Aarhus Universitets segl

Mælk og kød skal dyrkes i petriskåle

Kan man lave mælk uden en ko – eller kød uden dyr? Det vil forskere fra Aarhus Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt, der skal bane vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Dyrkning af mælk og kød i laboratorier skal bane vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Foto: Colourbox.

Fremtidens kød- og mælkeproduktion skal både imødekomme en stigende global efterspørgsel og tage hensyn til klima og miljø. I projektet CleanPro vil AU-forskere undersøge, om dyrkning af mælk og kød i laboratorier kan blive en del af løsningen.

I projektet deltager forskere fra både Institut for Fødevarer, Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi, Institut for Klinisk Medicin og Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet

Kæmpe potentiale

At der er store muligheder i projektet, er Margrethe Therkildsen, lektor ved Institut for Fødevarer og projektleder for CleanPro, ikke i tvivl om:

- Der ligger et kæmpe potentiale i at producere animalske fødevarer i et laboratorium. CleanPro tager et skridt i retningen af at indfri dette potentiale. Projektet vil etablere og teste cellekulturer til produktion af kød og mælk samt udvikle livscyklusmodeller, der skal bruges til at vurdere produkternes effekt på klima og miljø ved en fremtidig opskalering af produktionen, fortæller hun og fortsætter:

- Ikke alene er energi- og ressourceforbruget kun en brøkdel af, hvad den traditionelle produktion bruger og udleder, men produktionsmetoden giver også mulighed for at ”designe” mælk og kød med en bedre ernæringsmæssig sammensætning. Herudover er der produktionsbetingede sundhedsrisici, som kan undgås, og hele dyrevelfærdsdebatten bliver overflødig, når vores mælk og hakkebøf er blevet til i en bioreaktor frem for i stald og på slagteri, fortæller Margrethe Therkildsen.

CleanPro består af to delprojekter, CleanMilk og CleanMeat, som løber indtil juli 2022.

Mælk uden ko

AU-forskere bliver de første i verden til at forsøge at dyrke mælk i et laboratoriemiljø ved hjælp af mælkekirtelceller fra en ko. Dette sker inden for rammerne af projektet CleanMilk.

- Ved at tage udgangspunkt i mælkekirtelceller mener vi, at vi kan udvikle et produkt, der er identisk med komælk, altså med helt samme sammensætning af mælkeproteiner, fedt og bioaktive stoffer. Vi håber, at vi dermed kan komme tættere på at kunne producere mælkeprodukter, der både er konkurrencedygtige og klimavenlige, fortæller Stig Purup, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab og leder af arbejdspakken.

To metoder vil blive afprøvet til at få fat i mælkekirtelcellerne: De skal enten udtages direkte fra yveret på slagtet malkekvæg eller oprenses fra mælk fra koens yver. Cellerne vil derefter blive dyrket i et laboratorium med henblik på at undersøge deres levetid og evne til at udskille mælk.

- Den første tid vil gå med at forsøge at få mælkekirtelcellerne til at producere mælk. Først til sidst kan vi så påbegynde arbejdet med at analysere væsken og undersøge dens funktionalitet. Der er mange ubesvarede spørgsmål på området, som vi ser frem til at kunne belyse med projektet.

Kød uden dyr

I projektet CleanMeat tager AU-forskere fat på udfordringen med at dyrke kød fra muskelceller fra slagtekvæg. Der er mange aspekter, som skal belyses i den forbindelse:

- I projektet vil vi undersøge, hvilken betydning alderen på de dyr, som vi isolerer muskelceller fra, har. Det er nemlig interessant at finde ud af, om man kan bruge celler fra køer, der alligevel skal slagtes, fortæller Margrethe Therkildsen og fortsætter:

- Vi vil arbejde på metoden til at dyrke celler i tre dimensioner, bl.a. ved hjælp af 3D-printning. Desuden ligger der en opgave i at udvikle de medier og næringsstoffer, der er nødvendige for at dyrke muskelceller, så de bliver så bæredygtige som muligt. Endelig vil vi undersøge, om produktet har samme sammensætning og funktionalitet som konventionelt produceret kød.

I bl.a. USA, Holland og Israel er der virksomheder, som arbejder på at sætte laboratoriekød i produktion, mens der herhjemme stadig mangler en hel del forskning for at kunne gøre det samme. CleanMeat bliver det første spadestik til en dansk produktion, der har fokus ikke kun på produktion men også kvalitet.

 


Kontakt

Seniorforsker Stig Purup

Institut for Husdyrvidenskab – Sundhed

E-mail: stig.purup@anis.au.dk

Tlf. 29345955

 

Lektor Margrethe Therkildsen

Institut for Fødevarer – Differentierede og biofunktionelle fødevarer

E-mail: margrethe.therkildsen@food.au.dk

Tlf. 22167975

 

CleanPro finansieres bl.a. af Miljø- og Fødevareministeriet under programmet Klimaforskningsindsats i Landbruget. Der er i alt bevilget 4,7 mio. kr. Aarhus Universitet medfinansierer projektet med 1,4 mio. kr.