Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

17.06.2021 | DCA

Tænk hvis skovmyren kunne bekæmpe skadedyr, så vi slap for pesticider

Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet har beskæftiget sig med myrer i mange år. Han og hans forskerteam har fundet ud, at skovmyrerne æder andre insekter og sygdomsvæv fx svamp, samt at de udskiller antibiotiske stoffer, der hæmmer plantesygdomme på frugttræer og bærbuske. Se mere i denne webdok.

17.06.2021 | DCA

Han forsker i en grøn totalomstilling af samfundet

I ni år har Behzad Partoon forsket i at indfange CO2 på Universiti Teknologi Petronas i Malaysia. Nu forsker han i, hvad man kan bruge CO2’en til, når man har indfanget den. Det var faktisk hele årsagen til, at han kom til Aarhus Universitet.

Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

16.06.2021 | Forskning

Forskere fra Aarhus Universitet retter søgelyset mod faktorer, der påvirker arbejdsskader i landbruget

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Skotlands Rural College er risikoen for arbejdsskader i landbruget højere, når man arbejder med store husdyr end ved nogen af de mange andre arbejdsopgaver der hører til et landbrug. Faktisk er risikoen for arbejdsskader på kvægbedrifter tre gange højere end på for eksempel…

Foto: Klimatopmøde 2021

16.06.2021 | Møde

Det Nationale Klimatopmøde 2021 – kan corona-krisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?

Kan vi nytænke klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om fællesskab og global handling? Og hvad betyder det i forhold til fremtidens landbrug? Det giver professor Tommy Dalgaard et bud på, når han præsenterer sit bud på fremtidens landbrug.

Foto: Klimatoriet - Klimafolkemøde 2021

16.06.2021 | Konference

Klimafolkemøde 2021 – Et renere, smukkere og mere produktivt Danmark i 2050

Vær med, når professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi holder oplæg om ”En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser” samt deltager i en debat på tværs med blandt andre Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn

Foto: Claus Bo Andreasen

16.06.2021 | Forskning

Bælgplantebaserede dækafgrøder kan via selvregulering reducere kvælstoftab

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt efterafgrødeblandinger med bælgplanter har evnen til at reducere nitratudvaskning fra landbruget. Studiet viser, at de selv kan regulere deres indtag af kvælstof ved hjælp af biologisk N2-fiksering, og dermed være med til at reducere nitratudvaskning.

Sukkertang produceret ved Aarhus Universitets dyrkningsanlæg ved Grenå. Foto: Teis Boderskov (Aarhus Universitet, Institut for Bioscience).

15.06.2021 | DCA

Den grønne omstilling kan også være blå

Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Men grøn omstilling til blå biomasse som for eksempel tangdyrkning og muslingeopdræt kalder også på vilje og evne til at løse udfordringer, hvis det skal lykkes, siger rapporten.

Julie Strand har gennemført en stor del af sin forskning i bevarelse af dyrearter ved cellelaboratoriet ved Institut for Husdyrvidenskab ved AU. Privatfoto.

14.06.2021 | Anis

Unikke cellelaboratorie-faciliteter ved Aarhus Universitet har bidraget til grundlaget for opstart af genbank til bevarelse af truede dyrearter

Julie Strand - nyuddannet forsker fra Aalborg Universitet - har gennemført en stor del af sin forskning i bevarelse af dyrearter ved cellelaboratoriet ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet i Foulum. Sidste år fik hun tildelt en international pris for sit arbejde.

Ammetante-køer og kalve er netop sat på græs ved AU Foulum. Dyrene indgår i det nye GrOBEat projekt, der omhandler bæredygtig og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion. Foto: Linda S. Sørensen.

14.06.2021 | Anis

Ko-kalve samvær i fuldt flor på Danmarks Kvægforskningscenter ved AU i Foulum

Nyt projekt ved Aarhus Universitet skal fremme økologisk og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion baseret på et system, hvor to kalve går sammen med en ammetante indtil de er omkring et halvt år.

Forskere ved Aarhus Universitet har gennemført fodringsforsøg med tangpulver i mælken til kalve. Foto: Linda S. Sørensen.
Tangpulveret røres op i mælken inden det gives til kalvene. Foto: Linda S. Sørensen.

14.06.2021 | Anis

Tang i foderet påvirker småkalves immunstatus

Ved at tilsætte pulveriseret tang i mælk til småkalve kan man øge koncentrationen af blodplasma-komponenter med betydning for kalvenes medfødte immunforsvar. Det viser undersøgelse gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Viser resultater 21 til 30 ud af 1340

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste