Aarhus Universitets segl

Plantebaseret kost

I begyndelsen af 2021 offentliggjorde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en række officielle kostråd, som guider forbrugerne til en både sundere og mere klimavenlig kost. En af de væsentligste anbefalinger til dette er at spise mindre kød.

Klimakostrådene bygger på viden fra blandt andre Aarhus Universitet, der forsker i fødevarernes klimaaftryk og i forbrugernes interesse for at spise mere klimavenligt, for eksempel ved at spise mere grønt. På Aarhus Universitet forskes der også i den plantebaserede kosts fødevaremæssige kvaliteter og i udviklingen og efterspørgslen af plantebaserede fødevarer.


Udvalgte artikler

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Klimahensyn er for første gang en del af de officielle kostråd. Som forbruger kan man gøre en stor forskel for klimaet gennem sin kost. Man kan hente inspiration til netop det i de officielle kostråd, som for første gang indeholder anbefalinger til at mindske klimaaftrykket fra kosten. Bag rådene ligger blandt andet viden fra Aarhus Universitet om de enkelte fødevarers klimaaftryk. Læs mere om forskningen bag de officielle klimakostråd i artiklen her.

Bevilling på 2,8 millioner kroner til nyt projekt om plantebaseret kost. Forskere fra Institut for Fødevarer arbejder på et projekt, der skal undersøge mikro-RNA’er i plantebaseret kost. Det er et område, der er meget lidt viden om, men som kan have meget stor betydning for vores sundhed. Læs mere i artiklen om projektet om mikro-RNA’er i plantebaseret kost.

Er fremtidens fødevareingredienser plantebaserede? Forskere fra Institut for Fødevarer har i samarbejde med NEXUS A/S undersøgt muligheden for at anvende kikærtevand i fødevarer, hvor man ellers typisk anvender æggehvide. Det er sket ved at sætte fokus på aquafaba, altså det vand som kikærter på dåse lagres i - og resultaterne er lovende. Læs mere om aquafaba-undersøgelsen her.

Næsten en tredjedel af danskerne har skåret ned på kødet i kosten. En undersøgelse udgivet som DCA-rapport viser, at næsten en tredjedel af danskerne har reduceret eller stoppet deres kødforbrug. Læs atiklen om danskernes kødforbrug her.

Stor forskel i danskernes villighed til at reducere kødforbruget. Blandt danske forbrugere ses en generel tendens til at spise mindre kød, men den fordeler sig meget ujævnt blandt forskellige forbrugertyper. Det viser en DCA-rapport fra MAPP Centret. Læs mere om danskernes villighed til at reducere kødforbruget  i artiklen her.

En klimavenlig kost fylder mindre i landskabet. Det kræver et betydeligt mindre areal at brødføde en person, der følger Fødevarestyrelsens nye klimakostråd, end at brødføde en person, der spiser en gennemsnitlig dansk kost. Forklaringen skal især findes i en ændret andel af vegetabilske og animalske fødevarer men også i en ændret sammensætning af fødevarer inden for hver af de to hovedgrupper. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Læs mere om undersøgelsen af arealanvendelse og klimavenlig kost.