Aarhus Universitets segl

Kom til webinar om bæredygtighed og sundere fødevarer

Den 5. april præsenterer forskere fra Aarhus Universitet den nyeste viden om fødevarekvalitet og forbrugeradfærd, og emner som madspild, klima- og ernæringsanprisninger og tilvænning til sundere fødevarer er på programmet. Det er gratis at deltage og alle interesserede er velkomne.

Foto: Colourbox

Forskning inden for fødevarekvalitet og forbrugeradfærd kan øge forståelsen af, hvilke egenskaber forbrugerne efterspørger i fødevarer, hvordan de træffer beslutninger om at købe hvilke produkter, hvordan de anvender produkterne, og hvordan dette hænger sammen med sundhed og trivsel.

Ny forskningsbaseret viden kan blandt andet bidrage til at danne grundlag for tiltag, som sigter mod sundere, mere bæredygtige eller mere kvalitetsbevidste forbrugervalg.

Fødevarestyrelsen efterspørger derfor løbende rådgivning fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

En række nye undersøgelser bliver præsenteret på et webinar den 5. april af forskere fra Institut for Fødevarer og MAPP Centret på Institut for Virksomhedsledelse. I forlængelse af hver præsentation er der mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Det er gratis at deltage og alle interesserede er velkomne.

Du kan læse mere og tilmelde dig arrangementet her

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA. Mobil 4079 8032. E-mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk