Aarhus Universitets segl

Gluds legat

  • Legatet blev stiftet i 2002.
  • Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen
    Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer
    Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

1. september 2022 er der frist for at søge om støtte fra Gluds Legat til forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.  

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning.

Støtte til et projekt kan ikke overstige kr.750.000.

Såfremt Projektet skal udgøre et supplement til allerede bevilgede projekter, skal det tydeligt fremgå, hvordan de nye aktiviteter supplerer allerede bevilgede projektaktiviteter.

Et tilsagn til supplerende projekter betinges af dokumentation for finansiering af allerede bevilgede projektet.

Der ydes ikke støtte til overhead.

Ansøgningsfrist:

1. september 2022.

Ansøgning:

En ansøgning skal indeholde oplysninger minimum svarende til Skema 1 (ansøgning om støtte fra råd/programsamt de tilhørende bilag, herunder budget.

Download budgetskemaet her.

Ansøgningen samles i en samlet pdf fil før fremsendelse.

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.

Pr. e-mail: adv.bn@c.dk
                vkj@ign.ku.dk
                niels.halberg@dca.au.dk


Senest 1. september 2022