Aarhus Universitets segl

Kan dansk mælk leve op til sit gode ry?

Det er emnet, når Food & Biocluster Denmark inviterer til formidlingsmøde torsdag den 21. april. Mødet tager udgangspunkt i en stor kortlægning af dansk mejerimælk, DanMilk-projektet, som ledes af Aarhus Universitet. Du har nu mulighed for at tilmelde dig arrangementet, hvor der også vil være input fra branchen.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

Mælk er ikke bare mælk. Årstid, geografi, ko-racer og fodringstrategier er bare nogle af de faktorer, der har betydning for variationen i indholdsstofferne i dansk mejerimælk.

I samarbejde med nærmest alle danske mejerier, er forskere fra Aarhus Universitet lige nu ved at finde ud af, præcis hvor bred variationen er i sammensætningen af dansk mejerimælk.

Det gælder blandt andet i forhold til proteinsammensætning, vitaminer, mineraler og fedtsyrer.

Der er tidligere lavet en række undersøgelser af variationer på ko-niveau, mens der ikke er store, publicerede undersøgelser af variationen på silo-niveau i Danmark.

- Viden om variationsbredden i silomælken giver muligheder for produktudvikling og gør det muligt at tage højde for variationer i mælkens sammensætning og løbende tilpasse forarbejdningsprocessen, så man altid opnår optimal sammensætning i slutproduktet, fortæller Lotte Bach Larsen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, der leder projektet med titlen DanMilk:

- Desuden vil viden om variationer i mejerimælkens sammensætning være afgørende i forhold til forståelse og dokumentation af variationer, særligt ved opkoncentreringsprocesser og fremstilling af ingredienser.  

De foreløbige resultater af projektet, der har fundet sted siden 2019, præsenteres torsdag den 21. april, hvor Food & Biocluster Denmark, Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer og Aarhus Universitet indbyder til formidlingsmøde.

Mødet tager udgangspunkt i DanMilk-projektet, men vil, via samarbejde med Mejeriforeningen, også have fokus på branchens arbejde med og viden om kvalitetsparametre. Der vil endvidere være plads til erfaringsudveksling.

Mødet finder sted 21 april 2022 hos Agro Food Park 15 i Skejby i Aarhus N, og tilmelding er påkrævet, da der er et begrænset antal pladser.

Se programmet her 

Tilmeld dig her 


Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet på lbl@food.au.dk eller 22819282

Du kan også læse mere om DanMilk-projektet på denne hjemmeside

På denne vidensdelingsplatform kan du også læse om forskningen i mælk på Aarhus Universitet