Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny rapport afdækker ældres holdninger til mad og måltider

En ny rapport fra Aarhus Universitet kaster lys over ældres holdninger til mad og måltider. Men der er behov for yderligere undersøgelser af sammenhængen mellem ernæring og sund aldring.

Foto: Tallerken - Colourbox

Hvad betyder madens kvalitet og rammerne, den indtages i, for ældre danskere, der bor i eget hjem? Og hvordan ser det ud, når de ældre selv skal vurdere deres ernæringsstatus? Det er bare et par af de spørgsmål, som forskerne på Institut for Fødevarer og MAPP Centret på Aarhus Universitet arbejder sammen om at finde svar på.

Det har de blandt gjort i en ny undersøgelse, der er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet som en del af Aarhus Universitets aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Baggrunden for bestillingen er, at der indtil nu har manglet viden, der relaterer sig til ældre i eget hjems meninger og ønsker i forhold til mad og måltider.

- Derfor har vi i denne undersøgelse haft fokus på betydningen af madens kvalitet, måltidets rammer og madrelateret livskvalitet, foruden at vi har afdækket de ældres ernæringsstatus og madrelateret funktionsevne, forklarer postdoc ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, Barbara Vad Andersen, der er en ud af et helt hold af forskere, der arbejder med forskning i sund aldring.

Læs også: Overvægt er også en risikofaktor for ældre

Generel tilfredshed blandt de ældre

I undersøgelsen har 1041 ældre, fra seks danske kommuner, i alderen 65 år og opefter, besvaret spørgeskemaer. Fælles for respondenterne er, at de er bosiddende i eget hjem (og dermed ikke på eksempelvis plejehjem), og gruppen tæller både selvhjulpne ældre, ældre visiteret til hjælp fra kommunen og ældre visiteret til madservice.

- Det har været vigtigt for os udvælge kommuner på baggrund af faktorer som økonomi og geografi, da vi derved bedre kan bruge og sammenligne resultaterne på tværs af landet. Men derfor er det selvfølgelig fortsat vigtigt at pointere, at vi jo ikke tegner et billede af hele Danmark, siger Barbara Vad Andersen.

Læs også: Ældre er overordnet tilfredse med mad lavet i eget hjem

Set i lyset af den store kritik af mad fra madservice, er et af de overraskende resultater i undersøgelsen, at ældre, der får mad leveret, generelt er meget tilfredse med maden. Der er dog stadig plads til forbedringer, når det kommer til eksempelvis variation og krydring.  

Samtidig er der er store geografiske variationer i forhold til fremtidige ønsker for kosten. Eksempelvis er økologi meget vigtigt for de ældre i Gentofte Kommune, mens det modsatte er tilfældet for de ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rapporten viser også, at der er stor forskel på de ældres forhold til mad, målt på vægt, appetit og evne til at håndtere indkøb og madlavning. Samtidig sætter undersøgelsen fokus på, hvordan kvalitet, fysiske og sociale rammer og den ældres funktionsevne kan påvirke både ernæringsstatus og den ældre madrelateret livskvalitet.

Læs også: Hvad betyder mad og måltider for livskvaliteten hos ældre?

Fremtidige tiltag på ældreområdet

Der er imidlertid stadigvæk en del aspekter af sund aldrig, som forskerne endnu mangler at belyse. Det forklarer professor og leder af forskergruppen Fødevarekvalitet, Perception og Samfund ved Institut for Fødevarer, Derek V. Byrne.

På den baggrund har han sammen med kolleger i sektionen udarbejdet et nyt strategioplæg, der fokuserer på, hvordan forskning i endnu højere grad kan tilpasses både nuværende og fremtidige udfordringer i relation til alderdom og ernæring. Heri foreslår de, at der forskes mere i, hvorvidt forskelle i kostvaner i bestemte livsperioder kan forklare og forudsige forskelle i ernæringstilstanden senere i livet.

- Alle spørgsmål omkring ældre og deres måltider er langt fra besvaret ud fra denne undersøgelse, men vi håber, at vi med de nye resultater og det samlede oplæg kan bidrage med et indblik i, hvad der skal fokuseres på i forhold til fremtidige tiltag og studier på ældreområdet, siger Derek V. Byrne.

Læs også: Et måltid er mere end det, vi putter i munden


Yderligere oplysninger

Undersøgelsen "Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem – en kvantitativ undersøgelse af ældres måltider, sociale rammer, funktionsevne og livskvalitet" er udarbejdet af forskere ved sektionen Fødevarekvalitet, Perception og Samfund, Institut for Fødevarer, AU samt forskere ved MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse, AU.

Besøg temasiden om ældre og ernæring

Kontakt
Professor Derek V. Byrne
Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund
Mail: derekv.byrne@food.au.dk
Telefon: 8715 8394
Mobil: 2878 2840