Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ældre er overordnet tilfredse med mad lavet i eget hjem

En ny undersøgelse viser, at ældre generelt er tilfredse eller meget tilfredse med den mad, som de selv eller andre laver i deres hjem. Det gælder også for en stor del af ældre, der får mad leveret udefra.

Over 90 procent af de ældre er tilfredse eller endda meget tilfredse med kvaliteten af den mad, som de selv eller andre laver i deres hjem. Foto: Colourbox

Danske ældre bosiddende i eget hjem er generelt godt tilfredse med den mad, de spiser. Det er det overordnede billede, der tegner sig i en større undersøgelse, som forskere ved Aarhus Universitet står bag.

Undersøgelsen, der er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af universitetets aftale om myndighedsbetjening, afdækker ældres meninger om mad og måltider, herunder hvor tilfredse de ældre er med madens kvalitet, samt ældres selvvurderede ernæringsstatus og funktionsevne relateret til mad og måltider.

Mere end 1000 ældre fra seks danske kommuner har deltaget og er inddelt efter, hvorvidt de er selvhjulpne i forhold til madlavningen, eller om de får leveret mad ude fra via forskellige madservices.

Læs også: Ny rapport afdækker ældres holdninger til mad og måltider

Et overraskende og positivt resultat

Grunden til at forskerne har valgt både at inddrage ældre, der selv laver mad og ældre, der får mad fra madservice, er, at de derved får et sammenligningsgrundlag, hvor forskellige meninger i forhold til mad og måltider kan sammenlignes mellem de ovennævnte to grupper. Eksempelvis kan de ældres tilfredshed med maden lavet i eget hjem sammenholdes med mad leveret af madservice.

- Vi ser, at over 90 procent af de ældre er tilfredse eller endda meget tilfredse med kvaliteten af den mad, som de selv eller andre laver i deres hjem. Blandt de ældre, der er visiteret til mad leveret fra en madleverandør, er godt 60 procent tilfredse, og under 10 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Det er et overraskende og positivt resultat, siger videnskabelig assistent ved Institut for Fødevarer, Helle Huus Bjerge.

Overordnet set er hun overrasket over, at billedet ikke er helt så entydigt, som man af og til kan få indtryk af i medierne.

- I pressen hører vi tit, at de ældre er utilfredse med maden fra madservice, så det er overraskende, at så mange ældre i denne undersøgelse er tilfredse. Det er svært at sige, om dette billede er retvisende for hele ældregruppen i Danmark, så det bør man tage forbehold for, siger Helle Huus Bjerge. 

Krydring, variation, smag og konsistens

Selvom de ældre generelt er tilfredse, er der også områder, som kan forbedres, omend det ifølge Helle Huus Bjerge er svært at pege på én konkret ting. Blandt de ældre visiteret til madservice, er de mest utilfredse med krydring, variation, smag og konsistens.

- Men der er behov for at undersøge det nærmere, da krydring eksempelvis både kan dække over mængden af krydring, men også krydderisammensætningen.  Det er derfor nødvendigt at få kritikken bag krydring, variation, smag og konsistens konkretiseret, hvis madleverandørerne skal agere ud fra det, siger Helle Huus Bjerge.

Læs også: Hvad betyder mad og måltider for livskvaliteten hos ældre?

I undersøgelsen har forskerne også spurgt ind til ønsker til maden fra madservice. Ældre visiteret til madservice kunne svare ud fra deres reelle madoplevelser, mens de selvhjulpne ældre måtte svare ud fra en hypotetisk situation, hvor de skulle forestille sig, at de fik leveret mad udefra.

- Det er tydeligt, at muligheden for menuvariation er vigtig, ligesom mange mener, at det er vigtigt, at maden er tilberedt af hhv. årstidens råvarer og danske råvarer. Men selvhjulpne ældre vurderer de to sidste ting som værende vigtigere end ældre, der får leveret mad fra madservice, forklarer Helle Huus Bjerge og tilføjer, at ældre generelt tilkendegiver, at traditionelle danske retter på menuen er vigtigt for dem.

Et andet interessant aspekt er, at der er store geografiske forskelle. Eksempelvis er økologisk mad et vigtigt/meget vigtigt ønske for knap halvdelen af de ældre i Gentofte Kommune. I modsætning hertil er det kun 17 procent af de ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune, der tilkendegiver, at økologisk mad er et vigtigt/meget vigtigt ønske.

- Disse regionalt forskellige ønsker til mad fra madservice kunne madleverandørerne gøre brug af, hvilket givetvis kunne løfte tilfredsheden med maden blandt ældre yderligere, siger Helle Huus Bjerge.


Yderligere oplysninger

Undersøgelsen "Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem – en kvantitativ undersøgelse af ældres måltider, sociale rammer, funktionsevne og livskvalitet" er udarbejdet af forskere ved sektionen Fødevarekvalitet, Perception og Samfund, Institut for Fødevarer, AU samt forskere ved MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse, AU.

Besøg temasiden om ældre og ernæring

Kontakt
Videnskabelig assistent Helle Huus Bjerge
Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund
Mail:  helle.huusbjerge@food.au.dk
Telefon: 8715 4881

Postdoc Barbara Vad Andersen
Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund
Aarhus Universitet
Mail: barbarav.andersen@food.au.dk
Telefon: 8715 5421
Mobil: 3070 7860