Aarhus Universitets segl

Besøg AU Flakkebjerg

På AU Flakkebjerg forskes i plantebeskyttelse, bestøvning og bisygdomme samt plantebiologisk forskning med særligt sigte på korn-, frø- og industriafgrøder. 


Markvandringer

Konsulenter, erfagrupper, landmænd og andre fagfolk tilbydes markvandringer i løbet af vækstsæsonen. Specielt har vi mange forsøg, som er relateret til pesticider, sorter og frøavl.

Kontakt:

Driftsleder Anders Vestergaard

Professor Birte Boelt.


Erhvervspraktik

AU Flakkebjerg modtager 10 erhvervspraktikanter om året. Tilbuddet er meget eftertragtet, så der bliver hurtigt fyldt op. For at komme i betragtning ansøges om praktikplads via Ungdommens Uddannelsesvejledning.