Aarhus Universitets segl

Praktiske øvelser

Titel Fag og niveau Delelementer Sted
Adfærdsforsøg med malkekøer
  • Biologi
  • Øvelse
  • AU Foulum
  • Kvægbrugets Forsøgscenter
Adfærdsforsøg med malkekøer
Forgæring hos drøvtyggere
  • Biologi
  • Øvelse
  • AU Foulum
Vommens økosystem