Aarhus Universitets segl

SH Meddelelser 1974-1992

Nr.    TitelÅr      Link
1Ny publikationsformer fra Statens Husdyrbrugsforsøg1974Vis
2Krydsnings- og produktionstypeforsøg med europæiske kødracer. I. Forsøgsplan1974Vis
3Fravænningstidspunktets indflydelse på søernes frugtbarhed1974Vis
4Krydsnings- og produktionstypeforsøg med europæiske kødracer. II. Kælvningsforløb1974Vis
5Linieafprøvning af kalkuner, ænder og gæs1974Vis
6Krydsnings- og produktionstypeforsøg med europæiske kødracer III Foreløbige resultater fra 1 serie af kalve og ungtyre på avlsstationen Egtved1974Vis
7Byg med højt indhold af protein og lysin1974Vis
8Fodring to gange daglig efter norm sammenlignet med fodring efter ædelyst ved anvendelse af »Porka« foderautomater1974Vis
9Linie- og afkomstprøver med slagtekyllinger 1973-741974Vis
10Slagtevægtens og foderstyrkens indflydelse på vækst, foderudnyttelse samt slagte- og kødkvalitet hos RDM-ungtyre. I. Vækst og foderudnyttelse1974Vis
11Forskellige faktores indflydelse på ungkaninernes vækst1974Vis
12Forskellig kvælstofgødskning og forskellig belægning i forsøg med stude på græs1974Vis
13Batater (sweet potatoes) som foder til slagterisvin1974Vis
14Nedsatte proteinnormer til slagterisvin Sojaskrå som eneste proteintilskudsfoder1975Vis
15Forsøg med krydsning af Sortbroget Dansk Malkerace i Rød Dansk Malkerace1975Vis
16Forskellig fodring af sopolte og gylte efterfulgt af tidlig fravænning og slagtning af søerne1975Vis
17Nedsatte proteinnormer til slagterisvin. Proteintilskudsfoder- 50 pct. solsikkeskrå, 50 pct. sojaskrå1975Vis
18Fodringsteknik. 1. Funki fodringsasnlæg- dosering og afblanding1975Vis
19Formalet halm i foderblandinger til ungtyre1975Vis
20Undnyttelse af ikke-protein kvælstof (NPN) hos kalve1975Vis
21Ægtransplantation, en mulighed i fremtidens kvægavlsarbejde1975Vis
22Opdrætundersøgelse på grundlag af data fra helårsforsøg med kvæg- 1968-731975Vis
23Fordøjelighedsforsøg med fjerkræaffaldsprodukter til mink1975Vis
24Selen i fuldfoder til slagtekyllinger1975Vis
25Forsøg med SDM og Holstein-Friesian1975Vis
26Iltning af gylle. 1. Indretning af ringkanal under svinestald med spaltegulv1975Vis
27Ærter til drægtige og diegivende søer1975Vis
28Forsøg med tilsætningsstofferne zinkbacitracin, flavofosfolipol, nitrovin til slagtekyllinger1975Vis
29Løbetarmparasitter hos kalve på græs1975Vis
30Zinkbacitracin, nitrovin og flavomycin som fodertilskud til slagtesvin1975Vis
31Forskellige foder- og proteinnormer til svin slagtet ved henholdsvis 90 og 120 kg levendevægt1975Vis
32Undersøgelser over ammoniakfrigørelsen i vommen fra forskellige ikke-protein kvælstof (NPN) produkter1975Vis
33Ochratoksin A i svin1975Vis
34Zinkbacitracin til Hvide Plymouth Rock rugeægshøner. Rugeægproduktion - Kyllingernes kvalitet1975Vis
35Forskellige foder- og proteinnormer til svin slagtet ved henholdsvis 90 og 120 kg levendevægt. 2. Kødkvalitet1975Vis
36Forskellige foder- og proteinnormer til svin slagtet ved henholdsvis 90 og 120 kg levendevægt. 3. Sammenligning af to opskæringsmetoder1975Vis
37Fodermidlernes værdi til svin. 1. Fodermidlernes fordøjelighed og indhold af omsættelig energi1975Vis
38Slagtevægtens og foderstyrkens indflydelse på vækst, foderudnyttelse samt slagte- og kødkvalitet hos RDM-ungtyre. II. Slagtekvalitet1975Vis
39Fodermidlernes værdi til svin. 2. De fordøjelige næringsstoffers omsætning og udnyttelse1975Vis
40Stigende mængde rapsskrå i slagtekyllingefoder1975Vis
41Ungtyreproduktionens økonomi og optimal afgangsvægt under forskellige forudsætninger.1975Vis
42Ungtyreproduktionens økonomi og optimal afgangsvægt under forskellige forudsætninger.1975Vis
43Selen og vitamin E til svin1975Vis
44Avlsarbejde med høns af kødtypen på Avlsstationen Strynø 1974-751975Vis
45Robinidins indflydelse på smagen af kyllingekød1975Vis
46Indflydelse af fodring med valle fra farvet Cheddarost på farven i spælk1975Vis
47Linieafprøvning af kalkuner, ænder og gæs1975Vis
48Ællingers behov for aminsyrerne methionin + cystin og lysin1975Vis
49Bygmutant med højt lysinindhold til slagterisvin1975Vis
50Selentilskud til slagterisvin1975Vis
51Bestemmelse af fordøjelighedskvotienter for råfedt1975Vis
52Beregning af energi-indholdet i kalve- og svineurin på grundlag af kvælstofindholdet1975Vis
53Beregning af omsættelig energi på grundlag af fordøjet organisk stof1975Vis
54Slagtekyllingers fosforbehov I1975Vis
55Slagtekyllingers fosforbehov II1975Vis
56Foder med mindsket proteinindhold i den sidste del af slagtekyllingers opdrætningstid1975Vis
57Fastetid og foderrester i slagtekyllinger1975Vis
58Fastetid og foderrester i slagtekyllinger1975Vis
59Forskjellige proteinnormer til henholdsvis torvegrise og avlscentergrise1975Vis
60Forebyggende midler mod fordøjelsesforstyrrelser hos tidligt fravænnende grise1975Vis
61Næringsværdi af lysinrig byg til slagtekyllinger1975Vis
62Rugeægsproduktion med Hvid Plymouth Rock Granuleret foder daglængde ekstra calciumtilskud ændring af fodermængde efter behov eller efter plan1975Vis
63Forsøg med tilskud af tylosinfosfat (Tylan) til mink i laktationsperioden1975Vis
64Liniekombinationsprøver med slagtekyllinger1975Vis
65Fedning af Jerseytyrekalve1975Vis
66Afsatnde mellem foder- og vandtrug og antal kyllinger pr m2 gulv I1975Vis
67Afsatnde mellem foder- og vandtrug og antal kyllinger pr m2 gulv II1975Vis
68Foderværdi og anvendelse af sojaskaller og sojaskråekstrakt1975Vis
69Hvedesorterne Beacon Kranik og Starke som eneste kornbestanddel i fuldfoder til slagtekyllinger I1975Vis
70Hvedesorterne Beacon Kranik og Starke som eneste kornbestanddel i fuldfoder til slagtekyllinger II1975Vis
71Sammenhængen mellem mælkeproduktionsevne kødproduktionsevne og kropsmål hos RDM og SDM1975Vis
72Kemisk sammensætning og fordøjelighed af pankreasmel (Pankreas = bugspytkirtel)1975Vis
73Kemisk sammensætning og fordøjelighed af majsglutenmel1975Vis
74Serums kloridindhold og æggeskallens kvalitet1975Vis
75Sammenligning mellem stude og steriliserede tyre1975Vis
76Træstofindholdet og formalingsgradens indflydelse på fordøjeligheden af sojaskrå til mink1975Vis
77Slagtevægtens og foderstyrkens indflydelse på vækst foderudnyttelse samt slagte- og kødkvalitet hos RDM-ungtyre III Kødkvalitet1975Vis
78Krydsnings- og produktionstypeforsøg med europæiske kødracer IV Kælvningsforsøg Tilvækst slagte- og kødkvalitet hos kalve og ungtyre1976Vis
79Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace og Rødt Belgisk Kvæg1976Vis
80Kunstig sædoverføring på svin- Undersøgelse af konceptionsforholdene ved anvendelse af to insemineringer i brunsten med ca 24 timers interval1976Vis
81Undersøgelse af det relative fedtindhold i forskellige dele af slagtekyllinger1976Vis
82Kalkunkyllingers proteinbehov fra 0-10 uger1976Vis
83Undersøgelse over sammenhængen mellem blodtypesystem H og points for kødfarve hos svin1976Vis
84Virginiamycin og Ronidazol som fodertilskud til slagterisvin1976Vis
85Iltninge af gylle II Svinegyllens mængde temperatur sammensætning og biokemiske iltforbrug1976Vis
86Forskellige kornarter til ællinger1976Vis
87Indflydelse af foderstyrke og andre miljøfaktorer på tidlig fravænnede grise1976Vis
88Eksperimentel infektion med løbeorm hos kalve1976Vis
89Æggehvidens protein- og tørstofindhold bestemt ved refraktometri Sammenhæng mellem dette og nogle produktionsegenskaber hos to specialiserede æglægningslinier1976Vis
90Virginiamycin i fuldfoder til slagtekyllinger1976Vis
91Kemisk sammensætning og foderværdi af tørret alcalaseslam og penicillinmycelium til mink I1976Vis
92Kemisk sammensætning og foderværdi af tørret alcalaseslam og penicillinmycelium til mink II1976Vis
93Ensileringsmetoder for kløvergræs og græs og fodring med de ensilerede afgrøder til malkekøer1976Vis
94Fodermidlernes værdi til svin 3 Træstofkoncentrationens indflydelse på fordøjelighedenI1976Vis
95Fodermidlernes værdi til svin 3 Træstofkoncentrationens indflydelse på fordøjelighedenII1976Vis
96Fodermidlernes værdi til svin 4 Træstofkoncentrationens indflydelse på fordøjeligheden1976Vis
97Næringsværdien af 3 majsprodukter sammenlignet med majs I1976Vis
98Majsbiprodukter til slagtekyllinger II1976Vis
99Avoparcin i fuldfoder til slagtekyllinger1976Vis
100Hvid Italiener - vægt på forskellige alderstrin1976Vis
101Fordøjeligheden af aminosyrerne i koncentrerede fodermidler, givet som eneste proteinkilde og i blanding med korn1976Vis
102Kælvningsalderens indflydelse på foderforbrug, frugtbarhed, kælvningsforløb og mælkeydelse - 2,5 contra 1,5 års kælvningsalder hos RDM1976Vis
103Fodermidlernes værdi til svin. 5. Proteinkoncentrationens indflydelse på foderværdien.1976Vis
104Faderskabsbestemmelse i ekstensive kvæghold1976Vis
105lagringstidens indflydelse på¨foderværdien af formalet majs1976Vis
106To fodernormer til svin slagtet ved henholdsvis 88, 100 og 112 kg levendevægt1976Vis
107Slagtealder for gæs. I. Tilvækst , foderforbrug, kemisk sammensætning, slagteudbytte og slagtekvalitet1976Vis
108Slagtealder for gæs. II. Parterinsudbytte, smag og tilberedningssvind1976Vis
109Opskæringssvind hos slagtekyllinger1976Vis
110Kønslugt hos orner af Dansk Landrace1976Vis
111Værdien af glødefosfat og dicalciumfosfat af forskellig oprindelse som fosforkilder i fuldfoder til slagtekyllinger1976Vis
112Animalsk fedt i foder til slagtekyllinger1976Vis
113Produktionsforsøg med 1,5 eller 4,0 % animals fedt i foderet1976Vis
114Optimal fodringsintensitet i mælkeproduktionen. I. Tekniske hovedresultater 1972-751976Vis
115Optimal fodringsintensitet i mælkeproduktionen. II. Økonomisk analyse og konklusion1976Vis
116Åben svinestald med afskærmede stier1976Vis
117Linieafprøvning af kalkuner, ænder og gæs i 1975-761976Vis
118Lø’betarmparasitter hos kalve på græs- Undersøgelser i græsningssæsonen 19751976Vis
119Majs Til Slagtesvin1976Vis
120Vægt og slagtesvind hos goldsøer og slagtesvin fodret efter samme energinorm, men med forskellig træstofindhold1976Vis
121Ensilagesaft til slagterisvin1976Vis
122Bygmutant med højt lysinindhold til slagterisvin1976Vis
123Energetisk vedligeholdelsesbehov hos kyllinger1976Vis
124Energetisk vedligeholdelsesbehov hos svin1976Vis
125Energetisk vedligeholdelsesbehov hos kalve1976Vis
126Fodermidlers værdi til svin. 6. Fodermidlernes fordøjelighed og indhold af omsættelig energi1976Vis
127Vekselvirkning mellem halmstrøelse og foderets træstofindhold til slagterisvin1976Vis
128Proteinmængdens og slagtevægtens betydning for svinenes vækst- og slagteegenskaber, herunder især kødkvaliteten1976Vis
129Ensilering og fodring med helsæd af byg1976Vis
130Virkningen af sojalecithin i foder, tilsat fedt1976Vis
131Foderets struktur og begyndelsestemperaturens indflydelse på kyllingers foderomsætning1976Vis
132Genetiske undersøgelser over kvægets tilvækst, kropsudvikling og foderudnyttelse. I. Drægtighedsperiodens længde og fødselsvægt1976Vis
133Genetiske undersøgelser over kvægets tilvækst, kropsudvikling og foderudnyttelse. II. Tilvæksten, tilvækstens sammensætning og foderudnyttelse1976Vis
134Genetiske undersøgelser over kvægets tilvækst, kropsudvikling og foderudnyttelse. III. Egenskabernes sammenhæng og effekten af forskellige selektionsstrategier ved individprøverne1976Vis
135Produktionsværdi af kyllingefoderblandinger, fremstillet af fodermidler af forskellig kvalitet1976Vis
136Import af arveanlæg til RDM. I. Forsøgsplan og racevalg1976Vis
137Ludbehandlet (NaOH) kontra ubehandlet byghalm i foderblandinger til ungtyre1976Vis
138Optimal fodringsintensitet i mælkeproduktionen. III. Foderplaneksempler med forenklet fodringsprincip i forskellige produktionssystemer1976Vis
139Undersøgelser over kimtallet i fiskeensilage under forskellige omstændigheder1976Vis
140Slagtekyllingers svind, foderrestmængde, bakteriologi og fatsetid1976Vis
141Forskellige typer fuldfoderblandinger til slagtekyllinger1976Vis
142Blodplasmaets protein- og albuminkoncentration samt blodets hæmoglobinkoncentration hos rotter sat i relation til foderproteinets kvalitet1976Vis
143Import af arveanlæg til RDM. III. Kælvningsresultater 11976Vis
144Import af arveanlæg til RDM. II. Drægtighedsresultater 11976Vis
145Import af arveanlæg til RDM. IV. Kødproduktionsegenskaber hos F1 - kalve1976Vis
146Propylenglykol til malkekøer omkring kælvning1976Vis
147Forskelligt proteinindhold i tilskudsfoder til pattegrise1976Vis
148Tørret fjerkrægødning i foderblandinger til kaniner1976Vis
149Kyllingers hudfarve1977Vis
150Grønpiller contra byg til malkekøer1977Vis
151Vinasse som foder til malkekøer1977Vis
152Strækmetal og betonbjælker som spaltegulv til slagesvin1977Vis
153Indflydelsen af fedtkoncentrationen i fodert på den tilsyneladende fordøjelighed af fedt og fedtsyrer. I.1977Vis
154Indflydelsen af fedtkoncentrationen i fodert på den tilsyneladende fordøjelighed af fedt og fedtsyrer. II.1977Vis
155Tilsætning af vitaminer i foder med coccidiostater1977Vis
156Selen og vitamin E til søer og pattegrise1977Vis
157Forskellige proteinkilder til kalve og ungtyre. I. Vegetabilske proteinkilder til ungtyre (300kg)1977Vis
158Forskellige proteinkilder til kalve og ungtyre. II. Bomuldsfrøkager og rapsskrå til små kalve1977Vis
159Forskellige proteinkilder til kalve og ungtyre. III. Animalske proteinkilder til ungtyre (300kg)1977Vis
160Ventilationssystemers indflydelse på hønsegødningens tab af energi ogt kvælstof i hønsehuset1977Vis
161Hvede sammenlignet med byg til slagtesvin1977Vis
162Forskellig foderstyrke og forskellig proteintildeling til henholdsvis torvegrise og avlscentergrise i vækstperioden 20-90 kg1977Vis
163Individprøver af svin. 1. Afprøvning af ultralydudstyr til måling af sidespæktykkelse og areal af m. long.dorsi på svin1977Vis
164Fodermidlers værdi til svin. 7. Fedtkoncentrationens indflydelse på foderværdien1977Vis
165Slagtekyllinger aaf forskellig oprindelse. I.1977Vis
166Slagtekyllinger aaf forskellig oprindelse. II.1977Vis
167Vækst og foderudnyttelse hos grise af Dansk Landrace og Yorkshire i den tidlige del af vækstperioden1977Vis
168Slagtealder for ænder. Tilvækst, foderforbrug, kemisk sammensætning, slagteudbytte, slagtekvalitet, parteringsudbytte og smag1977Vis
169Forskellige fodermængder til slagtesvin1977Vis
170Bayo-N-Ox som vækstfremmende stof til slagtesvin1977Vis
171Foderværdi af helsæd, majs1977Vis
172Foderværdi af helsæd, havre1977Vis
173Foderværdi af helsæd, byg1977Vis
174Foderværdi af nøgen og dækket havre1977Vis
175Forskellige proteinnormers indflydelse på frugtbarheden hos orner, der anvendes til kunstig sædoverføring1977Vis
176Ultralydmåling af fedttykkelse og rygmusklens tværsnitareal på lam1977Vis
177Sammenligning af svins og rotters evne til at fordøje energien i forskellige foderblandinger1977Vis
178Kraftfodertildeling i malkestald kontra på gruppebasis ved foderbord1977Vis
179Alcalaseslam til slagtesvin1977Vis
180Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace, Holstein-Friesian og Finsk Ayrshire »Næsgaardforsøget« I. Forsøgets baggrund, formål og basisplan1977Vis
181Forsøg med forskellige staldtyper til malkekøer. I. Ydelsesresultater1977Vis
182Forsøg med forskellige staldtyper til malkekøer. II. Fodereffektiviteten og reproduktionsforhold1977Vis
183Lavt selen og vitamin E indhold i foderet til voksende svin1977Vis
184Smør - Diatmargarine - Overvægt. Et problemkompleks belyst ved forsøjelighedsforsøg med grise1977Vis
185Anvendelse af forskelligt behandlet byg og af sojaskrå kontra urea i foderblandinger til ungtyre1977Vis
186Fodermidlers værdi til svin. 8. Fodermidlernes fordøjelighed og indhold af omsættelig energi1977Vis
187Avoparcin og nitrovin som vækstfremmende midler til slagesvin1977Vis
188Løbetarmsparasitter hos kalve på græs. Undersøgelser i græsningssæsonen 19761977Vis
189Animalsk fedt i slagtekyllingefoder1977Vis
190VCT-protein til slagtesvin1977Vis
191Tilsætning af flavofosfolipol ved rugeægsproduktion med Hvide Italiener1977Vis
192Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace, Holstein-Friesian og Finsk Ayrshire »Næsgaardforsøget« II. Avlsmæssige og miljømæssige faktorers indvirkning på kælvningsforløbet1977Vis
193Standardiseret maskinmalkning. Arbejdforhold og malkekapacitet1977Vis
194Vurdering af udenlandske tyres ydelsesmæssige avlsværdi1977Vis
195Coccidiostater i slagtekyllingfoder1977Vis
196Urea til kalve og ungtyre1977Vis
197Ensilering og fodring med helsæd af havre1977Vis
198Zinkbacitracins virkning på ægydelse og foderforbrug. Zinkbacitracins i hønsegødning1977Vis
199Linieafprøvning af kalkuner, ænder og gæs i 1976-771977Vis
200Lige contra proportionalt store mælkeprøver af aften- og morgenmælk ved ydelseskontrol1977Vis
201Virkningen af vegetabilsk fedt med forskelligt indhold af frie fedtsyrer (FFA) på kyllingers vækst1977Vis
202Anvenmdelse af SCK-7 fortyndingsvæske til ornesæd med henblik på udstrækning af sædens anvendelsestid i indtil seks dage1977Vis
203Udnyttelse af ikke-protein kvælstof (NPN) hos kalve. Kosetter og tapioka som energikilde1977Vis
204Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace, Holstein-Friesian og Finsk Ayrshire Næsgaardforsøget III. Kælvningsforløbets indflydelse på vigtige produktions- og reproduktionsegenskaber1977Vis
205Kløvergræsensilage plus varierende mængde roefoder eller byg til ungtyre i binde- og løsdriftstald1977Vis
206Metionin) til malkekøer omkring kælvning1977Vis
207Melasse som energikilde i slagtekyllingefoder1977Vis
208Liniekombinationsprøver med slagtekyllinger 1976-771977Vis
209Fodermidlernes værdi til svin. 10. Halmmels indflydelse på fordøjeligheden1977Vis
210Fodermidlernes værdi til svin. 11. Halmmels indflydelse på udnyttelsen af den omsættelige energi1977Vis
211Kønsvis opfodring, forskelligt proteinniveau og forskellig foderstyrke til slagtesvin1977Vis
212Fremtidsperspektiver i avlen med slagtekyllinger1977Vis
213»Cellulomonas-protein« til slagtekyllinger1978Vis
214Indflydelse af æglægningsfoderets protein- og aminosyreindhold på hønernes ægydelse1978Vis
215Strøelsens betydning for navleblødning hos nyfødte grise1978Vis
216Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace, Holstein-Friesian og Finsk Ayrshire »Næsgaardforsøget« IV. Kalvedødelioghed før og under fødslen1978Vis
217Individprøver af svin. II. Herbaliteter, korrelationer og indeks for individprøveegenskaber målt i avlsbesætningen1978Vis
218Vomfysiologiske undersøgelser ved fodring med grønpiller contra byg til malkekøer1978Vis
219Omsætningen af protein i mave-tarmkanalen hos kvæg ved fodring med formaldehyd- og myresyrebehandlet græsensilage1978Vis
220Nærmiljøet i en åben stald til slagtesvin1978Vis
221Kyllingers natriumbehov og -indhold i relation til foderets natrium-kaliumforhold1978Vis
222A-vitamin og ß-caroten til kvæg1978Vis
223Lagringstidens indflydelse på smagen af kyllinger1978Vis
224Import af arveanlæg til RDM. V. Drægtighedsresultater, kælvningsforløb og kalvedødelighed hos F1-kvierne1978Vis
225Energi- og-eller proteinrationering af Hvid Plymouth Rock i opdrætningstiden og dens indflydelse på den senere æglægning1978Vis
226Opdrætningsintensitetens indflydelse på yverets udvikling og mælkeproduktionen i første laktation1978Vis
227Æglæggende høners foderoptagelse og kravet til foderets protein-energiforhold1978Vis
228Fodring af slagtesvin efter ædelyst indtil 50 kg efterfulgt af fodring efter norm til maksimalt 2,5 - 2,7 eller 2,9 kg foder pr. gris daglig i perioden 50-90 kg 1978Vis
229Animalsk protein sammenlignet med vegetabilsk protein samt to niveauer af protein med tilskud af lysin og metionin til søer1978Vis
230Fodermidlernes værdi til svin. 9. Formalingsgradens og træstofkoncentrationens indflydelse på foderets fordøjelighed hos svin af forskellig alder (vægt)1978Vis
231Lysinrig byg i foderblandingen til slagtekaniner1978Vis
232Hvede sammenlignet med byg til slagtesvin1978Vis
233Fodringsmetoder til slagtesvin. 1. Tørt eller opblødt foder1978Vis
234Korttidslagring af fuldfoder til malkekvæg1978Vis
235Rumensin i foderblandinger til kaniner1978Vis
236Temperaturens indflydelse på ægelæggende høners proteinbehov og vekselvirkninger mellem temperatur, fodringsmåde og proteinbehov på ægydelsen1978Vis
237Foderværdi af tapiokamel og majsglutenfoder til slagtekyllinger1978Vis
238Stigende mængder melasse i rationer med ammoniakbehandlet halm. Effekten på næringsstoffernes fordøjelighed1978Vis
239Omsætningen af protein i mave.tarmkanalen hos kvæg ved fodring med ammoniakbehandlet halm1978Vis
240Fiskemel med forskelligt askeindhold og fiskemel af blåvilling i foder til slagtekyllinger1978Vis
241Indflydelsen af fedtmængde og tilsætningsmåde på foderstruktur og tilvækst hos slagtekyllinger1978Vis
242Fordøjeligheden af hel kontra valset korn til får1978Vis
243Foderstrukturens indflydelse på slagtekyllingers tilvækst og foderforbrug samt produktionsøkonomi1978Vis
244rapsskrå (Erglu) som delvis eller fuld erstatning for sojaskrå i slagtesvins foder1978Vis
245Sammenligning af drægtighedsprocenter og kuldstørrelser ved anvendelse af 2 spermiemængder pr. insemineringsdosis1978Vis
246Mælkeproducentens redskaber til styring af produktionen over året. Anvendelse og virkninger1978Vis
247Fordøjelighed og optagelse af natriumhydroxydbehandlet byghalm hos voksende får med tilskud af hel byg plus urinstof eller sojaskrå1978Vis
248Løbetarmsparasitter hos kalve på græs. Undersøgelser i græsningssæsonen 19771978Vis
249Mosede fodersukkerroer til slagtesvin1978Vis
250Bygfraktioner til slagtesvin1978Vis
251Krydsnings- og produktionsforsøg med kød- og kombinationsracer, serie II. I. Forsøgsplan1978Vis
252Krydsnings- og produktionsforsøg med kød- og kombinationsracer, serie II. II. Kælvningsforløb, drægtighedstid samt kalvens størrelse1978Vis
253Lineafprøvning af kalkuner, ænder og gæs i 1977-781978Vis
254Rapskrå i foderblandinger til slagtekaniner1978Vis
255Forskellige bygpartiers foderværdi til svin1978Vis
256Kønsvis opfodring, forskelligt proteinniveau og forskellig foderstyrke til slagtesvin1978Vis
257Syre- eller basetilsætnings indflydelse på foderets fordøjelighed hos svin1978Vis
258Import af arveanlæg til RDM. VI. Eksteriørbedømmelser og malkbarhedsundersøgelser af F1 kvier1978Vis
259Flyvehavres spireevne efter formaling og passage gennem høners fordøjelsessytem1979Vis
260Bøgesavsmuld i foderet til selvfodrede slagtesvin1979Vis
261Tapiokamel i foderblandingen til slagtekaniner1979Vis
262Afprøvning af ultralydapparaterne ULTRA-SONOMATIC U-76A og DAN-SCANNER til måling af sidespæktykkelse og areal af m. longissimus dorsi på levende svin 1979Vis
263Rapsskrå (Erglu) som delvis eller fuld erstatning for sojaskrå i slagtesvinenes foder. Specielle undewrsøgelser1979Vis
264Majsensilage til ungtyre1979Vis
265Samtidig afprøvning af slagtekyllinger fra 3 generationer1979Vis
266Stigende mængde rapsskrå eller rapsekspeller i slagtekyllingefoder1979Vis
267Afprøvning af ultralydapparatet ULTRA-SONOMATIC U-76A på avlsforsøgsstationen for svin, Tylstrup. I. Indledning og afprøvningsmetodik. Resultater1979Vis
268Afprøvning af ultralydapparatet ULTRA-SONOMATIC U-76A på avlsforsøgsstationen for svin, Tylstrup. II. Resultater og diskussion1979Vis
269Angivelse og beregning af fordøjeligt råprotein til kvæg og får1979Vis
270Spiringens indflydelse på fordøjelighed og foderværdi af byg og rug1979Vis
271Handelsfoderblandingers foderværdi til svin1979Vis
272Alternative fodermidler til slagtesvin. 1. Vådfodringsanlæggenes funktion. Sammensætning af vådfoder med grovfoder1979Vis
273Rumensin i kraftfoderblandinger til ungtyre1979Vis
274Løbetarmsparasitter hos kalve på græs. Undersøgelser i græsningsperioden 19781979Vis
275Recorderbeholderens anvendelighed ved ydelseskontrol1979Vis
276Opfodring af sogrise og galte hver for sig eller 2 sogrise og 2 galte pr. sti. Forskellig foderstyrke og forskelligt proteinniveau til slagtesvin1979Vis
277Sejaffald til mink gennem reproduktions- og vækstperioden med og uden ekstra tilskud af jern1979Vis
278Fravænning ved 3 eller 8 uger med anvendelse af søer af ren race eller krydsning1979Vis
279Æglæggende høners proteinbehov under praktiske forhold1979Vis
280Erglu-rapsekspeller til malkekøer1979Vis
281Klassificering og Slagtekvalitet hos kvæg1979Vis
282Tilskud af LACTIFERM til ungkaniner1979Vis
283Foder-Mix til slagtekaniner1979Vis
284Forskellig energi- og proteinmængde til malkekøer i tidlig laktation1979Vis
285Forskellig bygkvalitet til slagtesvin1979Vis
286Rapskager som en del af proteintilskudsfoderet til slagtesvin1979Vis
287Ensilageoptagelse og mælkeproduktion hos malkekøer i relation til slættidspunkt og kraftfodermængde1979Vis
288Kalvefaderens indflydelse på kælvningsbesvær, dødsfødsler, kalvens størrelse og drægtighedstidens længde1979Vis
289Import af arveanlæg hos RDM. VII. F1-kviernes ydelsesresultater1979Vis
290Indflydelse af tidlig fravænning på søernes reproduktion og smågrisenes udvikling1979Vis
291Tilskud af fedt i foder til pattegrise1979Vis
292Alternative fodermidler til slagtesvin. 2. Mosede fodersukkerroer via vådfodringsanlæg1979Vis
293Helsædsensilage af byg høstet på forskellige udviklingstrin. Udbytte og foderværdi til malkekøer1979Vis
294Bomuldsfrø som en del af slagtesvinenes proteintilskudsfoder1979Vis
295Forskellige grovfodermidler til malkekøer1979Vis
296Ammoniakbehandling af ochratoksinholdig byg til slagtesvin1979Vis
297Stigende mængder skummetmælkspulver til tidlig fravænnede grise1979Vis
298Stigende mængder tørret sukkerroeaffald til slagtesvin1979Vis
299Indflydelse af fedts smeltepunkt på dets værdi som foder til slagtekyllinger1979Vis
300Løbetarmsparasitter hos kalve på græs. Specialundersøgelser over græstilbud, fordøjelighed og optagelse af organisk stof1979Vis
301Fodermidlernes værdi til svin. 12. Fodermidlernes fordøjelighed og indhold af omsættelig energi1980Vis
302Alternative fodermidler til slagtesvin. 3. To kvaliteter valle via vådfodringsanlæg1980Vis
303Energi- og proteinrationerings indflydelse på tilvæksten hos Hvid Plymouth Rock høneker1980Vis
304Anvendelse af en ny fortyndingsvæske »Zorlesco« til ornesæd med henblik på udstrækning af sædens anvendelsestid1980Vis
305Fiskeensilage med et lavt fedtindhold som en del af proteintilskudsfoderet til slagtesvin1980Vis
306Resultater fra Yorkshirebesætningen på Trollesminde1980Vis
307Optimal fodringsintensitet i mælkeproduktionen IV1980Vis
308Supplerende undersøgelser vedrørende måling af sidespæktykkelsen på levende svin med Ultra Sonomatic U-76 A1980Vis
309Ochratoksin A og citrinin i byg til grise i vækstperioden 25-55 kg1980Vis
310Fodringens indflydelse på vombakteriernes kemiske sammensætning1980Vis
311Sammenligning mellem in vivo protein fordøjelighed målt på rotter med to enzymatiske in vitro metoder1980Vis
312Forskelligt proteinniveau i foderret til slagtesvin af Dansk Landrace og Yorkshirerace1980Vis
313Majsensilage i kombination med forskellige mængder roer til malkekøer1980Vis
314Virkningen af aminosyreoverskud på proteinets udnyttelse i henholdsvis æg- og bygprotein1980Vis
