Aarhus Universitets segl

Vurdering af velfærd i danske og europæiske minkbesætninger

Ny rapport sammenligner velfærden på minkfarme i Danmark og i resten af Europa, baseret på resultaterne fra velfærdsvurderingssystemet WelFur.

Foto: Anna F. Marsbøll

Gennem de sidste årtier har der været forsket i, hvordan man kan måle produktionsdyrs velfærd på en retvisende måde. Forskningen har bl.a. til formål at kvalificere debatten om dyrevelfærd ved at dokumentere, hvordan forskellige pasningsrutiner og produktionssystemer påvirker dyrenes velbefindende.

Resultaterne af forskningen kan endvidere anvendes i forbindelse med lovgivning og myndighedernes kontrol af produktionsdyrenes velfærd. Herudover kan resultaterne af forskningen anvendes i udviklingen af produktionssystemer og systemer til vurderingen af dyrs velfærd.

Vurdering af velfærd hos mink hele Europa

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab har i samarbejde med kolleger fra fire andre europæiske universiteter udviklet en systematisk, videnskabeligt baseret protokol ”WelFur” til vurdering og dokumentation af velfærd hos mink. WelFur blev i 2017 taget i brug på alle europæiske minkfarme.

Fødevarestyrelsen bad i marts 2019 forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet om at gennemføre en undersøgelse af velfærden i dansk og europæisk minkproduktion.

Undersøgelsen, som netop er offentliggjort i en ny DCA rapport, bygger på WelFur-data fra flere end 2.500 minkbesætninger i hele Europa i perioden 2017-2019.

Samlet viser resultaterne, at selv om velfærden på de europæiske minkfarme generelt er vurderet til at være god i perioden, var der er stor variation og dermed muligheder for at forbedre velfærden yderligere på en række punkter.

Danske farme udgjorde omkring halvdelen af de farme der fik en overordnet bedømmelse efter en vurdering i hver af tre årlige produktionssæsoner. I gennemsnit var dyrevelfærden på danske farme bedst, ud af de 24 Europæiske lande, med flest farme i den bedste velfærdskategori.

Forskningsbaserede løsninger på velfærdsudfordringer

Velfærdvurderingssystemet gør det muligt at anvise forskningsbaserede løsninger på de primære velfærdsudfordringer. Samtidig kan systemet udpege områder, hvor der er behov for mere viden fremadrettet. På den baggrund gennemgår rapporten de primære velfærdsudfordringer og de kendte muligheder for løsninger.

Der er i 2021 ingen produktion af mink i Danmark. Udrulningen af WelFur har imidlertid været den mest omfattende implementering af et system til vurdering af dyrs velfærd i private husdyrbesætninger nogensinde. Det gælder i Danmark, Europa og i resten af verden.

Den viden, som er opnået i forbindelse med opbygning og implementering af WelFur, kan være betydningsfuld i forhold til vurdering af velfærd hos både mink og andre husdyrarter. På den baggrund har DCA valgt at udgive rapporten.

Supplerende oplysninger
Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund bringer vi følgende oplysninger:
FinansieringRapporten er rekvireret af Fødevarestyrelsen og den er udarbejdet som led i Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2020-2023. Du kan læse mere om myndighedsbetjeningen ved at følge dette link. 
SamarbejdspartnereProjektet “Minkvelfærd i Europa – på basis af WelFur” er gennemført i regi af Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) og har været fulgt af styregruppen i ViD

Projektet har fået tilladelse til at bruge data fra WelFur-Mink registreringer i Europa fra Fur Europe, pelsindustriens fælleseuropæiske brancheorganisation.

I WelFur-programmet er data indsamlet af BC (Baltic control® certification). Data er tilsendt fra DIGITAL iNK, der har stået for udtræk af rådata samt beregning og aggregering af pointværdier i WelFur.  
Ekstern kommenteringIngen af samarbejdsparterne har haft indflydelse på beregninger og opgørelse af data og resultater i projektet.
Læs mereDCA-rapport nr. 188 Minkvelfærd i Danmark og Europa vurderet på basis af WelFur-Mink kan findes i DCA's publikationsdatabase. 
KontaktRapporten er udarbejdet af forsker Britt Henriksen, seniorforsker Steen H. Møller og seniorforsker Jens Malmkvist, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.