Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Historiske publikationer

 

På siden her finder du flere hundrede historiske publikationer fra såvel universitetet som staten.

Det er stadig muligt at bestille trykte eksemplarer af en række af publikationerne - tryk på linket, der fører dig videre til databasen, hvorfra du også kan bestille tryksager.

 

 


Grøn Viden

Serien Grøn Viden indeholdt forskningsresultater skrevet direkte til praktisk jordbrug og til brug i undervisning m.m. Grøn Viden udkom i en markbrugsserie, en havebrugsserie og en husdyrbrugsserie. Serien stoppede i 2012. Det er dog stadig muligt at købe publikationerne i løssalg - de koster 25 kr. stk.

Download Grøn Viden
Grøn Viden - Markbrug
Grøn Viden - Husdyrbrug
Grøn Viden - Havebrug
DJF-rapporter

Denne serie indeholder hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

DJF-rapporter koster i løssalg henholdsvis
0 - 50 sider: 55,00 kr. incl. m (44,00 ex/m)
50 - 75 sider: 85,00 incl. m (68,00ex/m )
over 75 sider: 110,00 incl. m (88,00 ex/m)

Vis oversigt over DJF-rapporter inden for MarkbrugHusdyrbrugHavebrug eller Særudgave.

Se også sektionen for DJF-rapporter fra perioden 1998-2000.


Prøverapporter

Prøverapporterne er udarbejdet af den tidligere Afdelingen for Jordbrugsteknik ved Danmarks JordbrugsForskning. De beskriver afprøvninger af teknik i stald og på mark. Afprøvningerne er udført efter internationalt bestemte retningslinier. 

Prøverapporter koster i løssalg henholdsvis
- op til 50 sider: 55,00 kr. incl. m (44,00 - )
over 50 sider: 85,00 kr. incl. m  (68,00 - )

Priser er angivet ud for hver rapport.

Vis oversigt over Prøverapporter.


 

Forskningsrapporter fra Statens Husdyrbrugsforsøg 1993-1997

Find oversigten over forskningsrapporter fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1993-1997.

 

 


Interne rapporter

Interne rapporter indeholder hovedsagelig forskningsresultater og forsøgsopgørelser som primært henvender sig til AU-medarbejdere inden for jordbrugs- og fødevareområdet samt samarbejdspartnere. Rapporterne kan ligeledes fungere som bilag til temamøder. Rapporterne kan også beskrive interne forhold og retningslinier for det tidligere Danmarks JordbrugsForskning/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Det er ikke muligt at bestille trykte eksemplarer af interne rapporter, men som de fleste andre publikationer er de tilgængelige som PDF-filer. 

Vis oversigt over Interne rapporter til og med år 2005. 

Vis oversigt over Interne rapporter indenfor HusdyrbrugHavebrug og Markbrug til og med 2011. 

Vis oversigt over Interne rapporter fra 2011. 


Dansk Planteværnskonference 1984-2003

Find oversigt over samtlige udgivelser vedr. Dansk Planteværnkonference, 1984-2003.


Om Landbrugets Kulturplanter, 1879-1894

Find oversigten over "Om Landbrugets Kulturplanter" fra årene 1879-1894.


SH Beretning 1883-1997

Find oversigten over beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1883-1997.


SH Meddelelser 1974-1992

Find oversigten over meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg i årene 1974-1992.


SP Meddelelser 1899-1987

Find oversigten over meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg i årene 1899-1987.


Tidsskrift for Planteavl 1895-1993

Find oversigten over udgivelser af "Tidsskrift for Planteavl" udgivet i årene 1895-1993.


Tidsskrift for Planteavls Specialserie 1979-1993

Find oversigten over udgivelser af "Tidsskrift for Planteavls Specialserie" udgivet i årene 1979-1993.


Månedsoversigt over plantesygdomme 1906-1994

Find månedsoversigten over plantesygdomme i årene 1906-1994.

Plantesygdomme i Danmark 1884-1992

Find oversigten over rapporterne "Plantesygdomme i Danmark" i årene 1884-1992.