315Kødkvalitet hos slagtesvin. Vekselvirkning mellem køn, proteinniveau og fodringsmetode1980Vis
316Majs og majsprodukters foderværdi til æglæggende høner1980Vis
317Omsættelige kalorier fra fedt eller kulhydrater til slagtekyllinger1980Vis
318Kan nitri og nitrat syntetiseres i organismen hos svin1980Vis
319Fodringsmetoder til slagtesvin. 2. Gruppefodring sammenlignet med individuel fodring og opblødt foder sammenlignet med tørt foder1980Vis
320Guamin som erstatning for kolostrum og som tilskud til råmælk til nyfødte kalve1980Vis
321Afprøvning af ænder af forskellig afstamning I.1980Vis
322Afprøvning af ænder af forskellig afstamning II.1980Vis
323Nogle observationer og undersøgelser i forbindelse med anvendelse af ANIMALKA som mineralstoftilskud til malkekøer1980Vis
324Forsøg med forskellige staldtyper til malkekøer. III. Ydelsesresultater1980Vis
325Forsøg med forskellige staldtyper til malkekøer. IV. Fodereffektivitet, reproduktions- og sygdomsresultater1980Vis
326Fuldfoder med ludbehandlet (NaOH) kontra ubehandlet byghalm til ungtyre1980Vis
327Fodersukkerroer som energikilde til mikrobiel proteinsyre i vommen hos kvæg1980Vis
328Anvendelse af valle, vallekoncentrat og permeat som foder til ungtyre1980Vis
329Rapsskrå og avoparcin i slagtekyllingefoder1980Vis
330Sukkerroemelasse som en del af foderet til slagtesvin over en vis størrelse1980Vis
331Småkalves vandforsyning1980Vis
332Ammoniakbehandlet byghalm til malkekøer1980Vis
333Alternative fodermidler til slagtesvin. 4. Gærfløde og kolbemajs via vådfodringsanlæg1980Vis
334Ubehandlet og natronludbehandlet, snittet byghalm til malkekøer1980Vis
335To fraktioner af bygmutant 1508 til slagtesvin1980Vis
336Indflydelse af energi- og proteinrationering i opdrætningsperioden på kvalitet af de følgende rugeæg1980Vis
337Fjerkræets behov for råprotein til dækning af dets aminosyrebehov1980Vis
338Valle- og sojaproteinkoncentrater sammenlignet med skummetmælkspulver i komælkserstatninger til spædekalve. I. Vækstforsøg1980Vis
339Valle- og sojaproteinkoncentrater sammenlignet med skummetmælkspulver i komælkserstatninger til spædekalve. II. Fordøjelighedsforsøg1980Vis
340Anvendelse af kraftfoderautomater til køer i løsdrift1980Vis
341Forskellige konserveringsmetoder ved høfremstilling1980Vis
342Store og små mængder ochratoksin A i byg til slagtesvin på forskellige tidspunkter i vækstperioden1980Vis
343Sammenhængen mellem tyres tyroxinnedbrydning og deres avlsværdi for smørfetproduktionen1980Vis
344Krav til fremstilling af sammenblandet foderrationer til kvæg1980Vis
345Linieafprøvnning af - og forsøg med kalkuner i 19801980Vis
346Tre byglinier med højt proteinindhold til slagtesvin1980Vis
347Forskellige konserveringsmetoders indflydelse på sundhedstilstand og foderværdi af byg til svin. I. Byggens oprindelse, konservering og sundhedstilstand1981Vis
348Forskellige konserveringsmetoders indflydelse på sundhedstilstand og foderværdi af byg til svin. II. Byggens fordøjelighed og foderværdi1981Vis
349Ænder, gæs og kalkuners behov for råprotein til dækning af deres aminosyrebehov1981Vis
350Resultater fra krydsningsforsøg med fem svineracer. I. Resultater for frugtbarhedsegenskaber1981Vis
351Roemelasse, rørmelasse eller træmelasse - pilleteret eller granuleret foder i slagtekyllingers første leveuge1981Vis
352Byg og bygbiprodukters foderværdi til høner af kødtype, HPR1981Vis
353Foderværdi af byggranulat til drøvtyggere1981Vis
354Proteinomsætningen i vommen hos kvæg fodret med græs og græsensilage1981Vis
355Fuldfoders energikoncentration til styring af malkekoens foderniveau. I. Senlaktation og goldperioder1981Vis
356Fuldfoders energikoncentration til styring af malkekoens foderniveau. II. Tidlig laktation 1981Vis
357Formalet byg sammenlignet med valset byg via vådfodringsanlæg1981Vis
358Rapsskrå (Line), nitrovin og avoparcin til slagtekyllinger1981Vis
359Indflydelse af variationer i foderets protein-energiforhold på æglæggende høners ægydelse1981Vis
360Bestemmelse af aminosyrer i foderstoffer. Hydrolysemetode1981Vis
361Alternative fodermidler til slagtesvin. 5. Kolbemajs sammenlignet med byg1981Vis
362Afgiftning af ochratoksinholdig byg til slagtesvin1981Vis
363Selentilskud til ungtyre1981Vis
364Kombineret avls- og slagtekvalitet på avlsstationen »Egtved«. B. Tilvækst, foderudnyttelse og slagtekvalitet hos Holstein-Friesian ungtyre1981Vis
365Kombineret avls- og slagtekvalitet på avlsstationen »Egtved«. A. Forsøgets baggrund og basisplan1981Vis
366Kombineret avls- og slagtekvalitet på avlsstationen »Egtved«. C. Fodring med majsensilage1981Vis
367Formalinbehandlet protein og urinstof til malkekøer1981Vis
368Roer contra rørmelasse til malkekøer1981Vis
369Lucernepiller og lucernesaft til slagtesvin1981Vis
370Foderværdi af celluloseaffald til drøvtyggere1981Vis
371Foderet giver tørt eller opblødt til slagtesvin1981Vis
372Genmakører med indflydelse på kvægets kødproduktionsevne1981Vis
373Sammenligning af ydelsen hos Hvid Italiener høner af to afstamninger under praktiske produktionsforhold1981Vis
374Indflydelsen af energi- og proteinrationering i opdrætningsperioden på den senere ægydelse af Hvid Plymouth Rock1981Vis
375Krystallinsk ochratoksin A og-citrinin til sund byg sammenlignet med naturlig kontamineret byg1981Vis
376Fravænningsstier med fast gulv eller gulv af strækmetal1981Vis
377Færdigfedning af efterårslam med hel eller valset byg samt virkning af klipning ved indbinding1981Vis
378Lufttætte siloers kapacitet af græs- og byghelsædsensilage1981Vis
379Virkningen af proteinets biologiske værdi på slagtekyllingers tilvækst og foderomsætning1981Vis
380Virkningen af proteinets biologiske værdi på slagtekyllingers protein- og fedtaflejring1981Vis
381Sammenligning af Gleptosil med Imferon til forebyggelse af anæmi hos smågrise1981Vis
382Smagsstoffer til smågrise1981Vis
383Animalsk eller vegetabilsk fedt i slagtekyllingefoder1981Vis
384Foder til pattegrise1981Vis
385Overskud af lysin og-eller metionin til slagtesvin1981Vis
386To bygpartier tilsat forskellige mængder lysin til slagtesvin1981Vis
387Indflydelse af vævsforligelighedskomplekset på produktionsrettede egenskaber hos høns. I. Introduktion og pilotundersøgelser1981Vis
388Indflydelse af vævsforligelighedskomplekset på produktionsrettede egenskaber hos høns. II. Genfrekvenser i en population af æglæggere og beskrivelse af forsøgsprojektet1981Vis
389Foreløbige resultater fra forsøg med SDM og Holstein-Friesian. 1. Ungtyres tilvækst og slagtekvalitet1981Vis
390Stigende mængder fiskemel i tidligt fravænnede grise1981Vis
391Mølletype og foderstrukturs indflydelse på æglæggende høners ægydelse og foderomsætning1981Vis
392Sammenligning af befrugtningseffektiviteten af ornesæd fortyndet med EDTA (Kiev, Varohm) tilsat penicillin + streptomycin eller neomycinsulfat1981Vis
393Alternative fodermidler til slagtesvin. 6. Gærflyde og fedt sammenlignet med byg og sojaskrå1981Vis
394Svingninger i indholdet af tilskudsfoder til slagtesvin1981Vis
395Anvendelse af ukonserveret og konserveret valle til ungtyre1981Vis
396Beregning af fjerkræfoderblandingers indhold af omsættelig energi1981Vis
397NaOH-behandlet byghalm i foderblandingen til avlskaniner I 1. generation1981Vis
398Forskellig proteintildeling i en del af eller hele drægtighedsperioden1981Vis
399Forskellig proteintildeling i drægtigheds- og diegivningsperioden1981Vis
400Fodring af søer på fravænningsdagen1981Vis
401Fuldfoder med forskellig energikoncentration til første kalvs køer før og efter kælvnning1981Vis
402Rapsskrå (LIne) som delvis eller fuld erstatning for sojaskrå i slagtesvinenes foder1982Vis
403Autoklavering af ochratoksin A- og citrininholdig byg til slagtesvin1982Vis
404Færdigfedning af Texellam på stald eller på græs1982Vis
405Solsikkeskrå til slagtesvin1982Vis
406Den sande fordøjelighed af aminosyrer i højtemperaturbehandlet byg målt i forsøg med mink1982Vis
407Pektin og diarréforebyggelse1982Vis
408Cemetelfilterstøv som fodertilskud til ungtyre1982Vis
409Sammenligning af befrugtningseffektiviteten af ornesæd fortyndet med EDTA og »Zorlesco« med henblik på udstrækning af sædens anvendelsestid1982Vis
410Skalstyrkemåling og knækægsprocent, set i et avlsmæssigt perspektiv1982Vis
411Stisørrelsens betydning for bensvaghed hos orner i opvækstperioden1982Vis
412Færdigdefning af Oxforddown X Texel vædderlam på stald og fodret med hel byg eller kvægtilskudsfoderblanding1982Vis
413Afskallet og uafskallet sojaskrå af forskellig nationalitet1982Vis
414Genetiske undersøgelser vedrørende klovegenskaber hos SDM køer1982Vis
415Søers vægtændringer i relation til kuldnumnier. race og kuldstørrelse1982Vis
416Ny en rgiiv r n til di-givmd søer1982Vis
417Antioxidanters indflydelse på ædelyst og tilvækst hos smågrise1982Vis
418Indflydelsen af foderets struktur på høners ægydelse og forekomsten af knækæg1982Vis
419Rapsskrå (Line) og skummetmælk i foderrationen til ungtyre1982Vis
420Indflydelsen af den daggamle kyllings vægt og de rugeægsproducerede høners alder på kyllingers produktionsparametre1982Vis
421Strøelse til tidligt fravænnede grise1982Vis
422Slagtekyllingers vægt, foderforbrug og slagteudbytte ved forskellig alder1982Vis
423Proteinkvalitet og fordøjelig-omsættelig energi i dobbelt lav rapsskrå bestemt i forsøg med rotter og udvoksede haner1982Vis
424Protein- og energiomsætning hos voksende kaniner fodret med natriumhydroxyd-behandlet halm1982Vis
425Effekten af foderets sammensætning på passagehastigheden hos rotter1982Vis
426Kombineret avls- og slagtekvalitet på avlsstationen »Egtved«. D. Fodring med byghelsædsensilage til ungtyre1982Vis
427Kombineret avls- og slagtekvalitet på avlsstationen »Egtved«. E. Tilvækst, forderudnyttelse og slagtekvalitet hos H-F ungtyre (2. årgang)1982Vis
428Krydsningsproduktion med LY-søer og orner af 4 racer. Frugtbarhed, tilvækst og foderforbrug samt resultater fra bedømmelsescentralen1982Vis
429Forsk sammensatte foderbl indflydelse på absorptionen af protein og energi fra hhv tyndtarm og blind-tyktarm samt absorptionsstedets betydning for udnyttelsen af den omsættelige energi1982Vis
430Foderets beregnede energiindhold og kyllingers vækst1982Vis
431Omsætningen af protein i mave-tarmkanalen hos kvæg ved fodring med natriumhydroxyd-bahandlet byghalm1982Vis
432Blind- og tyktarmens evne til at fordøje næringsstoffer og proteinværdien af de derfra absorberede kvælstofholdige forbindelser1982Vis
433Sammenhængen mellem absorptionen af energigivende stoffer fra blind-tyktarm og udnyttelse af den omsættelige energi i foderblandinger1982Vis
434Computerstyret kraftfodertildeling til køer i løsdrift, I. Indkøringsperioden1982Vis
435Højere belægning kombineret med mindre spredning i slagtevægt hos slagtesvin1982Vis
436Ammoniakbeluftet byg sammenlignet med samme byg ubehandlet, nedtørret eller opbevaret i gastæt silo1982Vis
437Mælkefodring af kalve i fællesbokse. I. Restrektiv fodring kontra pattesystem efter drikkelyst1982Vis
438Rapsskrå (Line) i foderblandinger til ungkaniner1982Vis
439Foderværdi af permeat til svin1982Vis
440XRD 463 og Virginiamycin i foderet til slagtesvin1982Vis
441Ænders vægt, foderforbrug og slagteudbytte1982Vis
442NaOH-behandlet byghalm im foderblandingen til avlskaniner. II. 2.generation1982Vis
443Hvede som eneste kornart i slagtekyllingefoder1982Vis
444Økonomi og optimal afgangsvægt i ungtyreproduktionen. 1. Planlægning på lang sigt1982Vis
445Økonomi og optimal afgangsvægt i ungtyreproduktionen. 2. Planlægning på kort sigt1982Vis
446Økonomi og optimal afgangsvægt i ungtyreproduktionen. 3. Anvendelse af forskellige mængder majs- eller byghelsædsensilage1982Vis
447Skøn over slagtekyllingers produktion af fri og bunden varme1982Vis
448Syrnet råmælk og skummetmælk til spædkalve1982Vis
449Forskellige kvaliteter fiskemel til smågrise1983Vis
450Foderværdi af halmstøv til drøvtyggere1983Vis
451NH3-Behandlet kontra ubehandlet halm i blandinger til malkekøer1983Vis
452Helsædshøstet byg sammenlignet med mejetærsket byg til slagtesvin1983Vis
453Vekselvirkning mellem protein - og zinkudnyttelse hos rotter1983Vis
454Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 1. Rug1983Vis
455Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 2. Hvede1983Vis
456Foderværdi af forskellig slags fedt1983Vis
457Stigende mængder ærter til slagtesvin1983Vis
458Kamarelalets sammenhæng med produktionsegenskaber hos høns1983Vis
459Foderfedt til malkekøer- Animalsk fedt kontra restprodukt fra fedtindustrien1983Vis
460Vitamin C til søer og strøelse til nyfødte grise1983Vis
461To energinormer og to proteinnormer til drægtige søer1983Vis
462Vådfodring med vand eller syrnet mælk til smågrise fravænnet ved 5 ugers alderen1983Vis
463Resultater af fordøjeligheds- og vækstforsøg med forskellige fiskemelskvaliteter til mink sat i ralation til biologiske - og kemiske kvalitetskriterier. 1. Tekstafsnit 1983Vis
464Resultater af fordøjeligheds- og vækstforsøg med forskellige fiskemelskvaliteter til mink sat i ralation til biologiske - og kemiske kvalitetskriterier. 2. Tabelafsnit1983Vis
465Kemisk sammensætning, fordøjelighed og anvendelighed til mink af kogte konserverede madrester fra institutioner1983Vis
466Kemisk sammensætning, fordøjelighed og anvendelighed til mink af gærfløde1983Vis
467Ochratoksinholdig byg tilsat Antiox Vana1983Vis
468Hørfrø og fedt i foderblandinger til smågrise1983Vis
469Foderværdien af forskellig slags fedt1983Vis
470Genetiske parametre til beregning af fødselsindeks for SDM, RDM og DRK-tyre1983Vis
471Rugægsproducerende kødtypehøners behov for kalcium1983Vis
472Undersøgelser over forskellige fodermidlers proteinnedbrydning i vommen målt med nylonposeteknikken1983Vis
473Befrugtningseffektivitet ved anvendelse af blandingssæd1983Vis
474Færdigfedning af Texel, Oxforddown og Marsk. Vædder-, bede- og gimmerlam1983Vis
475Enzympræparatet Binodan V givet i foder til grise, fravænnet ved 3 eller 5 uger1983Vis
476Foderurea og tildelingsfrekvens af kraftfoder til en proteinfattig grundration til malkekøer1983Vis
477Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 3. Byg1983Vis
478Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 4. Ris1983Vis
479Den hæmatologiske effekt af vitamin-C tilskud på lakterende tæver og deres hvalpe fodret konventionelt1983Vis
480Fedtkildens indflydelse på fedtets og fedtsyrernes fordøjelighed hos drøvtyggere1983Vis
481NaOH-behandlet byghalm i foderblandingen til avlskaniner. III. 3. generation1983Vis
482Mælkefodring af kalve i fællesbokse. 2. Mælkefodringsmetodens indflydelse på kalves adfærd1983Vis
483Nogle bygpartiers foderværdi til svin1983Vis
484Fødselsvægtens indflydelse på sogrisenes senere frugtbarhed1983Vis
485Foderets koncentrationsgrad til slagtesvin1983Vis
486Undersøgelser af en hurtig metodes (nylonposers) egnethed til bestemmelse af fordøjeligheden hos slagtesvin1983Vis
487Fiskemel af forskellig oprindelse i foderet til slagtekyllinger1983Vis
488Svinenes behov for FEs til vedligehold samt foderstyrkens betydning for foderforbruget og kroppens indhold af kød1983Vis
489Foder med lavt proteinindhold og med tilskud af aminosyrerne lysin og metionin til fravænnede grise1983Vis
490Foreløbige resultater fra forsøg med SDM og Holstein-Friesian. 2. Køernes ydelse1983Vis
491Kvælstofkildens indflydelse på foderoptagelse og fordøjelighed af energigivende næringsstoffer i halmrige kvægfoderrationer1983Vis
492Indflydelsen af forskellig mængde kvælstofgødning til græsningsmarker og tilskudsfoderet i bedækningstiden hos moderfår på frugtbarhed og læmmeresultater1983Vis
493Slagtekyllingers behov for linolsyre1983Vis
494Fodring af diegivende søer efter ædelyst1983Vis
495Tryk mod inventar i forbindelse med æde- og hvileadfærd hos køer i løsdrift1983Vis
496Flydende gær sammenlignet med sojaskrå til slagtesvin1983Vis
497Befrugtningseffektiviteten af ornesæd tilsat hvide blodlegemer (leukocyter) som antigen1983Vis
498Effekten af te, kaffe og kakao på protein- og energiudnyttelsen i sojaskrå og byg1983Vis
499Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 5. Majs1983Vis
500pH-stat metoden til bestemmelse af in vitro protein fordøjelighed1983Vis
501Muligheder for kvalitetsforbedringe af dobbeltlave raps ved varmebehandling og afskalning1983Vis
502Fiskemels proteinværdi til kvæg1983Vis
503Ernæringsmæssige og toksiske efekter af individuelle glucosinolater iblandet en standard diæt og fodret til rotter1983Vis
504Næringsværdien i majs- og bygmel lagret fra 0 til 120 dage eller ved stuetemperatur1983Vis
505Den sande fordøjelighed af aminosyrer i afpillede svinekranier til mink1983Vis
506Foderfedt til malkekøer. Animalsk fedt kontra vegetabilske olier og frie fedtsyrer1983Vis
507Malkekoens produktion ved svingninger i krasftfoderets sammensætning1983Vis
508Hvede sammenlignet med byg til slagtesvin1983Vis
509Selen i æglægningsfoder til avlskalkuner. Linieafprøvning af kalkuner1983Vis
510Ensilerings- og fodringsforsøg med byghelsæd tilsat ammoniak1983Vis
511Foderets fysiske struktur og kyllingers vækst1983Vis
512Udmalingsgradens betydning for næringsværdien i mel. 6. Sorghum1983Vis
513Minihøner som mødre til normale slagtekyllinger1983Vis
514Den sande fordøjelighed af aminosyrer i et sojaproteinkoncentrat - »Danpro« - til mink1983Vis
515Den sande fordøjelighed af aminosyrer i brisling til mink1983Vis
516Den sande fordøjelighed af aminosyrer i frossent fjerkræaffald og fjerkræensilage til mink1983Vis
517Den sande fordøjelighed af aminosyrer i svovlsyrerkonserveret fiskeensilage til mink1983Vis
518Selen til kælvekvier på græs1983Vis
519Avotan og Rumensin til ungtyre1983Vis
520Tilskud af selen og vitamin E til ungtyre1983Vis
521Effekten af foderets fiberindhold på omsætningen af kvælstof, energi og mineralstoffer hos rotter med normal eller redurceret tarmflora1983Vis
522Halm, høvlspåner eller markuleret avispapir som strøelse til slagtekyllinger1983Vis
523Indflydelsen af opdrætningsfoderets energi- og protein-energiforhold på hønekernes kemiske sammensætning og den senere ægydelse1983Vis
