Aarhus Universitets segl

Webinar: Metan udledning fra husdyrgødning – monitering og reduktion

På webinaret præsenterer eksperter fra hele verden de aktuelle tendenser indenfor husdyrproduktion og drøfter konsekvenserne for udledningen af metan fra husdyrgødning, samt mulighederne for at mindske udledning ved hjælp af teknologier til behandling og bedre håndtering.

Foto: AU foto

Husdyrproduktion er ansvarlig for 32% af udledningen af metan. Blandt de antropogene drivhusgasser er metan den næst vigtigste. Selvom størstedelen af landbrugets metanudledning stammer fra drøvtyggere, så er flydende husdyrgødning (gylle) også en kilde i visse produktionssystemer, såsom mælke- og svinebedrifter. I et 2030- eller 2050-perspektiv er der et betydeligt potentiale for at reducere emission af metan ved hjælp af behandling og bedre håndtering af gylle, men der er behov for bedre opgørelsesmetoder til nationale drivhusgasregnskaber.

Deltag i webinaret ”Methane emissions from manure management – monitoring and mitigation” d. 23. februar 2023 fra 14:00–16:00, hvor du kan høre førende globale forskere beskrive de nyeste tendenser i udviklingen af husdyrproduktionssystemer og gødningshåndtering. Ligesom du vil kunne høre om mulighederne for at mindske metanudledningen via bedre håndtering og behandling af gylle på husdyrbedrifterne. Derudover vil den seneste revision af IPCC’s metode til brug for nationale opgørelser blive præsenteret.

M4Models – en alternativ metode

Der vil også være mulighed for at høre om en ny opgørelsesmetode for metanemissioner fra gylle. Metoden kan estimere emissioner fra stalde, udendørs lagre og andre kilder, og kan understøtte lande- og systemspecifikke modeller. Det er nyttigt i forhold til at undersøge effekten af reduktions-scenarier og dermed udviklingen af ny regulering på området. Metoden er undersøgt i ERA-Net-projektet M4Models – ”Manure management for methane mitigation – new models for policy development”. På webinaret vil metoden, dens anvendelse og perspektiverne blive drøftet.

Mød eksperterne

 • Dr. Anne Mottet, FAO, Rom
  Præsentation: ”Manure management in the global livestock sector: mitigation opportunities and challenges”
 • Prof. Dong Hongmin, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing
  Præsentation: “Methane emissions from manure management in China”
 • Dr. Andrew Vanderzaag, Agriculture & AgriFood Canada, Ottawa
  Præsentation: “Measurements of manure emissions in Canada and considerations for modelling”
 • Prof. Søren O. Petersen, Aarhus University, Viborg
  Præsentation: ”In-vitro method and model to estimate methane emissions from liquid manure management”
 • Dr. Paria Seefedpari, Wageningen Livestock Research, Wageningen
  Præsentation: “Methane emission from indoor manure storage: model applications and validation”

Tid og sted

Torsdag d. 23. Februar 2023, kl. 14:00 – 16:00 (CET)

Online, Zoom


Tilmelding

Husk at tilmelde dig webinaret. Når du har tilmeldt dig vil du kort til inden webinaret modtage et deltagerlink.
Deadline for tilmelding er mandag d. 20. februar kl. 16:00 (CET).

Tilmeld dig her