Aarhus Universitets segl

Grøn omstilling af jordbruget

Klimaændringer og vandmiljø
Jørgen E. Olesen
Institut for Agroøkologi
Mail: jeo@agro.au.dk  
Telefon: 40821659

Drivhusgasser fra marker og husdyrgødning
Søren O. Petersen
Institut for Agroøkologi
Mail: sop@agro.au.dk
Telefon: 28124304

Bæredygtig mælkeproduktion og malkekoens klimabelastning 
Mette Olaf Nielsen
Institut for Husdyrvidenskab
Mail: mon@anis.au.dk
Telefon: 27265701

Peter lund
Institut for Husdyrvidenskab
Mail: Peter.lund@anis.au.dk
Telefon: 40157673

Landskabs- og arealanvendelse, jordbrugspolitik
Tommy Dalgaard
Institut for Agroøkologi
Mail: Tommy.dalgaard@agro.au.dk
Telefon: 20706132

Kortlægning af lavbundsjorde og organiske jorde
Mogens H. Greve
Institut for Agroøkologi
Mail: Mogensh.greve@agro.au.dk
Telefon: 20726734

Klimagasser fra lavbundsjorde og organiske jorde
Poul Erik Lærke
Institut for Agroøkologi
Mail: Poule.laerke@agro.au.dk
Telefon: 22401844

Grøn omstilling via cirkulært landbrug (grøn protein)
Uffe Jørgensen
Institut for Agroøkologi
Mail: Uffe.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 21337831

Biogas og vedvarende energi
Henrik Bjarne Møller
Institut for Bio- og Kemiteknologi 
Mail: henrikb.moller@bce.au.dk
Telefon: 40531596

Bæredygtige energisystemer, energikonvertering og lagring
Lars DM Ottosen
Institut for Bio- og Kemiteknologi 
Mail: ldmo@eng.au.dk
Telefon: 51371671

Alternativer til pesticider i den grønne omstilling
Per Kudsk
Professor, Institut for Agroøkologi
Mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 87158096 / 22283382

Robotter og droner i den grønne omstilling
René Gislum
Lektor, Institut for Agroøkologi
Mail: rg@agro.au.dk 
Mobil: 20542092