Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bliv klogere på kultiveret kød ved Aarhus Universitets online seminar

Der forskes i stigende grad i kød, som er fremstillet i laboratorier. Forskningen foregår også på Aarhus Universitet, som leder det nordiske netværk “Cultured meat – Nordic take”, og nu inviterer til en todages workshop. Her vil forskerne gøre industrien klogere på kultiveret kød, og hvordan virksomheder kan deltage i arbejdet.

Virksomheder kan komme til at spille en vigtig rolle i udviklingen af kultiveret kød, fordi de kan levere nogle af de mange bestanddele, som produktionen kræver. Foto: Colourbox

Der sker i disse år en stigning i forbruget af kød, bl.a. i Sydøstasien, hvor der forventes en fordobling i efterspørgslen. Det stiller nye krav til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion, og kultiveret kød er et af de områder, som forskerne ser på for at finde alternativer til traditionelt producerede proteinkilder.

Kultiveret kød betegnes også af nogle som blandt andet in vitro kød og laboratoriekød. Kødet dyrkes i bioreaktorer på basis af celler udtaget fra dyr.

Aarhus Universitet forsker i kultiveret kød, og Jette Feveile Young, lektor på Institut for Fødevarer, har taget initiativ til det nordiske netværk ”Cultured Meat – Nordic Take”. Netværket består af fødevareforskere og -virksomheder, og har til formål at sætte gang i udviklingen af kultiveret kød med udgangspunkt i bæredygtige, nordiske ingredienser.

Virksomheder inviteres med i udviklingen

Nu inviterer netværket til en 2-dages workshop for interessenter, særligt i fødevareindustrien. Det foregår online den 12. og 13. april, og tilmeldingen er åben.

Virksomhederne kan komme til at spille en vigtig rolle i udviklingen af kultiveret kød, fordi de kan levere nogle af de mange bestanddele, som produktionen kræver.   

-          Det er vigtigt, at industrien deltager i workshoppen, fordi vi forventer, at virksomheder meget bedre selv kan finde relevante forretningspotentialer, når de bliver introduceret til konceptet og udviklingsområderne, siger Jette Feveile Young.

Første skridt i produktionen af kultiveret kød er at isolere muskelstamceller fra dyret. Stamcellerne har brug for et vækstmedie, en form for suppe, for at opformere sig samt et stillads, hvor cellerne kan sætte sig fast. Mediet og stilladset kan leveres af mange forskellige virksomheder. Både producenter af ærteprotein, kartoffelprotein og grønne alger kan spille en rolle, og det samme gælder slagterindustrien, der både kan levere ingredienser til mediet og stilladset fra slagteriaffald. Desuden kan den farmaceutiske industri byde ind i forhold til fødevaregodkendte vækstfaktorer. Vækstfaktorer er proteiner, som stimulerer cellernes vækst.

-          Virksomhederne kan alt efter deres kompetencer byde ind med delelementer af produktionen som underleverandør. Det kan være af for eksempel ingredienser og sidestrømme fra andre fødevareproduktioner til vækstmediet i form af vækstfaktorer, protein og fedtkilde. Det kan også være udvikling af egnede fermenteringstanke, siger Jette Feveile Young.

Målet er nordisk produktion af kultiveret kød

Et af netværkets mål er, at det ikke kun er udenlandske virksomheder, som kommer til at løbe med udviklingsmulighederne for kultiveret kød, men at der også er danske og nordiske virksomheder, der vil være med til at udvikle konceptet.

-          Hvis virksomhederne indgår i udvikling af koncepter, vil de alt andet lige bedre kunne præsentere deres potentiale over for de producenter, der kommer til at sætte produktion af kultiveret kød op i stor skala, siger Jette Feveile Young.

Potentiale for klimagevinster

Foreløbige analyser viser, at energi- og ressourceforbruget for kultiveret kød forventes at være en brøkdel af, hvad den traditionelle produktion udleder, men det afhænger af den aktuelle produktionsform og skal beregnes sideløbende. Produktionsmetoden giver også mulighed for at ”designe” kød med en bedre ernæringsmæssig sammensætning, samt giver mindre sundhedsrisici i produktionen.

Den todages online workshop vil dække emner som teknologi, lovgivning, livscyklusanalyser, forbrugere og politiske aspekter.

-          Jeg håber, at workshoppen kan afmystificere konceptet omkring kultiveret kød, og at der vil blive skabt en god dialog imellem deltagerne. Jeg håber også, at der bliver sået nogle tanker, som giver anledning til diskussioner i baglandet efterfølgende, siger Jette Feveile Young.

Se hele programmet for workshoppen om kultiveret kød her.


For yderligere oplysninger

Jette Feveile Young, lektor, AU FOOD - Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Email: jettef.young@food.au.dk 

Tlf.: 2230 7518


Læs også

AU FOOD sætter gang i udviklingen af kultiveret kød med nyt nordisk netværk

Mælk og kød skal dyrkes i petriskåle

Nu kommer det klimavenlige clean meat, og Danmark skal med på vognen