Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt

Foto: Lise Balsby - AU Kommunikation

11.11.2020 | Forskning

Nyt automatiseret system til klassificering af terronregioner

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har udviklet et system til terronklassificering på forskellige skalaer baseret på data om klima, jord og terræn. Det kan bruges til at klassificere og kortlægge terronregioner i bl.a. Danmark.

Foto: Claus Bo Andreasen

10.11.2020 | Anis

Forsvarlig aflivning af minkbesætninger

Et stort antal minkbesætninger skal aflives. Forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet et notat til Fødevarestyrelsen om, hvordan det sikres at aflivningerne sker på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde.

Foto: Colourbox

09.11.2020 | Food

Fremtidens fødevarer i fokus på første internationale innFOOD-konference

Aarhus Universitets Center for Innovativ Fødevareforskning, innFOOD, afholder sin første, internationale forskningskonference den 1. og 2. februar 2021. Her vil den nyeste fødevareforskning blive præsenteret inden for alt fra råvareproduktion, fødevareforarbejdning og emballering til sensorik, forbrugeradfærd og sundhed. Konferencen afholdes…

Foto: Colourbox

09.11.2020 | Food

Bevilling på 2,8 millioner kroner til nyt projekt om plantebaseret kost

Adjunkt Martin Krøyer Rasmussen fra Institut for Fødevarer modtager 2,8 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, der skal undersøge mikro-RNA’er i plantebaseret kost. Det er et område, der er meget lidt viden om, men som kan have meget stor betydning for vores sundhed.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

05.11.2020 | Anis

Nedslagning af mink på AU Foulum

Minkene på forsøgsfarmen på AU Foulum vil blive aflivet i de kommende dage. Instituttet er ved at danne sig et overblik over konsekvenserne for forskningen og medarbejderne.

05.11.2020 | DCA

Nyt EU-støttet projekt skal gøre landbruget fossilfrit

Der findes masser af grønne, moderne landbrugsteknologier, men de benyttes alt for lidt. Med 15 mio. kr. i ryggen skal en række europæiske innovationshubs nu finde ud af, hvordan der skubbes gang i teknologierne.

Foto: Henning Thomsen, Institut for Agroøkologi

05.11.2020 | DCA

Omlægning til økologi har faldende effekt på landbrugets kvælstofudvaskning

Stramninger i kravene til det konventionelle landbrug har reduceret forskellen i kvælstofudvaskning fra konventionelt og økologisk landbrug.

04.11.2020 | DCA

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk dyrkning, mindre tilførsel af kvælstof fra atmosfæren…

Daggamle kyllinger. Arkivfoto: Janne Hansen, AU.

03.11.2020 | Anis

Det fremmer dyrevelfærden at klække slagtekyllinger på stald frem for rugeri

Når slagtekyllinger klækkes på stald frem for på et rugeri, har det en række dyrevelfærdsmæssige fordele viser undersøgelse ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Kyllingerne hviler mere, optager mere foder, vejer mere og har en lavere dødelighed.

Foto: Thomas Birger Jensen

03.11.2020 | DCA

Vidensyntese om Conservation Agriculture

En ny rapport samler den tilgængelige viden om Conservation Agriculture og giver en oversigt over klima- og miljøeffekter ved dyrkningssystemet. Rapporten peger både på situationer, hvor Conservation Agriculture vil forbedre planteproduktionens bæredygtighed, men også på svagheder og udfordringer.

Viser resultater 41 til 50 ud af 1199

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste