Aarhus Universitets segl

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand:
B. Bøgh Nielsen
Nordrevej 30
8700 Horsens
E-mail: adv.bn@c.dk


Bestyrelsesmedlemmer 
Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker og sektionsleder, Skov, Natur og Biomasse,
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
E-mail: vkj@ign.ku.dk

 


Niels Halberg
Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
8830 Tjele
E-mail: niels.halberg@dca.au.dk