572Sildige sorter af alm rajgræs 1975-791980Vis
1573Sorter af vårraps 1976-791980Vis
1574Sorter af valmue 1977-791980Vis
1575Sorter af byg 1977-791980Vis
1576Sorter af vårhvede 1977-791980Vis
1577Sorter af havre 1977-791980Vis
1578Sorter af hundegræs 1975-791980Vis
1579Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rød svingel hundegræs og engsvingel1980Vis
1580Forskellige konserveringsmetoder ved høfremstilling1980Vis
1581Sorter af engsvingel 1975-791980Vis
1582Sorter af rødkløver 1975-791980Vis
1583Sorter af lucerne 1974-791980Vis
1584Herbicidernes virkning på frøukrudt i vintersæd og vårsæd1981Vis
1585Lonicera ledebourii Vian til læplantning1981Vis
1586Nedbør fordampning og vandbalance 19801981Vis
1587Piles (Salix sp) værdi som biplanter1981Vis
1588Sortsblandinger af vårbyg1981Vis
1589Netbeskyttelse af grønsager mod flyvende skadedyr1981Vis
1590Sorter af almindelig salat til friland1981Vis
1591Sorter af issalat til friland1981Vis
1592Sorter af lave marværter 1978-19791981Vis
1593Sorter af kepaløg1981Vis
1594Effekten af normal- og overdosering af nogle nyere ukrudtsmidler i kornafgrøder1981Vis
1595Forsøg med sorter af alm rajgræs rød svingel engrapgræs alm hvene og krybende hvene til plæne 1977-801981Vis
1596Ukrudtsbekæmpelse i bønner1981Vis
1597Rhododendron Cunninghams White dyrket ved forskellig surhedsgrad1981Vis
1598Sortsforsøg med jordbær 1978-791981Vis
1599Tobakmosaikvirus i danske peberkulturer1981Vis
1600Chiliotrichum diffusum Siska En ny stedsegrøn kurvblomstrende busk1981Vis
1601Levermosbevoksningens indflydelse på væksten af træer buske og stauder i containere1981Vis
1602Produktion af ribsbuske i containere1981Vis
1603Produktion af solbærbuske i containere1981Vis
1604Dyrkning af tulipaner på bede eller rygge1981Vis
1605Sorter af vinterraps 1978-801981Vis
1606Sorter af gul sennep som efterafgrøde 1978-801981Vis
1607Sorter af fodderræddike som efterafgrøde 1978-801981Vis
1608Sorter af vinterbyg 1978-801981Vis
1609Sorter af vinterhvede 1978-801981Vis
1610Kvælstof til frøavl af hundegræs1981Vis
1611Kvælstof til frøavl af rød svingel og engrapgræs1981Vis
1612Sådybde og kvælstof til gulerødder1981Vis
1613Frøavlsforsøg med skorzonerrod1981Vis
1614Husdyrgødningens indhold af kobber og bor1981Vis
1615Kvælstof til frøavl af timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii)1981Vis
1616Sandflugtsdæmning i kartofler1981Vis
1617Såtid for italiensk og almindelig rajgræs til frøavl1981Vis
1618Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vintersæd lige efter såningen1981Vis
1619Sorter af havre 1978-801981Vis
1620Sorter af vårbyg 1978-801981Vis
1621Sorter af vårhvede 1978-801981Vis
1622Stiklingeformerede Buskroser Roddannelse overlevelse og tilvækst1981Vis
1623Tomat i vandkultur Regulering af pH og tilførsel af næringsstoffer1981Vis
1624Sorter af fodermarvkål 1978-801981Vis
1625Sorter af foderbeder 1978-801981Vis
1626Sorter af valmue 1978-801981Vis
1627Sorter af markært 1978-801981Vis
1628Sorter af vårraps 1978-801981Vis
1629Virkning af nogle holdbarhedsmidler på afskårne roser efter 4 døgns køl1981Vis
1630Udbytte og frugtstørreæse i danske Cox`s Orange plantninger1981Vis
1631Middeltidlige sorter af alm rajgræs 1976-801981Vis
1632Sorter af hundegræs 1976-801981Vis
1633Tidlige kartoffelsorter 1979-801981Vis
1634Sorter af clifornisk hejre 1976-801981Vis
1635Soreter af engrapgræs 1974-801981Vis
1636Sorter af rødkløver 1976-801981Vis
1637Middeltidlige kartoffelsorter 1978-801981Vis
1638Sildige kartoffelsorter 1978-801981Vis
1639Bekæmpelse af ørnebregne (Pteridium aquilinum)1981Vis
1640Sortsvurdering af rabarber 1977-791981Vis
1641En metode til at undgå for kraftig strækningsvækst hos afskårne tulipaner1981Vis
1642Optagningstidens indflydelse på udbytte og holdbarhed i hånd- og maskinoptagne gulerødder1981Vis
1643Ammoniakbehandling af halm i rundballer med og uden plasticdækning1981Vis
1644Plasticdækning i issalat1982Vis
1645Sortsforsøg med væksthusagurker 19811982Vis
1646Forårsslæt i italiensk rajgræs til frøavl1982Vis
1647Nedbør fordampning og vandbalance 19811982Vis
1648Kuldioxyd til roser i væksthus øger indtjeningen1982Vis
1649Hurtigproduktion af Forsythia-planter til drivning1982Vis
1650Sorter af majs til grønhøst 1978-801982Vis
1651Sådybdens indflydelse på fremspiringen af chrysanthemum purløg dild og gulerod ved udlæg til frøavl1982Vis
1652Staldgødning til kepaløg1982Vis
1653Delt kvælstofgødskning af vinterhvede1982Vis
1654Sortsforsøg med Miniatureroser Podninger og stiklinger1982Vis
1655Nye sorter af drueagurker til engangshøst1982Vis
1656Sortsforsøg med sød peber 19811982Vis
1657Frøstørrelsens betydning i vårraps1982Vis
1658Bekæmpelse af hanekro i vårsæd1982Vis
1659Dyrkning af potteplanter på undervandingsmåtter dækket med perforeret plasticfolie1982Vis
1660Året-rundt produktion af knoldfreesi Ballerina1982Vis
1661Bekæmpelse af nattefrost i frugtplantager1982Vis
1662Læggedybde og knoldstørrelse for kartofler1982Vis
1663Plantekvalitet hos laurbærkirsebær Prunus laurocerasus Otto Luyken dyrket ved forskellig surhedsgrad1982Vis
1664Forsøg med sorter af alm rajgræs rød svingel engrapgræs fåresvingel og udspærret annelgræs til plæne 1978-811982Vis
1665Inddeling af majssorter i tidlighedsklasser1982Vis
1666Læggemængdens betydning for kartoflers udbytte og knoldstørrelse1982Vis
1667Sorter af vinterbyg 1979-811982Vis
1668Sorter af vinterraps 1979-811982Vis
1669Gødskning af containerplanter Produktion overvintring plantning1982Vis
1670Udplantning af eg som barrods- og containerplanter1982Vis
1671Sorter af vinterhvede 1979-811982Vis
1672Sorter af vårhvede 1979-811982Vis
1673Sorter af markært 1979-811982Vis
1674Udlægsmetoder for vinterraps1982Vis
1675Sorter af havre 1979-811982Vis
1676Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter1982Vis
1677Dyrkning af knoldfennikel1982Vis
1678Sorter af majs til grønhøst 1979-811982Vis
1679aSorter af vårbyg 1979-811900Vis
1679bSorter af vårbyg 1979-811900Vis
1680Sorter af skorzoner1982Vis
1681Sorter af rund rødbede1982Vis
1682Sorter af sommerblomkål1982Vis
1683Dæksædens halm ved udlæg af hundegræs alm rajgræs engsvingel og rød svingel til frøavl1982Vis
1684Sorter af sukkerroe til fabrik 1979-811982Vis
1685Sorter af kinakål1982Vis
1686Sorter af sensommerblomkål1982Vis
1687Sorter af alm rajgræs 1977-811982Vis
1688Sorter af italiensk rajgræs 1978-811982Vis
1689Sorter af hvidkløver 1975-811982Vis
1690Sorter af lucerne 1976-811982Vis
1691Sorter af sommerhvidkål1982Vis
1692Produktion af eg i containere1982Vis
1693Kvælstof i vandingsvandet til hvede1982Vis
1694Viroser i pelargonier1982Vis
1695Sortsforsøg med middeltidlige og sene sorter af sødkirsebær1982Vis
1696Året-rundt produktion af knoldfreesia Golden Melody1982Vis
1697Virkning af ætylen og lysmangel på Hibiscus rosa-sinensis1982Vis
1698Sorter af lave grønne bønner1983Vis
1699Nedbør fordampning og vandbalance 19821983Vis
1700Sorter af høje ærter i bælge1983Vis
1701Sorter af Broccoli1983Vis
1702Sorter af knoldselleri1983Vis
1703Sorter af radis til koldt hus forår1983Vis
1704Kvælstoftab gennem drænvand 1971-811983Vis
1705Sorter af radis til tidlig frilandsbrug1983Vis
1706Sorter af radis til koldt hus efterår1983Vis
1707aSorter af vårbyg 1980-821900Vis
1707bSorter af vårbyg 1980-821900Vis
1708Sorter af havre 1980-821983Vis
1709Sorter af vårraps1980-821983Vis
1710Halmfyringsaskens indhold af plantenærringsstoffer1983Vis
1711Sorter af vinterraps 1980-821983Vis
1712Sorter ar vinterbyg og rug 1980-821983Vis
1713Sorter ar vinterhvede 1980-821983Vis
1714Kloner af surkirsebærsorten Stevnsbær1983Vis
1715Vanding af vinterraps Foreløbige resultater1983Vis
1716Såning af gulerødder med nøgent eller pilleret frø1983Vis
1717Væksthæmning af pæretræer med Cycocel1983Vis
1718Sorter af hundegræs og engsvingel 1978-821983Vis
1719Sorter af rødkløver 1978-821983Vis
1720Skadedyr i raps Biologi og bekæmpelse1983Vis
1721Sorter af alm rajgræs 1977-82 og 1978-821983Vis
1722Sorter af italiensk rajgræs 1979-82 og hybrid rajgræs 1978-821983Vis
1723Byg og ærter i blanding til helsæd Udbytte og kvalitet (foreløbige resultater)1983Vis
1724Hurtigproduktion af prydbuske i containere1983Vis
1725Tilsætning af mælkesyrebakterier ved ensilering af græsafgrøder1983Vis
1726De anerkendte rapsskadedyrmidlers farlighed over for honningbier1983Vis
1727Forsøg med sorter af alm rajgræs rød svingel og engrapgræs 1979-821983Vis
1728Lad tulipanerne state 50 drivning med 1 uge ved 130 i spirerum1983Vis
1729Sorter af majs til grønhøst 1980-821983Vis
1730Sorter af sukkerroer til fabrik 1980-821983Vis
1731Udbringningstid for kvælstof til vinterraps1983Vis
1732Frøavl af chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium L)1983Vis
1733Frøavl af purløg1983Vis
1734Forskellige udplantningstider af jordbær1983Vis
1735Udbytteforsøg med meristemformerede jordbærplanter1983Vis
1736Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af nitratkvælstof 1973-811983Vis
1737Udlæg i byg af hundegræs rød svingel og engsvingel til frøavl1983Vis
1738Stiklingeformering af Cercidiphyllum japonicum (hjertetræ)1983Vis
1739Sortsfrosøg med Lave Roser1983Vis
1740Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1978-1981 I Vandet sandjord1983Vis
1741Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1979-1982 II Uvandet sandjord1983Vis
1742Ensilering i plastposer af rundballepresset græs1983Vis
1743Opt.tidspunktets betydning for opformering af kartoffelnematoden ved dyrkning af nematodemodtagelige kartofler1983Vis
1744Forsøg med holdbarhedsmidler og knusning eller kogning hos snit-Chrysanthemum1983Vis
1745Sortsforsøg med solbær1983Vis
1746Sorts- og klonforsøg med Buddleia1983Vis
1747Ensilerings- og fodringsforsøg med byghelsæd tilsat ammoniak1983Vis
1748Forbedring af frugtkvaliteten på ældre æbletræer1983Vis
1749Kemisk frugtudtynding af æblesorten Spartan1983Vis
1750To nye frøkilder Rosa carolina fk Inda og Rosa virginiana fk Vigi1983Vis
1751Kvælstof og kalium til blomme og sødkirsebær1983Vis
1752Sådybder ved udlæg af græs1983Vis
1753Enårigt græsukrudt i vintersæd1983Vis
1754Sorter af sødkirsebær1983Vis
1755Frøavl af kruspersille1984Vis
1756aSorter af vårbyg 1981-831900Vis
1756bSorter af vårbyg 1981-831900Vis
1757Sorter af vinterhvede og rug 1981-83 1984Vis
1758Sorter af vårraps 1981-83 1984Vis
1759Sorter af markært 1981-83 1984Vis
1760Viklerlarver på ærteplanter1984Vis
1761Nedbør fordampning og vandbalance 19831984Vis
1762Beskyttelse af dækfolien ved ensilering med Nicosil-presenning1984Vis
1763Sorter af vinterbyg 1981-831984Vis
1764Barkultur til frugttræer1984Vis
1765Kvælstoftab ved vanding med kvælstofholdigt vand1984Vis
1766Gulerodsfluen (Psila rosae) -orm i gulerødder1984Vis
1767Agerugler (Agrotis segetum) - knopormeangreb1984Vis
1768Plantebestande ved kolbemajsdyrkning1984Vis
1769Sorter af majs til grønhøst 1981-831984Vis
1770Sorter af sukkerroer til fabrik 1981-831984Vis
1771Sildige kartoffelsorter 1981-831984Vis
1772Kvalitet af læggekartofler1984Vis
1773Sorter af alm rajgræs 1979-83 og 1980-831984Vis
1774Sorter af italiensk rajgræs 1980-831984Vis
1775Sorter af hundegræs og engsvingel 1979-83 og 1980-831984Vis
1776Forsøg med sorter af alm rajgræs rød svingel engrapgræs og alm hvene til plæne 1980-831984Vis
1777Sorter af rødkløver 1979-83 og 1977-831984Vis
1778Forskelligt antal år mellem gulerødder1984Vis
1779Maskinhøst af jordbær1984Vis
1780Maskinhøst af nye hindbærsorter ved horisontal kulturmetode1984Vis
1781Æblesortsvurdering 19841984Vis
1782Beddyrkning af porre til konserveringsbrug1984Vis
1783Så- og optagningstider i gulerødder1984Vis
1784Sorter af oliehør 1980-821984Vis
1785Sortsblandinger af vårbyg 19831984Vis
1786Stigende mængder kvælstof til vinterbyg, udbragt ad én eller flere gange1984Vis
1787Plasticdækning og lækamme i majs1984Vis
1788Ensilering af CCM og majsstængler1984Vis
1789Varroasyge hos honningbier1984Vis
1790Såtider for lave marværter til konserveringsbrug1984Vis
1791Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterhvede1984Vis
1792Bekæmpelse af spildkornsplanter i engrapgræs udlagt i vinterhvede1984Vis
1793Frøavl af gulerødder1984Vis
1794Ensilerings- og fodringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder1984Vis
1795Specialsåmaskine til såning af raps1984Vis
1796Majsens udvikling gennem modningsfasen1984Vis
1797Såtid og såmængde i vinterhvede og vinterbyg1984Vis
1798Tulipaner som en- og toårige kulturer1984Vis
1799Fortsatte undersøgelser over tilsætning af mælkesyrebakterier ved ensilering af græsafgrøder1984Vis
1800Kvælstofgødskning af såede kepaløg1984Vis
1801Blommeudtynding ved rystning1984Vis
1802Korn og bælgplanter i blanding til helsæd Rsultater fra 19841984Vis
1803Tab af kvælstof til luftform ved denitrifikation1984Vis
1804Sorter af issalat på friland I Tidlig forår under plastic II Højsommer III Sensommer-efterår1985Vis
1805Vurdering af jordbærsorter 1982-831985Vis
1806Nedbør fordampning og vandbalance 19841985Vis
1807Magnesium til æble1985Vis
1808Byggulmosaik1985Vis
1809Sorter af korn 1985 Vinterhvedevårhvedevinterrugvinterbyg vårbyg og havre1985Vis
1810Vanding af rug1985Vis
1811Sorter af bælgsæd og olieplanter 1985 Markært vinterraps vårraps gul sennep opiatvalmue oliehør og kommen1985Vis
1812Dyrkning af kinakål under plast1985Vis
1813Kvælstofvirkning af kvæggylle tilsat inhibitorer1985Vis
1814Sorter af kartofler 19851985Vis
1815Vandingsbehov i forskellige vækstfaser hos ærter Foreløbige resultater1985Vis
1816Vanding af vinterhvede1985Vis
1817Direkte såning af korn Foreløbige resultater1985Vis
1818Majs-Roer1985Vis
1819Stiklingeformering af løvfælende Rhododendron1985Vis
1820Tætplantning af æbler1985Vis
1821Sorter af græsmarksplanter It. rajgræs Westerwoldisk rajgræs hybridrajgræs alm rajgræs timothe hundegræs m.fl1985Vis
1822Saftafløb ved ensilering af roetop1985Vis
1823Sorter af rodfrugter majs og grønfoderplanter Sukkerroer foderbeder kålroer turnips majs fodermarvkål m.m.1985Vis
1824Planteproduktion af eg af forskellige frøkilder1985Vis
1825Sorter af plænegræsser 1985 Alm rajgræs engrapgræs rød svingel stivbladet svingel alm hvene krybhvene og lav timothe1985Vis
1826Kvælstof til frøavl af italiensk rajgræs Mængder og udbringningstider1985Vis
1827Plastdækning af såede grønsager1985Vis
1828Sortsforsøg med Klatre- og Espalierroser 1972-801985Vis
1829Sortsforsøg med 34 sorter af Lave Roser1985Vis
1830Salat i vandkultur Regulering af pH og optagelse af næringsstoffer I1985Vis
1831Salat i vandkultur Sammensætning og tilførsel af næringsstofopløsninger II1985Vis
1832Bredsåskær contra alm såskær1985Vis
1833Forekomst af havrenematoden i danske vårbygmarker1985Vis
1834Myrica pensylvanica Myda og Myriman Nye buske med krydrede blade og stålgrå frugter1985Vis
1835Bedre planteproduktion ved rengøring af containerbede med kvantenære ammoniumforbindelser1985Vis
1836Udlægsmåder og kaligødskning ved frøavl af kruspersille1985Vis
1837Såtidspunkt kali- og delt kvælstofgødskning ved frøavl af efterårssået spinat1985Vis
1838Sortsforsøg med 31 sorter af Lave Roser1985Vis
1839Sorter af kinakål A Tidlig forår under fiberdug B Tidlig forår udækket C Højsommer D Efterår-lagring1985Vis
1840Udpegede frøkilder af træer og buske1985Vis
1841Frøkilder af bøg eg og ær til miljø- og landskabsformål1985Vis
1842Frøtyper og såteknik i kepaløg1985Vis
1843Podning af valnød1985Vis
1844Sorter af sommer- og vintergulerødder I Sommergulerødder til tidlig opt. II Sommergulerødder til efterårsopt. III Vintergulerødder1985Vis
1845Halmhåndteringens indflydelse på kerneudbytte og goldfodsyge ved ensidig dyrkning af vårbyg (Foreløbige resultater 1967-84)1985Vis
1846Sortsforsøg med væksthustomat 19841985Vis
1847Rajgræs og kløvergræs til slæt 1 brugsår I N-gødskning på uvandet jord1985Vis
1848Rajgræs og kløvergræs til slæt 1 brugsår II N-gødskning på vandet sandjord1985Vis
1849Jorddesinfektion med metam-Na til gulerødder1985Vis
1850Nedbør fordampning og vandbalance 19851986Vis
1851Sortsfrosøg med 30 sorter af Lave Roser1986Vis
1852Frøavl af kommen så- og kvælstofmængder1986Vis
1853Sorter af korn 1986 Vinterhvede vårhvede vinterrug vinterbyg vårbyg og havre1986Vis
1854Forfrugtværdien af raps og ærter1986Vis
1855Vanding og kvælstofgødskning af vinterbyg på grovsandet jord Foreløbige resultater1986Vis
1856Rajgræs og kløvergræs til slæt 2 brugsår III N-gødskning på uvandet jord1986Vis
1857Rajgræs og kløvergræs til slæt 2 brugsår III N-gødskning på vandet sandjord1986Vis
1858Sorter af bælgsæd og olieplanter 1986 Markært hestebønne vinterraps vårraps gul sennep opiatvalmue oliehør og kommen1986Vis
1859Bekæmpelse af storknoldet knoldbægersvamp med pelleret kalkkvælstof1986Vis
1860Sorter af kartofler 19861986Vis
1861Sådybde for majs1986Vis
1862Sådybde til korn og markært1986Vis
1863Frtøval af hvidkløver Såmængder gødskning med P og K og afpudsninger om foråret1986Vis
1864Virkning af gødninger på forekomst af Cavity Spot i gulerødder1986Vis
1865Undersøgelser af bygmeldug ved virulens-analyser i Danmark 19851986Vis
1866Undersøgelser af hvedemeldug ved virulens-analyser i Danmark 19851986Vis
1867Såmængde i havre og vårhvede1986Vis
1868Sorter af græsmarksplanter Italiensk rajgræs Westerwoldisk rajgræs hybridrajgræs alm rajgræs timothe hundegræs engsvingel rød svingel engrapgræs mm1986Vis
1869Sortsblandinger af vinterbyg 1983-851986Vis
1870Bestøvning af hyld1986Vis
1871Sorter af plænegræsser 1986 Alm rajgræs engrapgræs rød svingel stivbladet svingel alm hvene krybhvene og knoldrottehale (tidl lav timothe)1986Vis
1872Armeria - engelskgræs. afprøvning og udvælgelse af kloner og nye sorter1986Vis
1873Sorter af rodfrugter majs og grønfoderplanter 1986 Sukkerroer foderbeder kålroer turnips majs fodermarvkål foderraps olieræddike gul sennep og stubturnips1986Vis
1874Markært er en biplante1986Vis
1875Sortsforsøg med 16 sorter af Lave Roser1986Vis
1876Sorter af kepaløg I Stikløg II Såløg1986Vis
1877Kvælstofgødskning og vækstregulering i vårhvede1986Vis
1878Sortsforsøg med væksthusagurk 19851986Vis
1879Mælkesyrebakterier som ensileringsmiddel1986Vis
1880Halmnedmuldningens indflydelse på kvælstofudvaskning far sandjord Lysimeterforsøg1986Vis
1881Forsøg med tilsætning af Biomax ved ensilering1986Vis
1882Maskinlægning af forspirede kartofler1986Vis
1883Plantetæthed og læggeknoldstørrelse i tidlige kartoffelsorter1986Vis
1884Udnyttelse i udlægsåret af italiensk rajgræs som efterafgrøder1986Vis
1885Afbrænding om vinteren af genvæksten efter frøhøst i rød svingel hundegræs og engsvingel1986Vis
1886Vårbyg og alm kogeært i blandinger til helsædsfoder Udlæg af ital rajgræs 1983-19851986Vis
1887Optimeret udnyttelse af vinterhvedens udbytteevne1986Vis
1888Optimeret udnyttelse af vinterrugens udbytteevne1986Vis
1889Plastdækning af tidlig blomkål1986Vis
1890Æblesortsvurdering 19861986Vis
1891Skurv-resistente æblesorter1986Vis
1892Sorter af solbær 1979-851986Vis
1893Nedbør fordampning og vandbalance 19861987Vis
1895Hvedemeldug Virulens-analyser i 19861987Vis
1896Sorter af korn 1987 Vinterhvede vårhvede vinterrug vinterbyg vårbyg og havre1987Vis
1897Arabis- kalkkarse kloneforsøg og selektion af 4 sorter1987Vis
1898Sorter af kartofler 19871987Vis
1900Furepakningens indflydelse på jord og udbytte Orienterende undersøgelser1987Vis
1901Plantebeskyttelse i vårbyg1987Vis
1902Sorter af bælgsæd og olieplanter 1987 Markært hestebønne vinterraps vårraps gul sennep opiatvalmue oliehør og kommen1987Vis
1903Sorter af græsmarksplanter 1987 Italiensk rajgræs Westerwoldisk rajgræs hybridrajgræs alm rajgræs timothe hundegræs engsvingel rød svingel engrapgræs mm1987Vis
1904Sorter af plænegræsser 1987 Alm rajgræs alm rapgræs engrapgræs rød svingel stivbladet svingel alm hvene krybhvene og knoldrottehale1987Vis
1905Elmesorters dyrkningsværdi og formering1987Vis
1906Sorter af rodfrugter majs og grønfoderplanter 1987 Sukkerroer foderbeder kålroer turnips majs fodermarvkål foderraps olieræddike gul sennep og stubturnips1987Vis

Fortegnelser

1980-1985  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987