Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mejeribranchen hædrer Aarhus Universitet

Mejeriforeningen har valgt at tildele Aarhus Universitet Mælkeprisen 2017 for institutionens grundlæggende forskning i sammenhængen mellem køers genetik og mælkens sammensætning og kvalitet.

Professor Lotte Bach Larsen, adjunkt Nina Aagaard Poulsen, lektor Bart Buitenhuis, post doc. Ulrik Sundekilde og post doc. Vivi Gregersen modtog på vegne af Milk Genomics-projektet Mælkeprisen 2017. Foto: Nina Hermansen

Hvert år uddeler Mejeriforeningen den såkaldte Mælkepris til en virksomhed eller enkeltperson, som har taget et væsentligt, usædvanligt eller modigt initiativ med direkte eller indirekte betydning for mejeribranchen. 

I 2017 har foreningen valgt at hædre Aarhus Universitet med prisen for universitetets forskning i køers genetik og dennes betydning for mælkens sammensætning og kvalitet.

Prisen blev overrakt i forbindelse med Mejeriforeningens Generalforsamling på Koldkærgaard i Agro Food Park torsdag 18. maj. Mejeriforeningens direktør, Jørgen Hald Christensen, begrundede valget med, at man fra foreningens side ønsker at belønne det store arbejde, som forskerne fra Aarhus Universitet har leveret indenfor sammenhængen mellem mælk og gener.

Det havde sin start i det store dansk-svenske projekt Milk Genomics, og siden har det ført til en hel platform af projekter indenfor området, hvor særligt Institut for Fødevarer og Institut for Molekylær Biologi og Genetik har arbejdet tæt sammen med mejeriindustrien og kvægavlserhvervet:

- Basis for projektet er et meget stort antal prøver fra danske og svenske køer. Der er lignende forskningsprojekter i andre lande, men dette projekt har vakt international anerkendelse og stor opsigt på grund af det meget store datagrundlag. Så nu står vi med en meget stor viden, som egentlig bare skal implementeres ude på bedrifterne, sagde Jørgen Hald Christensen ved overrækkelsen.

Professor ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, Lotte Bach Larsen, har stået i spidsen for den danske del af projektet, og hun er meget glad for at kunne dele Mælkeprisen med sine kolleger på tværs af universitetet:

- Det er en stor ære og rigtig dejligt at blive anerkendt for det arbejde, vi laver. Vi arbejder konstant på at sikre, at vores mejeriforskning modsvarer erhvervets behov for ny viden og nye teknologier. At det så netop er slutbrugerne i form af Mejeriforeningen, der har valgt, at vi skal have prisen, er bare et ekstra stort skulderklap, og enormt motiverende, siger Lotte Bach Larsen.

Håndsrækning til landmanden

I det store projekt har forskerne som nævnt analyseret mælke-, vævs- og blodprøver fra mere end 1200 danske og svenske malkekøer. På den baggrund har de undersøgt mælken for udvalgte egenskaber, herunder dens evne til at koagulere, hvilket har afgørende betydning for osteproduktion.

Her fandt forskerne, at de danske jerseykøer var suverænt bedst til at levere mælk med god koaguleringsevne. Derimod var 16 procent af mælken fra de svenske røde køer ikke i stand til at koagulere – og set med en producents øjne, er det en alarmerende høj andel, der kan medføre et betydeligt økonomisk tab i forhold til osteudbyttet. 

Desuden blev de mange mælkeprøver profileret, så forskerne fik et detaljeret billede af en lang række af mælkens komponenter, både kendte værdistoffer, som fedt- og proteinsammensætninger, men også mindre kendte som for eksempel metabolitter. Indholdet i mælken blev også koblet til den genetiske baggrund.

- Ved at inddrage denne form for viden i avlsstrategier hos malkekvæg, er håbet, at vi i sidste ende kan hjælpe landmanden med at udpege de køer, der leverer den bedste mælk til eksempelvis osteproduktionen, eller specifikke egenskaber i relation til differentiering af mælken, for eksempel til specifikke produkter. Og det er dejligt at vide, at branchen sætter pris på den forskning, vi udfører, siger Lotte Bach Larsen.

Overordnet har det store projekt ført til en række spin-off projekter, både i Danmark og Sverige, der har til formål at bringe resultaterne tættere på slutbrugerne.

Med prisen følger 25.000 kr.


Yderligere oplysninger

Mejeriforeningens Initiativpris – Mælkeprisen - har til formål at fremme og belønne foretagsomhed, nytænkning og udvikling i dansk mejeribrug og bierhverv. Mælkeprisen uddeles hvert år i forbindelse med Mejeriforeningens generalforsamling. Med prisen følger 25.000 kr.  

Kontakt

Professor Lotte Bach Larsen
Institut for Fødevarer, AU
Mail: lbl@food.au.dk
Telefon: 8715 8049
Mobil: 22819282