Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Presseservice

Har du brug for at komme i kontakt med en forsker? Mangler du hjælp til at finde en publikation?

Uanset opgavetype tilstræber vi at hjælpe pressen hurtigst muligt.

For at gøre det lettere for pressen at skaffe oplysninger om vores forskning, har vi oprettet en ekspertguide. Det er en liste over forskere, der har et bredt kendskab til bestemte emner inden for fødevare- og jordbrug-området på Aarhus Universitet.

De pågældende kontaktpersoner virker som indgangsportaler for pressen og kan besvare overordnede spørgsmål om deres pågældende område, og ellers henvise til kolleger, når spørgsmålene bliver mere specifikke.


Husdyr

Husdyrproduktion generelt
Klaus Lønne Ingvartsen
Institutleder, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: kli@anis.au.dk
Telefon: 87157757/29630094

Husdyrenes velfærd 
Lene Juul Pedersen    
Sektionsleder, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: lene.juulpedersen@anis.au.dk 
Telefon: 87157907 / 51162822

Basal ernæring 
Knud Erik Bach Knudsen
Professor, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: knuderik.bachknudsen@anis.au.dk
Telefon: 87158063 / 20647598

Ernæring og miljø
Henrik Callesen
Professor, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: henrik.callesen@anis.au.dk
Telefon: 87157989 / 20803435  

Sundhed og management
Jan Tind Sørensen
Professor, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: jantind.sørensen@anis.au.dk
Telefon: 87157923 / 20783343

Immunologi og mikrobiologi
Charlotte Lauridsen
Sektionsleder, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: charlotte.lauridsen@anis.au.dk
Telefon: 87158019

Forplantningsbiologi
Henrik Callesen
Professor, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: henrik.callesen@anis.au.dk
Telefon: 87157989 / 20803435

Husdyravl og genetik
Mogens Sandø Lund
Centerleder, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Mail: mogens.lund@mbg.au.dk
Telefon: 87158024 / 20751222


Planteproduktion

Planteproduktion generelt
Jørgen E. Olesen
Institutleder, Institut for Agroøkologi
Mail: jeo@agro.au.dk
Telefon: 40821659

Klima, natur og miljø 
Jørgen E. Olesen
Institutleder, Institut for Agroøkologi
Mail: jeo@agro.au.dk
Telefon: 40821659

Jordbrugssystemer og bæredygtighed 
Marie Trydeman Knudsen
Forsker, Institut for Agroøkologi
Mail: mariet.knudsen@agro.au.dk  
Telefon:  8715 7958

Bioøkonomi og bioenergi
Uffe Jørgensen
Seniorforsker, Institut for Agroøkologi
Mail: uffe.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 87157729 / 21337831

Virkemidler og miljø
Jørgen Eriksen
Professor MSO, Institut for Agroøkologi
Mail: jorgen.eriksen@agro.au.dk
Telefon: 87157672 / 51680554

Plantebeskyttelse
Per Kudsk
Professor, Institut for Agroøkologi
Mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 87158096 / 22283382

Plantesygdomme og –skadedyr
Mogens Nicolaisen
Sektionsleder, Institut for Agroøkologi
Mail: mn@agro.au.dk
Telefon: 8715 8137

Jord
Mogens H. Greve
Sektionsleder, Institut for Agroøkologi
Mail: mogensh.greve@agro.au.dk
Telefon: 87157748 / 20726734

Bier
Per Kryger
Seniorforsker, Institut for Agroøkologi
Mail: per.kryger@agro.au.dk
Telefon: 87158219

Planteforædling 
Just Jensen
Professor, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Mail: just.jensen@mbg.au.dk
Telefon: 87157546/ 40821680

Torben Asp
Seniorforsker, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Mail: torben.asp@mbg.au.dk
Telefon: 87158243

Bioteknologi
Birte Boelt
Seniorforsker, Institut for Agroøkologi
Mail: birte.boelt@agro.au.dk
Telefon: 87158276 / 22283328

Henrik Brinch-Pedersen
Lektor, Institut for Agroøkologi
Mail: hbp@mbg.au.dk
Telefon: 87158268

Samspil mellem planter og mikrober
Simona Radutoiu
Lektor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Mail: radutoiu@mbg.au.dk
Telefon: 87155498


Fødevarer

Fødevarer og kvalitet generelt
Michelle Williams
Institutleder, Institut for Fødevarer
mw@food.au.dk
Telefon: 87157957 / 87158335 / 25170049

Forbrugere og sundhed
Ulla Kidmose
Lektor, Institut for Fødevarer
Mail: ulla.kidmose@food.au.dk
Telefon: 87158293

Kost og sundhed (ernæring)
Esben Skipper Sørensen
Lektor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Mail: ess@mbg.au.dk
Telefon: 87155461 / 20270979

Molekylær ernæring, bioaktive fødevarer og functional foods
Esben Skipper Sørensen
Lektor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Mail: ess@mbg.au.dk
Telefon: 87155461 / 20270979

Bæredygtig fødevareproduktion
Hanne Lakkenborg Kristensen
Forskergruppeleder, Institut for Fødevarer
Mail: hanne.kristensen@food.au.dk
Telefon: 87158354

Fødevarekemi- og teknologi
Lotte Bach Larsen
Professor, Institut for Fødevarer
Mail: lbl@food.au.dk
Telefon: 87158049 / 22819282

Fødevarekvalitet og sensorik
Derek V. Byrne
Professor, Institut for Fødevarer
Mail: derekv.byrne@food.au.dk
Telefon: 87158394 / 28782840

Produktudvikling
Jette Feveile Young
Lektor, Institut for Fødevarer
Mail: jettef.young@food.au.dk
Telefon: 87158051 / 23478883

Vitaminer 
Christian W. Heegaard
Seniorforsker, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Mail: cwh@mbg.au.dk
Telefon: 87155462


Jordbrugsteknologi

Bioenergi og jordbrugsteknologi generelt 
Tavs Nyord
Adjunkt, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: tavs.nyord@bce.au.dk
Telefon 25142599

Biogas
Henrik B. Møller
Seniorforsker, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: henrikb.moller@bce.au.dk 
Telefon: 87157646 / 40531596

Markteknologi
Claus Aage Grøn Sørensen
Seniorforsker, Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: claus.soerensen@ece.au.dk
Telefon: 87157638 / 22827547

Emission fra stalde
Anders Feilberg
Lektor, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: af@bce.au.dk
Telefon: 30896099


Økologi

Økologi generelt
Niels Halberg
Direktør, DCA
Mail: Niels.Halberg@dca.au.dk
Telefon: 87158037/ 29630093

Økologisk husdyrproduktion
Mette Vaarst
Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab
Mail: mette.vaarst@icrofs.org
Telefon: 87157924 / 22901344

Økologisk planteproduktion
Jørgen E. Olesen
Professor, Institut for Agroøkologi
Mail: jeo@agro.au.dk
Telefon: 87157778 / 40821659

Økologiske fødevarer
Hanne Lakkenborg Kristensen
Forskergruppeleder, Institut for Fødevarer
Mail: hanne.kristensen@food.au.dk
Telefon: 87158354

Brug for hjælp? Kontakt os


Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug