Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gluds legat

  • Legatet blev stiftet i 2002.
  • Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen
    Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer
    Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

 

1. september 2021 er der frist for at søge om støtte fra Gluds Legat til forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.  

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning.

Støtte til et projekt kan ydes med maksimum 50% af et ansøgt beløb, dog kan støtte ikke overstige kr.750.000.

Såfremt Projektet skal udgøre et supplement til allerede bevilgede projekter, skal det tydeligt fremgå, hvordan de nye aktiviteter supplerer allerede bevilgede projektaktiviteter.

Et tilsagn skal betinges af dokumentation for fuld finansiering af projektet, enten i form af ansøgers egen medfinansiering eller ved supplerende eksterne midler. 

Ansøgningsfrist:

1. september 2021.

Ansøgning:

En ansøgning skal oplyses til hvilke dele af projektet, der søges støtte, og i øvrigt indeholde oplysninger minimum svarende til Skema 1 (ansøgning om støtte fra råd/program.) 

Download budgetskemaet her.

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.

Pr. e-mail: adv.bn@c.dk
                vkj@ign.ku.dk
                niels.halberg@dca.au.dk


Senest 1. september 2021