Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Forsøgene sammenligner forskellige konventionelle og økologiske dyrkningssystemer. Foto: Lars Kruse, AU

18.08.2020 | DCA

Markante forskelle i økologiske dyrkningssystemers drivhusgasbalance

Forskere fra blandt andet Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har via to langvarige markforsøg i Danmark og Schweiz fundet, at drivhusgasbalancen varierer betydeligt mellem forskellige økologiske dyrkningssystemer.

Forskernes håb er, at der udvikles en app, så landmænd over hele verden kan bruge smartphone til at vurdere indholdet af kvælstof i deres afgrøder. Foto: Colourbox

18.08.2020 | DCA

Brug din smartphone til at tjekke afgrødens behov for kvælstof

Et hold af forskere med deltagelse fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt mulighederne for at bruge droner eller smartphones til at vurdere afgrøders behov for kvælstofgødning.

Institut for Husdyrvidenskab, AU deltager i et nyt projekt, som skal udvikle en vaccine, der forventes at kunne reducere den diarré-relaterede dødelighed hos smågrise med 90 %. Den nye vaccine ventes på markedet i 2026. Foto: Anders Trærup, AU.

17.08.2020 | Anis

Ny vaccine mod smågrise-diarré på vej

Aarhus Universitet er med i et nyt og banebrydende projekt, som skal udvikle en effektiv vaccine mod fravænningsdiarré hos smågrise. Hvis udviklingsarbejdet af vaccinen går, som forskerne håber, vil 90% af den dødelighed, som i dag ses på grund af fravænningsdiarré, kunne hindres og forbruget af antibiotika vil kunne sænkes tilsvarende.

Fodringsforsøg med slagtegrise ved AU Foulum har givet mere viden om, hvordan forskellige niveauer af fosfor i foderet påvirker grisenes knoglestyrke. Arkivfoto: Aarhus Universitet.

17.08.2020 | Anis

Lavt fosfor til slagtegrise giver ringere knoglestyrke

Resultater fra Aarhus Universitet i Foulum viser, at hvis slagtegrise tildeles fosfor under det anbefalede niveau, har det negative konsekvenser for grisenes knoglestyrke. Men konsekvenserne afhænger af, hvilke knogler der er tale om.

Der er stor individuel variation i græsindtaget hos økologiske søer. Nogle ville ikke røre græsset og andre åd med lethed op til 6 kilo friskt kløvergræs om dagen. En foderenhed svarer cirka til 6 kilo friskt kløvergræs. Foto: Maria Eksildsen.

13.08.2020 | Anis

Søer udnytter kløvergræs overraskende godt

En økologisk so går to-tre kilometer om dagen og fordøjer græs lige så godt som en ko. Det viser resultater fra projektet EFFORT, der er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Foto: Quinoamark - Colourbox

13.08.2020 | Forskning

Minister besøger quinoaforsøg på Lolland

Der er bæredygtighed og plantebaserede proteinkilder på programmet, når minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen torsdag d. 13. august besøger en af Quisacu-projektets høstklare quinoamarker på Lolland.

13.08.2020 | Food

Åbent hus i øko-grøntsager i Årslev - friland og væksthus

27. august kan du blive klogere på forskning i økologisk grøntsagsdyrkning på friland og i væksthus. Der er åbent hus for avlere og alle interesserede på Forskningscenter Årslev kl. 13. 00-15.30

Lektor Anders Feilberg leder Aarhus Universitets del af projektet. Han tror på, at den nye opfindelse vil føre til, at landbruget kan lykkes med at nedbringe erhvervets klima- og miljøbelastning på en nem og effektiv måde. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

14.07.2020 | DCA

Ny teknologi kan væsentligt reducere ammoniak- og metanudledning fra landbruget

Et dansk forskerteam har opfundet et naturligt additiv til husdyrgødning, der reducerer gødningens udledning af forskellige gasarter, bl.a. drivhusgassen metan.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

10.07.2020 | DCA

Seminar i Bruxelles om grøn bioraffinering som understøtter den fælles landbrugspolitik

Bioraffinering af græs og kløvergræs giver mulighed for en bæredygtig produktion af planteprotein og biobaserede produkter, som understøtter målene i den europæiske landbrugspolitik. Et seminar i Europa-Parlamentet i Bruxelles sætter fokus på mulighederne.

10.07.2020 | Agro

Lave høstudbytter resulterer i øget overskud af næringsstoffer

Landbrugets overskud af næringsstoffer er steget 2018/19 som følge af meget lave høstudbytter i tørkeåret 2018. Der kan dog ikke sættes lighedstegn mellem overskud og udledning til vandmiljøet.

Viser resultater 21 til 30 ud af 1113

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste