Aarhus Universitets segl

Specialeemner inden for jordbrugs- og fødevareområdet i lange baner

Tre institutter ved Aarhus Universitet har udgivet kataloger med spændende forslag til specialeemner inden for jordbrugs- og fødevareområdet samt andre naturvidenskabelige retninger.

Flere end 120 specialeemner tilbyder tre institutter på Aarhus Universitet kandidatstuderende. Foto: AU

Flere end 120 forslag til specialeemner er indholdet af de tre kataloger, som institutterne for Fødevarer, Agroøkologi og Husdyrvidenskab netop har udarbejdet. Spændvidden i emnerne er stor og rummer forslag til specialer som ”Vitamins in milk”, ”Thirst – measuring the motivation to drink in pigs” og ”Tillage and residue management effects on soil physical quality”.

Specialeemner henvender sig primært til de studerende på jordbrugsvidenskabelige uddannelser, men har også interesse for studerende på for eksempel Molekylærbiologi, Biologi, Geografi og Geologi og andre naturvidenskabelige uddannelser.

Foruden specialestuderende er det også muligt for bachelorstuderende at finde et projekt, hvis vedkommende har de rette kvalifikationer til at gennemføre projektet.

De tre institutter udbyder tre typer af specialer på henholdsvis 30, 45 og 60 ECTS.  

Yderligere oplysninger:

Institut for Fødevarer: Lektor Lars Wiking, leder af kandidatuddannelsen i Molekylærernæring og fødevareteknologi, telefon: 8715 7805, e-mail: lars.wiking@food.au.dk

Institut for Agroøkologi: Seniorforsker Tommy Dalgaard, leder af kandidatuddannelsen i AgroEnvironmental Management, telefon: 8715 7746, e-mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk

Institut for Husdyrvidenskab: Lektor Jakob Sehested, leder af kandidatuddannelsen i Agrobiologi, telefon: 8715 7893, e-mail: jakob.sehested@agrsci.dk