524Indflydelsen af kobber på æggenes skalkvalitet1983Vis
525Kunstig forlænget eller normal daglængde til ungtyre1983Vis
526Den sande fordøjelighed af aminosyrer i askefattigt kød-benmel til mink1983Vis
527Hvedebaseret foderblandinger til slagtekyllinger samt reduceret husplads i starten af opdrætningsperioden1984Vis
528Melfoder sammenlignet med pelleterer foder til slagtesvin fodret efter ædelyst1984Vis
529Melfoder granuleret eller pilleteret foder til slagtekyllinger1984Vis
530NaOH-behandlet byghalm i foderblandingen til avlskaniner IV. 4. generation1984Vis
531Betydningen af forskellig proteinnedbrydning i vommen for kvægets proteinforsyning1984Vis
532Forskellig handelsfodermidlers proteinnedbrydning i vommen hos kvæg1984Vis
533Fiskemel og skummetmælkspulver til fravænnede grise1984Vis
534Stigende mængder rug til slagtesvin1984Vis
535Anvendelse af BTS fortyndingsvæske til ornesæd1984Vis
536Slagtesvinenes produktion ved kontinuerlig ventilatorstøj1984Vis
537Sammenhængen mellem protein aflejret i voksende sogrise og mængden af råprotein fordøjet i henholdsvis tyndtarmen og blind-tyktarmen1984Vis
538Næringsværdien af botanisk definerede møllerifraktioner af byg. 1. Protein- og energiværdien af inderavner fra Bomi og højlysinsorten M-15081984Vis
539Næringsværd af bot def møllerifrakt af byg 2 Eff. af den mikrobielle aktivitet i blind- og tyktarm hos rotter på fordøjelighed af protein og energi i inderavner og endosperm fra Bomi og M-151984Vis
540Næringsværd af botanisk definerede møllerifraktioner af byg 3 Protein- og energiværdien af pericarp- testa- kim- aleuron- og endospermrige afskalningsfraktioner fra Bomi a Tekstafsnit1984Vis
541Næringsværd af bot def møllerifrakti af byg 3 Protein- og energiværdien af pericarp- testa- kim- aleuron- og endospermrige afskalningsfraktioner fra Bomi b Tabel og figurafsnit1984Vis
542Næringsværdien af botanisk definerede møllerifraktioner af byg 4 Effekten af den mikrobielle aktivitet i blind- og tyktarm hos rotter på fordøjeligheden af protein og energi1984Vis
543Ammoiakbehandlet halm med forskellig fysisk struktur til malkekøer1984Vis
544Effekten af fibre og mikrobiel aktivitet i fordøjelseskanalen hos rotter på proteinets sande fordøjelighed og biologiske værdi1984Vis
545Tilskud af aminosyrerne lysin metionin og treonin til foderblandinger med lavt proteinindhold til fravænnede grise1984Vis
546Forskellige kornarters indflydelse på fravænnede grises ædelyst vækst og sundhed1984Vis
547Afskallet byg til slagtesvin1984Vis
548Gastæt opbevarte korn til smågrise1984Vis
549Virkningen af vitamin-E i foder eller som injektion på antioxydant status hos fravænnede grise1984Vis
550Betydning af foderets fedtkvalitet og vitamin E-indhold for den biologiske antioxydantstatus hos svin1984Vis
551Sommermastitis hos drægtige SDM-opdræt Økonomiske tab1984Vis
552Sommermastitis hos ikke-drægtige SDM-opdræt Økonomiske tab1984Vis
553Ensilerings- og fodringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder1984Vis
554Forskellig protein- og fedttildeling til malkekøer ved foderrationer baseret på ammoniakhalm1984Vis
555Grundrationens indflydelse på virkningen af fedttilskud på ydelse og tilvækst hos malkekøer1984Vis
556Ernæringsmæssig værdi af hestebønner i relation til frøenes indhold af vicin convicin dopa og tannin Effekt af disse stoffer på proteinets udnyttelse målt i N-balanceforsøg med rotter1984Vis
557Den sande fordøjelighed af hæmoglobinblodmel til mink1984Vis
558Haletråd hos ungtyre I En epidemiologisk undersøgelse1984Vis
559Haletråd hos ungtyre II Adfærd i relation til belægningsgrad og staldtype1984Vis
560Anatomisk og kemisk sammensætning af 20 og 90 kg grise1984Vis
561NaOH-behandlet byghalm i foderblandingen til avlskaniner V 5 generation1984Vis
562Undersøgelse af reproduktionsforløbet hos søer efter parvovirus-vaccination1984Vis
563Melfoder eller granulat og piller til slagtekyllinger1984Vis
564Kornopbevaring og høsttidspunkt1984Vis
565Dobbeltlav rapsskrå i kraftfoderblandinger til kalve og ungtyre1984Vis
566Formalinbehandlet soyaskrå til malkekøer i tidlig laktation1984Vis
567Syrnet eller usyrnet komælkserstaning til småkalve1985Vis
568Stigende mængder roemelasse i fuldfoder til malkekøer1985Vis
569Mineralernes absorption i forskellige tarmafsnit hos svin (et metodestudium)1985Vis
570Malkning med systemer med seperat luft--mælketransport og med pulsatorstyret læuftindtag1985Vis
571Ensilering af bederoer iblandet halm Stabilitet af ensilage under praktiske forhold1985Vis
572Måling af slagtekyllingers bundne og frie varmeproduktion 1 Forsøgsresultater1985Vis
573Måling af slagtekyllingers bundne og frie varmeproduktion 2 Anvendelse af forsøgsresultater1985Vis
574Inflydelse af afblanding i foderblandinger på fjerkræets produktionsparametre1985Vis
575Næringsværdien i tritikale sammenlignet med næringsdværdien i hvede og rug 1 Kemisk sammensætning1985Vis
576Næringsværdien i tritikale sammenlignet med næringsdværdien i hvede og rug 2 Balanceforsøg med rotter1985Vis
577Byg kontra hvede til ungtyre1985Vis
578Slagtekyllingers behov for aminosyren ARGININ1985Vis
579Sammensætningen mellem foderets indhold af råfedt mineraler træstof råprotein og nettoabsorptionen af nogle mineraler i forskellige tarmafsnit hos voksende svin1985Vis
580Renhed og adfærd hos drægtige gimmere opstaldet i spaltegulvbokse med og uden adgang til halmstrøet leje1985Vis
581Handlingsprogram til Jersey kalve1985Vis
582Natrium selenit tilsat foderet på en minkfarm med tilfælde af »velfærdssyge«1985Vis
583Optagelse af gelatin coated og ikke coated DL-alpha tocoferol acetat adsorbat fra mave-tarmkanalen hos udvoksede mink på fiske- og svinefedt-rigt foder1985Vis
584Aminosyrefordøjeligheden af majsgluten og kartoffelprotein til mink1985Vis
585Koldmælkserstatninger tildelt via spand eller pattesystem til spædkalve1985Vis
586Undersøgelser vedrørende ko-kalv samspil 1 Indflydelse af 10 dages patteperiode på koens mælkeydelse yversundhed og reproduktion samt på kalves tilvækst og livskraft1985Vis
587Næringsværdien i forskellige ærtesorter1985Vis
588Virginiamycin til produktion af rugeæg med Hvid Plymouth Rock høner1985Vis
589Foderfedt til malkekøer- Traditionel animalsk eller mættet fedt sammen med beskyttet protein1985Vis
590Foderfedt til malkekøer1985Vis
591Lavenergetiske foderblandinger sammenlignet med højenergetiske foderblandinger til slagtekyllinger1985Vis
592Malketekniske undersøgelser vedrørende seperat luft--mælketransport1985Vis
593Kødbenmel som mineralstofkilde1985Vis
594Fordøjeligheden af askefattigt kødbenmel og mælkesyrekonserveret slagteaffald til mink1985Vis
595Toastede sojabønner til fravænnede grise1985Vis
596Tidelingsfrekvensens indflydelse på køernes mælkeproduktion ved middel og høj kraftfoderniveau1985Vis
597Mineralernes fordøjelighed og udnyttelse fra kornarterne byg, havre,1985Vis
598Forebyggelse af mastitis i goldperioden1985Vis
599Færdigf på stald af Shropshire og Oxforddown vædderlam Virkn af foderets fysiske struktur (hel byg pelleteret foder) samt klipning af lam på foderoptagelse tilvækst og foderforbrug1985Vis
600Sammeligning af tre fodernormer til diegivende søer1985Vis
601Effekten af Beta-karotintilskud på frugbarhedsresultatet hos kvier og køer på en karotinfattig foderration1985Vis
602Sammeligning af forskellige afstamninger af slagteænder1986Vis
603Byg og ærter høstet ved højt vandindhold1986Vis
604Fodring med NH3-behandlet hel byg til ungtyre og kvier1986Vis
605Ernæringsmæssig kvalitet af varmebehandlede og ekstraherede soyabønneprodukter1986Vis
606Effekt af soyaskrå ekstraheret soyaskrå og de ekstraherede lavmolekulære stoffer på fravænnede pastelminks vækst sundhed og pelskvalitet1986Vis
607Slagtekyllingers og æglæggende høners produktion af gødning1986Vis
608Fordøjeligheden af foderblandingers indhold af råfedt1986Vis
609Individuelle aromatiske cholinestere og deres bidrag til tannin- kvalitets- og ernæringsmæssige problemer ved rapsfrøprodukter1986Vis
610Foderværdien af ubehandlet og hydrolyseret permeat1986Vis
611Fodring efter ædelyst En eller tre grise pr sti1986Vis
612Afprøvning af 5 ultralydudstyr til måling af slagtekvalitet på levende svin1986Vis
613Stegeundersøgelser af ænder af forskellig afstamning1986Vis
614Måling af langtidsstress1986Vis
615Forskellige mælkemængder og fravænningskriterier til spædkalve1986Vis
616Sammeligning af hvede af en ny høst med hvede af sidste års høst til slagtekyllinger 1983-1984 og 1984-19851986Vis
617Observationer over kalves adfærd 1 Perioden 4 dage efter fødslen1986Vis
618Observationer over kalves adfærd 2 Perioden 4 -56 dage efter fødslen1986Vis
619Ernæringsmæssige og toksiske effekter af seks individuelle glucosinolater iblandet en glucosinolatfri diæt og fodret til rotter1986Vis
620Mælkesyrebakterier som ensileringsmiddel1986Vis
621Aflejring og Indhold af mineraler hos slagtesvin1986Vis
622Kernemajs høstet ved højt vandindhold1986Vis
