Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Køers gener betyder meget for din ost

Køers genetiske sammensætning har stor betydning for, om deres mælk er egnet til osteproduktion. Det betyder, at der er mulighed for at inddrage mælkens ostningsegenskaber i avlsstrategier hos malkekvæg.

Nogle køers mælk er bedre egnet til ost end andre. Foto: Jesper Rais

Mælk er ikke bare mælk og ikke alle køer er lige. Det er i hvert fald tilfældet, når det drejer sig om mælk, der egner sig til produktion af ost.

Mælkens evne til at stivne (koagulere) er afgørende for, om mælken kan bruges til produktion af ost. I det dansk-svenske Milk Genomics Initiativ har forskere fra Aarhus Universitet sammen med forskere fra Lund Universitet i Sverige fundet, at der er væsentlige forskelle mellem individuelle køer og racer med hensyn til, hvor god deres mælk er til at koagulere, og at en del af variationen skyldes køernes genetiske sammensætning.

Jersey er gode ostekøer

Forskerne undersøgt mælken fra 1200 danske jerseykøer, danske sortbrogede køer (SDM) og røde svenske malkekøer. De danske jerseykøer var suverænt bedst til at levere mælk med god koaguleringsevne. Derimod havde en andel af de danske sortbrogede køer og røde svenske malkekøer mælk, hvis koaguleringsevne var forringet.

Blandt de danske SDM var der cirka to procent, hvis mælk slet ikke kunne koagulere og 17 procent, hvis mælk var ringe til at koagulere. Endnu værre var det hos de svenske røde køer, hvor mælken fra hele 16 procent af køer ikke kunne koagulere.

- Dette er en alarmerende høj andel og menes at give et betydeligt økonomisk tab i forhold til osteudbyttet, siger postdoc Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet    

Resultaterne fra projektet blev fremlagt på det 11. International Symposium on Milk Genomics and Human Health, som blev afholdt den 6.-8. oktober 2014 på Aarhus Universitet.

Gener styrer ostningsevnen

Forskerne var også i stand til at identificere de specifikke gener, der påvirker koaguleringsevnen.

- Vores resultater giver gode muligheder for at forbedre mælkens ostningsegenskaber gennem selektivt avlsarbejde, siger postdoc Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. Dette er i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere i projektet COAGENE fra Højteknologifonden.

- Det er vigtigt at sikre, at avl mod god koaguleringsevne ikke påvirker mælkens øvrige kvalitetsegenskaber, men muligheden for at etablere malkekvægbesætninger, der specifikt er målrettet osteproduktion, er til stede, siger Nina Aagaard Poulsen.


Yderligere oplysninger

Projektet er udført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Lund Universitet i Sverige med økonomisk støtte fra Arla Foods, det Strategiske Forskningsråd.

Læs mere om mælkekvalitet i DCAs tema

Læs også: Avl i økologiens tjeneste

Kontakt
Postdoc Nina Aagaard Poulsen
Institut for Fødevarer, AU
E-mail: nina.poulsen@food.au.dk
Telefon: 8715 7997