Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvægt er også en risikofaktor for ældre

Vægtproblemer hos ældre er mangefaceteret, og der er stor forskel på vægt, appetit og evne til at håndtere indkøb og madlavning. En ny undersøgelse viser, at der bør sættes fokus på såvel undervægt som overvægt.

Overvægt kan nedsætte den fysiske mobilitet og livskvalitet og øge risikoen for livsstilssygdomme. Foto: Colourbox

Undervægt blandt ældre bliver ofte fremhævet som et problem. Og med god grund. Ældre med lav kropsvægt kan opleve større konsekvenser af et ufrivilligt vægttab og være mindre modstandsdygtige over for sygdom. Men en ny undersøgelse viser, at det er vigtigt ikke alene at have problemer med undervægt for øje. En stor andel af ældre er nemlig overvægtige – og det kan have sine ulemper.

- Selvom det generelt set tyder på, at det kan være en fordel for ældre med et par kilo for meget, må det ikke tage overhånd, da overvægt kan nedsætte den fysiske mobilitet og livskvalitet og øge risikoen for livsstilssygdomme, siger postdoc ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, Barbara Vad Andersen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Det er Fødevarestyrelsen, der har bedt forskerne se nærmere på ernæringsstatus hos ældre, der bor i eget hjem. Hovedparten af de ældre i undersøgelsen var normalvægtige, men andelen af overvægtige ældre var næsten lige så stor. Kun en lille andel var decideret undervægtige. Det betyder dog ikke, at problemet med BMI under normalområdet ikke er stort.

- Selvom vi har forsøgt at få et bredt udsnit af ældre med i undersøgelsen ved bl.a. både at medtage ældre, der er visiteret til hjælp fra kommunen og selvhjulpne, kan det ikke udelukkes, at vi har fået fat i de mest velfungerende i disse grupper. Derudover skal det bemærkes, at undersøgelsen ikke dækker ældre bosiddende på plejehjem og hospitalsindlagte. Men det er tydeligt, at vi ikke kun står med en risikofaktor i forhold til underernæring. Vi har også en risikofaktor i forhold til, at mange ældre er overvægtige, siger Barbara Vad Andersen.

Maden skal tilpasses evnerne

Udover at fokusere på de ældres BMI-status, har forskerne også undersøgt de ældres måltidsrelaterede funktionsevne, der dækker over evnen eller mangel på samme til at varetage alle de funktioner, det kræver at få næring – lige fra indkøb og tilberedning til at kunne se, lugte og smage maden. Forventeligt nok er selvhjulpne ældre i stand til stort set at håndtere alt selv.

Omvendt er den del af de ældre, der får madservice, ikke i nær så høj grad i stand til at varetage måltidsrelaterede funktioner. Blandt gruppen, der får mad fra madservice, svarer ca. halvdelen, at de ikke kan varetage madlavningen, mens den resterende halvdel angiver, at de klarer det med enten større, lidt eller helt uden besvær.

Læs også: Et måltid er mere end det, vi putter i munden

Og det er ifølge Barbara Vad Andersen noget, man bør være opmærksom på, da dette kan være tegn på, at der er behov for mere differentierede måltidsløsninger, end vi ser hos madservice i dag.

- Det er nærliggende at tænke, at en person, som ikke kan varetage madlavningen, kan have behov for at få en døgnkost leveret. Omvendt kan en person, som godt kan varetage dele af tilberedningen, måske have gavn af en løsning, hvor enkelte komponenter i måltidet tilberedes i hjemmet, siger Barbara Vad Andersen og forklarer, at det kunne være at koge forpillede kartofler eller dampe grøntsager.

- Hvis man får lov at bruge de evner, man har, må det antages at være med til at vedligeholde disse evner. Derudover kan det at fornemme duftene i køkkenet undervejs i tilberedningen af et måltid, være med til at fremme spiseglæden. Under alle omstændigheder er det noget, der kan undersøges nærmere.


Yderligere oplysninger

Undersøgelsen "Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem – en kvantitativ undersøgelse af ældres måltider, sociale rammer, funktionsevne og livskvalitet" er udarbejdet af forskere ved sektionen Fødevarekvalitet, Perception og Samfund, Institut for Fødevarer, AU samt forskere ved MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse, AU.

Besøg temasiden om ældre og ernæring

Kontakt

Postdoc Barbara Vad Andersen
Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund
Aarhus Universitet
Mail: barbarav.andersen@food.au.dk
Telefon: 8715 5421