Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsnetværk for bæredygtig emballering af fødevarer

Et nyt, internationalt forskningsnetværk med repræsentanter fra 36 lande, CIRCUL-A-BILITY, har set dagens lys inden for rammerne af Det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST). Formålet med netværket er at understøtte vidensdeling om bæredygtige løsninger til emballering af fødevarer. Professor Milena Corredig fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet er initiativtager til netværket.

 “Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future”, forkortet CIRCUL-A-BILITY, er navnet på et nyt, internationalt forskningsnetværk med repræsentanter fra 36 lande inden for rammerne af Det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST).

Netværket vil understøtte vidensdelingen mellem forskere fra forskningsinstitutionerne på tværs af Europa, som arbejder på at skabe fremtidens fødevareemballager.

Professor Milena Corredig fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet er initiativtager til netværket. Hun forklarer, hvorfor det er så vigtigt at fremme forskningen på dette område:

- Fødevareemballager er sat i verden for at beskytte fødevaren igennem hele værdikæden, for at kommunikere til forbrugerne og for at sikre fødevarekvalitet, sikkerhed og optimal holdbarhed. Men vi har brug for fremskridt i forhold til cirkulering af emballagen og i forhold til at minimere madspild og forbedre bæredygtighed, engagere borgere og arbejde med beslutningstagere.

Fælles indsats

CIRCUL-A-BILITY er et såkaldt COST Action - det vigtigste instrument for COST. COST Actions supplerer nationale forskningsmidler ved at understøtte forskningssamarbejde inden for videnskab og teknologi, der er af fælles interesse for mindst syv COST-medlemmer.

COST Actions er både åbne for forskere og for andre innovative aktører, og de er baseret på et fælles arbejdsprogram, der varer fire år.

Professor Milena Corredig forklarer formålet med en CIRCUL-A-BILITY Cost Action:

- CIRCUL-A-BILITY skal skabe helt ny viden ved at vi i fællesskab forsøger at løse både de store tekniske og ikke-tekniske udfordringer, der er forbundet med at implementere bæredygtige emballeringsløsninger i fremtidens cirkulære værdikæder på fødevareområdet. Det er vigtigt, at vi deler den data, vi har om den gensidige påvirkning mellem fødevareprodukt- og -emballage - og at vi samtidig har fokus på forbrugeradfærd.

Tværfagligt samarbejde

CIRCUL-A-BILITY vil samle et netværk af aktører, som er involveret i alle aspekter af fødevareemballering, herunder materialeforskere, fødevareforskere, slutbrugere i industrien, forbrugerforskere og politiske beslutningstagere.

- Netværket vil arbejde aktivt for at harmonisere og integrere forskningen i fødevareemballering, dele information, understøtte industrien i implementering af bæredygtige emballeringssystemer, skabe konsensus, der kan sikre en hurtigere implementering samt danne arbejdsgrupper, der kan give forskningsbaserede anbefalinger til forbrugere, slutbrugere, politiske beslutningstagere og industrien, siger Milena Corredig.

Det forventes, at COST Action-aktiviteterne vil 1) valorisere de aktuelle tekniske fremskridt, 2) fremskynde udviklingen af prototyper, der rækker ud over de enkelte interessenter, og som vil være til gavn på tværs af Europa, 3) undgå dobbeltarbejde i forskningen, 4) fremskynde overførsel af teknologi og fostre iværksætteri, og 5) løfte den videnskabelige kapacitet og forskningsrangering for COST-medlemmerne.

 

Om COST Actions

Det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST) er et EU-finansieret program, der støtter etablering af internationale forskernetværk. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.

Det vigtigste instrument for COST er COST Action. COST Action er et netværk for videnskabeligt samarbejde, der supplerer de nationale forskningsformidler.

Læs mere på den officielle hjemmeside

 Læs mere om det nye netværk CA 19124 – Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future

 

 


 

Mere information

Professor Milena Corredig
Institut for Fødevarer 
mc@food.au.dk
Tlf.: 22719132