Aarhus Universitets segl

AU FOOD sætter gang i udviklingen af kultiveret kød med nyt nordisk netværk

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af kultiveret kød med udgangspunkt i bæredygtige, nordiske ingredienser og dermed tage konkurrencen op med de udenlandske producenter. For nyligt afholdt netværket det første netværksmøde og -workshop med deltagere fra hele norden.

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af bæredygtigt, nordisk, kultiveret kød med udgangspunkt i lokale ingredienser. Foto: Colourbox.

Et nyt netværk for kultiveret kød har set dagens lys, og det er sket på initiativ af Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. Netværket skal sætte gang i udviklingen af kultiveret kød med lokale, nordiske ingredienser som et bæredygtigt alternativ på markedet.

Jette Feveile Young, lektor på Institut for Fødevarer, er ophavskvinde til det toårige netværk, der finder sted i regi af Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning (NKJ). Netværket består hovedsagligt af forskere, der beskæftiger sig med emnet på forskellig vis - fra levnedsmiddelvidenskab til de livscyklusanalyser, der ser på produktets miljøbelastning ”fra vugge til grav”.

- Ved årsskiftet satte vi for alvor gang i forskningen af kultiveret kød på Aarhus Universitet inden for rammerne af CleanPro-projektet. Vi har gjort os de første erfaringer, og vi vil gerne i endnu højere grad sparre med andre og se, om vi kan bygge noget op sammen, fortæller hun. 

Virksomheder skal på banen

Enkelte virksomheder deltager også i netværket, og under netværksmødet og den efterfølgende workshop blev det klart, at der er et stort behov for at få agrifood- og andre relevante virksomheder med på banen. 

- Flere steder i verden forskes der lige nu i udviklingen af kultiveret kød, for eksempel i USA. Det er vigtigt, at vi også kommer med her i norden, for der er ingen tvivl om, at de her produkter kommer på markedet og ind over vores grænser. Vi skal finde en nordisk vinkel på det, så vi kan påvirke produktionen i vores retning. Internationalt bliver der arbejdet med sojaprotein, men hvorfor kunne det ikke være ærteprotein eller kartoffelprotein? Det er et bæredygtigt alternativ, som vi kan levere, siger Jette Feveile Young.

Der er mange mulige bestanddele i kultiveret kød, og det giver lige så mange muligheder for at forskellige virksomheder kan spille en rolle i produktionen:

- For at producere kultiveret kød, isolerer vi først muskelstamceller fra dyret. De stamceller har brug for et medie, en form for suppe, for at opformere sig. Mediet skal tilføre næringsstoffer til cellerne og fjerne affaldsstoffer fra cellerne. Cellerne kan heller ikke opformere sig, hvis de ikke har et sted at sætte sig fast, så vi har også brug for et stillads. Mediet og stilladset kan leveres af mange forskellige virksomheder. Både producenter af ærteprotein, kartoffelprotein og grønne alger kan spille ind her, og det samme gælder slagterindustrien, der både kan levere ingredienser til mediet og stilladset fra slagteriaffald, for ikke at tale om den farmaceutiske industri i forhold til fødevaregodkendte vækstfaktorer, påpeger Jette Feveile Young.

Medspillere på et vækstpotentiale

Søren Bisp, chefkonsulent hos SEGES Future Farming, der holdt oplæg på det første netværksmøde, er heller ikke i tvivl om de muligheder, som det alternative kød kan give de nordiske agrifood-virksomheder og relaterede industrier:

- Kultiveret kød kan umiddelbart fremstå som en trussel, men der er god mulighed for at finde ny afsætning. Ved at bidrage til produktionen kan landbruget blive en medspiller på et område, der endnu arbejder for en kommercielt levedygtig teknologi, men som tiltrækker store investeringer, understreger han og tilføjer:

- Hvis vi ser på Kina, som udgør verdens største marked for kød, så er efterspørgslen fortsat stigende med den stigende velstand i landet. Som følge af COVID-19-situationen og udfordringerne med afrikansk svinepest, er der desuden kommet øget fokus på forsyningssikkerhed, og det kan resultere i en stor interesse for kultiveret kød. Der er forlydender om, at kinesiske myndighedspersoner efterlyser en strategi for kultiveret kød og vi skal være opmærksomme på, at Kina har viljen og ressourcerne til at skabe radikal forandring.

Kultiveret kød skal afmystificeres

For at gøre flere virksomheder opmærksomme på, hvordan de kan byde ind i forhold til produktion af kultiveret kød, vil NKJ-netværket afholde et symposium:

- Vi skal først og fremmest afmystificere det kultiverede kød for virksomhederne. Derfor vil vi nu gå i gang med at planlægge et symposium, hvor vi vil præsentere mulighederne for relevante virksomheder. Det vil være helt uforpligtende, og de er velkomne til bare at være med på en lytter. Vi håber på, at få vakt deres interesse, så vi kan komme i gang med at sparre og dele viden, siger Jette Feveile Young.


Yderligere oplysninger

Læs mere om NKJ-netværket Cultured Meat – Nordic take her

Hør lektor Jette Young fra Institut for Fødevarer fortælle om kultiveret kød i disse to podcasts:
Lyt til podcasten ”Kan kunstigt kød redde klimaet” fra Techtopia på Radio4 
Lyt til podcasten ”Alle pølsers moder” fra IDA  

Kontakt

Jette Feveile Young, lektor, AU FOOD - Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet - jettef.young@food.au.dk - Mobil: 22307518

Søren Bisp, chefkonsulent, SEGES, sobi@seges.dk - Mobil: 21789777