Aarhus Universitets segl

Målrettede indsatser til specifikke forbrugergrupper

Som en del af aftalen med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, gennemfører Aarhus Universitet undersøgelser af forbrugernes opfattelse af diverse former for sundhedsformidling, herunder med fokus på myndighedernes mulighed for at foretage målrettet kommunikation til specifikke forbrugergrupper.

Dette omfatter kortlægning og analyse af, hvordan måltidsvaner og indsatser for at fremme sundere adfærd påvirker forskellige målgruppers oplevede trivsel. Dette omfatter ligeledes kortlægning og analyse af målgruppernes forståelse af kostråd.

Aarhus Universitet skaber i denne sammenhæng viden om kommunernes håndtering af sundhed, blandt andet i daginstitutioner, skolen og ældreplejen.