Aarhus Universitets segl

Cellulært landbrug

Cellulært landbrug er betegnelsen for kombinationen af blandt andet bioteknologi, cellebiologi, biomedicin, molekylærbiologi og syntetisk biologi, som har til formål at udvikle nye metoder til produktion af fødevarer og andre produkter, der ellers ville komme fra traditionelt landbrug. Det giver mulighed for at producere animalske produkter med et langt lavere ressourceforbrug end traditionelt produktion.

Forskningen på Aarhus Universitet omfatter en række af de forskningsområder, som er nødvendige for at udvikle cellulært landbrug.


Udvalgte artikler

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Mælk og kød skal dyrkes i petriskåle. Kan man lave mælk uden en ko – eller kød uden dyr? Det undersøger forskere fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt, der skal bane vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Læs mere om projektet CleanPro her.

Ny støtte til forskningsprojekt om mælk produceret i laboratoriet. Aarhus Universitet har modtaget en ny bevilling til at undersøge mulighederne for en fremtidig mælkeproduktion ved hjælp af kirtelceller isoleret fra mælk og dyrket i laboratoriet. Projektet komplementerer forskningsprojektet CleanPro.

Aarhus Universitet samler Nordens kompetencer inden for kultiveret kød. Der er stor viden om laboratoriefremstillet kultiveret kød i Norden, men der er brug for større sammenhæng mellem forskning og produktion. En online workshop i april 2021 samlede aktører fra hele Norden til udvikling af området. NKJ-netværket ”Cultured Meat – Nordic Take” ledet af Institut for Fødevarer stod bag arrangementet. Læs mere om workshoppen om kultiveret kød her.