623Store mængder Tylosin i foderet til svin de sidste to uger før slagtning1986Vis
624Effekten af ekstra hvede i foderblandinger til slagtekyllinger1986Vis
625Forskellige proteinmængder og proteinkilder til ungtyre fodret med store mængder byghelsædsensilage1986Vis
626Kernemajs til slagtesvin1986Vis
627Formindsket syrebindingskapacitet i smågrisefoder via syretilsætning1986Vis
628Undersøgelser over omsætningen af ca-sæber og frie fedtsyrer i mave-tarmkanalen hos kvæg 1 Fordøjeligheden af fedtsyrer og strukturkulhydrater1986Vis
629Undersøgelser over omsætningen af ca-sæber og frie fedtsyrer i mave-tarmkanalen hos kvæg 2 Fedtsyreomsætningen i formaverne1986Vis
630Ærter i foderblandingen til slagtekaniner1986Vis
631Kødbenmels og blodmels proteinværdi til kvæg1986Vis
632Nye metoder til kvantificering og karakterisering af fodermidlernes kulhydratfraktion1986Vis
633Blindtarmens betydning for transittiden og fordøjeligheden af energi cellulose hermicellulose og ß-glukan1986Vis
634Ernæringsmæssig kvalitet af mørkskallet dobbeltlav vårraps (Topas) og af gulskallet rybs i relation til glucosinolatinindhold tannin og procesbehandling1986Vis
635Stigende mængder viginiamycin i foderblandinger til æglæggende høner1986Vis
636Kalvkød på Jersey-tyrkalve1986Vis
637Kvalitetskrav til rapsprodukter i husdyrfoder1986Vis
638Foderets indflydelse på ornelugt i svinekød1986Vis
639Økonomisk resultat af forskelligt sædskifte i kvægbedriften1986Vis
640Forskelligt energiindhold I foderet til slagtesvin1986Vis
641Triticale til slagtekyllinger1986Vis
642Beriget vand til slagtesvin1986Vis
643Adfærd hos malkekøer ved forskellig belægningsgrad i lødriftstalde1986Vis
644Udfodringsmetodens indflydelse på mælkeydelse og tilvækst hos Jersey-køer i løsdrift1986Vis
645Forskellige proteinmængder og proteinkilder til kvieopdræt1986Vis
646Fodringshyppighed foderstyrke og proteinniveau ved fodring af slagtesvin1986Vis
647Askerigt kødbenmel som mineralstofkilde1986Vis
648Kaseinvalle til slagtesvin1986Vis
649Foderrationering af HPR høner fra 19 til 27 ugers alderen1986Vis
650Klinisk-kemiske og patologiske undersøgelser på minkhvalpe fodret med raps indeholdende forskellige mængder glycosinolat1987Vis
651Effekten af Carbadox og Tylosin i smågriseblandinger1987Vis
652Adfærdsforsøg med burstørrelser til mink1987Vis
653Stigende mængde toasted sojabønner i foderblandinger til slagtekyllinger1987Vis
654Fodringsforsøg ved afkomstprøver på Egtved 1984-85 1) Forskellig mælkefoderstyrke til indkøbte kalve 2) Anvendelse af store mængder ærter i kraftfoderet til ungtyre1987Vis
655Fodringsforsøg ved afkomstprøver på Egtved 1984-85 3) Helsædsensilage af byg og ærter til ungtyre 4) Sojaskrå kontra fiskemel som suppleringsprotein1987Vis
656Græsensilage som tilskudsfoder til fuldfoderblanding til kaniner1987Vis
657Knudeorm hos slagtesvin1987Vis
658Afprøvning af liniekombinationer af ænder - 19861987Vis
659Mupirocin i foderet til slagtesvin1987Vis
660Bestemmelse af linolsyrebehov til slagtesvin- Skeletmuskelmitokondriefunktion som responsfaktor1987Vis
661Bestemmelse af linolsyrebehov til slagtesvin- Lever- og hjertemitokondriefunktion som responsfaktor1987Vis
662Mælkekvalitet og ydelse ved tilskud af Ca-forsæbede palmefedtsyrer til malkekøer1987Vis
663Bestemmelse af pH i mave-tarmkanal hos mink i relation til fodringstidspunktet1987Vis
664Vinasse til slagtesvin1987Vis
665Opdrætning af ænder i isoleret-ikke isoleret hus og med forskellig belægning1987Vis
666Undersøgelser over laktosesyntese i cellekulturer af yvervæv fra lakterende ko1987Vis
667Omregningsfaktorer fra kvælstof til protein i foderstoffer1987Vis
668Hæmatologiske og klinisk-kemiske undersøgelser på minkhvalpe fodret med fersk og frossen sildeaffald1987Vis
669Udbytte og næringsværdi af nogle højlysin byg linier1987Vis
670Malkekoens græsoptagelse og græsmarkens udnyttelse ved afgræsning1987Vis
671Hvid Italiener-høners forbrug af OE til vedligeholdelse og tilvækst i de enkelte æglægningsperioder1987Vis
672Kvælstoftab med gødning og urin hos voksende grise - kan dette formindskes1987Vis
673Ny meotde til bestemmelse af letfordøjelige kulhydrater1987Vis
674Etapevis fravænning Effekten på smågrise og søer1987Vis
675Fytinsyre og fytaseaktivitet i foderstoffer1987Vis
676Næringsværdien af danskdyrket byg 1 Kulhydrater og andre hovedkomponenter1987Vis
677Næringsværdien af danskdyrket byg 2 Biologiske målinger1987Vis
678Næringsværdien af danskdyrket byg 3 Indholdet af foderenheder til svin beregnet ud fra kemisk analyser1987Vis
679Foderoptagelse ydelse og tilvækst ved anvendelse af roeaffald eller bederoer til malkekøer1987Vis
680Fedtrigt fiskemel i startfoder til kyllinger1987Vis
681Behov for protein og aminosyrer til grise fra 8 til 20 kg legemsvægt1987Vis
682In vitro fordøjelighed af foderstoffer bestemt ved hjælp af ileumsaft fra svin1987Vis
683Foderoptagelsessystem for ungkvæg1987Vis
684Omregningsfaktorer fra kvælstof til essentielle aminosyrer i foderstoffer1987Vis
685Beregning af lysin methionin og cystin og threonin ud fra kvælstofindholdet i korn og andre vegetabilske foderstoffer1987Vis
686Færdigfedning af efterårslam med hel byg eller hel rug1987Vis
687Færdigfedning af efterårslam med hel byg eller tørret sukkeroeaffald1987Vis
688Foderets kvalitet til svin 1 Sundhedsmæssig kvalitet1987Vis
689Foderets kvalitet til svin 2 Ernæringsmæssig kvalitet1987Vis
690Partiel fravænning Effekten på søer og smågrise1987Vis
691Indflydelse af æglægningsfoderets proteinindhold på æggenes energiindhold1987Vis
692Effekten af jern- og vitamin -C- tilskud på minkhvalpe1987Vis
693Fedtsyreomsætningen hos malkekøer fodret med forsæbet traditionelt eller mættet animalsk fedt 1 Forsøgsplan fordøjelighed af strukturkulhydrater og mælkeydelse1987Vis
694Fedtsyreomsætningen hos malkekøer fodret med forsæbet traditionelt eller mættet animalsk fedt 2 Optagelse og fordøjelse af fedtsyrer1987Vis
695Fedtsyreomsætningen hos malkekøer fodret med forsæbet traditionelt eller mættet animalsk fedt 3 Omsætningen af flygtige fedtsyrer i formaverne1987Vis
696Fasefodringsprincipper og klima vedrørende opdrætning af ællinger1987Vis
697Bestemmelse af total kvælstof som elementært N et alternativ til Kjeldahl1987Vis
698Undersøgelse af forskellige antibiotikas effekt på kimtallet i fortyndet ornesæd1988Vis
699Kimtallets betydning for fertiliteten af ornesæd1988Vis
700Højlysin byg (Piggy) i foderet til smågrise1988Vis
701Aflejring og indhold af aminosyrer hos slagtesvin1988Vis
702Byg og hvede suppleret med syntetiske aminosyrer eller sojaskrå til svin1988Vis
703Passiv immunisering af kalve ved hjælp af produktet »PELAMUN«1988Vis
704Tørstof pr m3 græs- og byghelsædsensilage i plansiloer og markstakke1988Vis
705Opdrætning af slagtekyllinger1988Vis
706Effekten af at tilsætte stråforkortningsmidlet Cerone direkte i foderet 1 Forsøg med rotter1988Vis
707Enzymtilskud (ß-glucanase) til foder med eller uden 30% hel hvede til slagtekyllinger1988Vis
708Virkningen af ß-glucanase i foderblandinger til slagtekyllinger med forskellige blandinger af korndel1988Vis
709Indflydelse af K-vitamin på kalcium-homøostase1988Vis
710Varmebehandlede ærter til slagtesvin1988Vis
711Afprøvning af drypvandingssystem til mink1988Vis
712Aminosyreindholdet i somælk i relation til officielt angivne behov og normer for aminosyrer i foder til smågrise1988Vis
713Salinomycin i foderet til slagtesvin1988Vis
714Effekten af diætetisk Vantosil kobber og zink på minkhvalpe1988Vis
715Fedning af slagtekøer1988Vis
716Lysinrig byg (Piggy) og rapsskrå til rotter og svin1988Vis
717Minkhvalpens optagelse af varmt og koldt drikkevand1988Vis
718Udsætterhøners kemiske sammensætning1988Vis
719Ketose hos roefodrede malkekøer1988Vis
720Nylonposeteknikken til bestemmelse af foderstoffers fordøjelighed hos svin1988Vis
721Sammenhæng mellem adfærdsrespons og eosinofilniveau hos minktæver1988Vis
722Tørringsmetodens indflydelse på ærters værdi i foderblandinger til slagtekyllinger1988Vis
723Alternativer til antibiotika i komælkserstatninger1988Vis
724Sammeligning af et nyt coccidiostatikum DICLAZURIL med et godkendt coccidiostatikum i forsøg med slagtekyllinger1988Vis
726Seperat - kontra normalfodring i rugeægsbesætninger af tunge racer1988Vis
728Produktion reproduktion og sundhed ved 2 3 eller 4 gange daglig malkning1989Vis
729Samspillet mellem pattegummiets massagetryk pattelængde yversundhed og malkningens gennemførelse1989Vis
730Produktion af kalvekød på Jersey og RDM-SDM 1 Tilvækst foderforbrug slagte- og kødkvalitet1989Vis
731Produktion af kalvekød på Jersey og RDM-SDM 2 Økonomi og optimal afgangsvægt1989Vis
732Effekten af Efrotomycin og Tylosin i smågriseblandinger1989Vis
733Nøgen havres foderværdi til slagtekyllinger1989Vis
734Varmebehandlings betydning for føordøjeligheden af stivelse fra byg og hvede hos mink1989Vis
735Store mængder selen til søer og smågrise1989Vis
736Lysprogrammets og foderstrukturens indflydelse på slagtekyllingers adfærdsmønster1989Vis
737Udvikling af en teoretisk model til forudberegning af aminosyrebehovet hos slagtesvin1989Vis
738Trypsininhibitoraktivitet i foderstoffer1989Vis
739Lysin methionin og treonin til fravænnede smågrise1989Vis
740Fortynding af syrnet råmælk og alternativer til antibiotika i komælkserstatning til småkalve1989Vis
741Resultater fra forsøg med orner af forskellig krydsningskombinationer1989Vis
742Tilvækst og tab af fjer hos æglæggende høner1989Vis
743Laboratoriemetode til bestemmelse af foderets protein- og energifordøjelighed1989Vis
744Varmebehandling af ærter og byg til slagtesvin1989Vis
745Stigende mængder methionin til slagtesvin1989Vis
746Zinkoxid til grise i fravænningsperioden1989Vis
747Tylan eller generisk tylosin til svin i 4 uger efterfulgt af en uges kontrolfoder før slagtning1989Vis
748CCC-behandlet hvede som foder og strøelse til smågrise og sopolte1989Vis
749CCC-behandlet hvede som foder og strøelse til gylte og 1 lægssøer1989Vis
750Nitratholdigt drikkevand til unge grise1989Vis
751Variation i næringsværdi hos rug1989Vis
752Mælkesyreproducerende bakterier i smågrisefoder1989Vis
753Protein og aminosyrer til slagtesvin fodret efter ædelyst1989Vis
754Beregning af levende vægt ud fra brystomfang hos RDM- og SDM-kvier1989Vis
755Spolorm hos slagtesvin1989Vis
756Bacillus subtilis i foderet til voksende kaniner1989Vis
757Stråforkortet byg Påvirker stråforkortningmidlet Cerone byggens anvendelighed som foder 2 Forsøg med rotter1990Vis
758Kolbemajs til slagtesvin1990Vis
759Harer Pilotforsøg med harer til belysning af fordøjeligheden af næringsstofferne i en kaninfoderblanding1990Vis
760Angorakaniner Undersøgelser af 2 klippeintervallers indflydelse på uldydelsen hos angorakaniner1990Vis
761Bakterietilsætning Virkningen af tilsatte Bacillusstammer i foder til slagtekyllinger1990Vis
762Benstyrke Hyppighed og sværhedsgrad af tibial dyschondroplasia sammenholdt med køn lysprogram fodernorm og foderstruktur1990Vis
763Motion til malkekøer Undersøgelser af daglig motion til malkekøer i bindestald1990Vis
764Nitrat til grise 1 Den mikrobielle aktivitet i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand1990Vis
765Nitrat til grise 2 Mikrobiel reduktion af nitrat og nitrit i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand1990Vis
766Melassekvalitet Sukkerroemelasse med normalt eller lavt kaliumindhold til slagtekyllinger1990Vis
767Natriumforbindelser Natriumchlorid eller natriumbikarbonat i foderblandinger til slagtekyllinger1990Vis
768Grises immunforsvar Miljøfaktores indflydelse på det antistofafhængige immunforsvar hos grise fravænnet ved 3 eller 5 ugers alderen1990Vis
769Svinetes sammensætning I Anatomisk sammensætning af sogrise og galte fodret efter norm eller ædelyst og slagtet ved 20 50 80 eller 100 kg1990Vis
770Tilskudsfoder til slagtelam på græs1990Vis
771Klargøring af udsætterfår af tung race til slagtning1990Vis
772Skatol (ornelugt) Mikrobiel produktion af skatol i mave-tarmkanalen hos grise1990Vis
773Undersøgelser vedrørende ko-kalv samspil 3 Indflydelse af 6-8 ugers patteperiode på koens adfærd mælkeydelse yversundhed og reproduktion1990Vis
774Goldperiodens længde Virkningen af planlagt goldperiodelængde på mælkeproduktionen i den efterfølgende laktation1990Vis
775Mættede fedtsyrer Mættede fedtsyrers indflydelse på foderudnyttelsen hos rotter1990Vis
776Ægs hvidehøjde Virkningen af temperaturer og lagertid på ægs hvidehøjde1990Vis
777Betain-cholin Betain som delvis erstatning for cholin i foder til slagtekyllinger1990Vis
778Svinets sammensætning II Kemisk sammensætning af sogrise og galte fodret efter norm eller ædelyst og slagtet ved 20 50 80 eller 110 kg1990Vis
779Kosetter med roegrønt i fodret til slagtekaniner1990Vis
780Kornarters indflydelse på ægproduktionen og æggets kvalitet1990Vis
781Hel hvede til slagtekyllinger1990Vis
782Slagtekyllingers behov for tilgængeligt fosfor1990Vis
783Høsttid for helsæd af vinterhvede I1991Vis
784Høsttid for helsæd af vinterhvede II1991Vis
785Lysin til smågrise1991Vis
786Fedtekstraktion Fedt- og fedtsyreindhold i enkeltfodermidler målt ved 4 forskellige fedtekstraktionsmetoder1991Vis
787Fedtsyrers fordøjelighed Fordøjelighed af stearinsyrerigt og palmitinsyrerigt mættet fedt hos malkekøer1991Vis
788Kalium-fattig melasse Stigende mængder til slagtesvin1991Vis
789Fiskehelmel til svin fra 4 uger til 25 eller 40 kg1991Vis
790LT-Fiskemel til smågrise1991Vis
791Malkning Malkningens indflydelse på malkbarhed og mælkeydelse hos Jersey køer1991Vis
792Hane- og hønekyllingers behov for protein1991Vis
793Væksthormon til slagtesvin Prosuktionsresultater slagtekvalitet og benstyrke1991Vis
794Kviekalve Opdrættet på meget høj eller normal fodringsintensitet fra fødsel til 6-10 ugers alderen og deres senere mælkeproduktion1991Vis
795Protein til han- og sogrise Stigende mængder sojaskrå1991Vis
796Tørgær til smågrise1991Vis
797Energikonc og proteinkildens indflydelse på foderoptagelse tilvækst foderforbrug og slagteudbytte hos Leicester Oxforddown og Texel vædderlam ved forskellig vægt ved slagtning1991Vis
798Optagelse tilvækst og foderforbrug ved færdigfodring af Leicester vædderlam med pelleterede foderblandinger1991Vis
799Start af en større fårebesætning Lystbækgaard 1989-901991Vis
800Færdigfodring af Texellam med hel byg og soyaskrå eller pelleteret foderblanding baseret på tørret sukkerroeaffald1991Vis
801Foderværdi af ærter og rapsfrø til slagtekyllinger1991Vis
802Slagteænders kvalitet Effekten af forskellig proteinkoncentration og hvedesupplering på slagteænders vækst foderforbrug slagtekvalitet og stegesvind1991Vis
803Flavodan Flavodan i foderblandinger til smågrise1991Vis
804Estimering af råfedts fordøjelighed hos drøvtyggere baseret på fodermidlernes indhold af råfedt1991Vis
805Virkning af flushing og forskelligt energiniveau i den sidste del af drægtighedstid på reproduktionsresultaterne hos gimmere-et-års får1991Vis
806Virkn af flushing og forsk energiniv i den sidste del af drægtighedstid på reproduktionsresultaterne hos 2 års får løbet efter hormonal brunstsynkronisering og behandling med PMSG1991Vis
807Kunstig sædoverføring hos får1991Vis
808Kyllingekødets fedtindhold kyllingekødets kemiske sammensætning og mulig ændring gennem et alternativt avlsmål1991Vis
809Rapsskrå og ærters indflydelse på ægs indhold af total kolesterol1991Vis
810Hangrise Fodret efter norm eller ædelyst med stigende mængder sojaskrå1991Vis
811Tilgængeligheden af en pelleteret mineralblanding til kvæg1992Vis
812Beregning af nettoenergiindhold (FEk) i kraftfoderblandinger til kvæg ud fra kemisk sammensætning samt fordøjeligheden af organisk stof1992Vis
813Threonin til smågrise1992Vis
814Indflydelse af animalsk og vegetabilsk fedt på ægs indhold af kolesterol1992Vis
815Kolbemajs til søer1992Vis
816Majs til han- og sogrise1992Vis
817Lysin til diegivende søer1992Vis
818Fylden af kartoffelpulp sukkerroer og roemelasse til ungtyre1992Vis
819Foderværdien af rapsprodukter til slagtesvin1992Vis
820Optagelse tilvækst og foderforbrug ved færdigfodring af leicester vædderlam med hel byg og sojaskrå eller pelleteret foderblanding baseret på tørret sukkerroeaffald1992Vis
821Optagelse tilvækst og foderforbrug ved færdigfodring af krydsningslam med kløvergræsensilage med eller uden tilskud af pelleteret sukkerroeaffald-kosetter1992Vis
822Undersøgelse af transpondermærkning af ænder og gæs1992Vis
823Estimering af fordøjeligheden af organisk stof i kraftfoder ved brug af in vitro metoder med vomvæske1992Vis
824Undersøgelser af pelsnings- tanings- og tørringsmetoder for skind af pelskaninen Castor Rex samt af foderoptagelse og tilvækst1992Vis
825Ny metode til bestemmelse af energiværdien i foderblandinger til svin1992Vis
826Den ernæringsmæssige værdi af forskellige havresorter1992Vis
827Stityper (labyrintstorsti) og gulvtyper til slagtesvin1992Vis
828Kemisk sammensætning af hønnikers tilvækst1992Vis
829Biotilgængeligheden af mineraler i rapsskrå1992Vis
830Reduceret protein til svin uden og med tilskud af lysin treonin og methionin1992Vis
831Effekten af forskellige fodrings- og produktionssystemer for krondyr på tilvækst og foderudnyttelse samt slagte- kød- og spisekvalitet og økonomi1992Vis
832Indflydelse af fiskeolie på ægs indhold af omega-3-fedtsyrer1992Vis
833Danske kaniners slagte- og kødkvalitetsegenskaber1992Vis
834Studier over fytinsyrenedbrydning i mave-tarmkanalen hos slagtesvin1992Vis
835Forskellige ærtesorter og stigende mængde ærter i foderblandinger til slagtekyllinger1992Vis
836Majs- eller hvede- baserede foderblandinger til slagtekyllinger1992Vis
837Sammenligning af slagtekyllingefoder fra forskellige firmaer1992Vis
838Tilsætningsstoffer til hangrise1992Vis
839Malkning med automatisk aftagere1992Vis
840Sort-Hvidbrystet Dansk Landand Opdrætnings- slagte- og stegeundersøgelser1992Vis
841Lys- og fodringsprogrammer til opdræt af hønniker Effekt på ægkvalitet1992Vis

Fortegnelser

1971-1979  1974-1975  1974-1978  1976-1977  1976  1978-1981  1980  1982  1983  1984  1985